Skip to main content
Tag

kaffemaskin

kaffemaskin Miljøfyrtårn Polardrikk As

Slik velger du en bærekraftig kaffemaskin

By Bærekraft

En bærekraftig kaffemaskin er produsert på en måte som i minst mulig grad skader naturens ressurser, klimaet eller sosialøkonomiske forhold. Gjennom gode valg kan du bidra til en grønnere planet der det er plass til alle, både nå og i fremtiden.

Her forklarer vi deg hvordan du finner en kaffemaskin som lar deg nye kaffen med god samvittighet!

Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft handler om ivareta dagens behov, uten at dette går på bekostning av muligheten fremtidige generasjoner har til å sikre egne behov. Dette betyr blant annet at man må finne langsiktige løsninger for å ivareta miljø, klima og sosialøkonomiske forhold.

Klima- og miljøkrisen kan potensielt løses gjennom en bærekraftig utvikling der man reduserer klimagassutslipp og ivaretar naturens mangfold og ressurser. Fattigdom og sosiale ulikheter kan bekjempes gjennom blant annet anstendig arbeid, likestilling og økonomisk trygghet.

 

Økologisk, UTZ Fairtrade og Rainforest alliance sertifisert merke

Dette kjennetegner en bærekraftig kaffemaskin

Med tanke på hva som ligger i begrepet «bærekraft», er det flere elementer som kan si noe om hvorvidt en kaffemaskin er bærekraftig eller ikke. Dersom ett eller flere av disse er oppfylt, kan du kjøpe maskinen med litt bedre samvittighet.

La oss se nærmere på de viktigste faktorene!

Resirkulerte materialer

Når det kommer til klima og miljø, er det blant annet ønskelig å redusere bruken av sårbare naturressurser. Materialer som plast er fremstilt av naturlige råvarer som olje og cellulose, og produksjonen byr på en del forurensning.

Ved å bruke materialer på nytt, enten det er glass, plast eller annet materiale, kan man spare sårbare ressurser i naturen. Noen kaffemaskiner er for eksempel laget av resirkulert plast, og bidrar derfor til en mer bærekraftig hverdag.

Sjekk gjerne også om kaffemaskinen er laget av materialer som kan resirkuleres når maskinen en dag takker for seg. Resirkulerbare materialer bidrar til at maskinen kan bli til noe nytt når du kasserer den!

vannkule i gress

Energieffektivitet og standby-modus

Ikke all strøm er produsert av fornybare ressurser. Derfor kan det være gunstig å velge en bærekraftig kaffemaskin med lavt strømforbruk. Dette er dessuten positivt med tanke på strømregningen!

Mange bærekraftige kaffemaskiner har ekstra lavt strømforbruk med standby-modus eller lignende eco-funksjoner.

Kvalitet og forventet brukstid

Dersom kaffemaskinen er av lav kvalitet, er det ikke usannsynlig at den må byttes ut relativt ofte. Hyppig utbytting vil også medføre økt bruk av naturressurser. Investerer du i en kaffemaskin som varer, vil dette i seg selv være positivt for miljøet.

Vurder derfor hvor god kvalitet kaffemaskinen har. Er den laget av slitesterke materialer som varer?

Vedlikehold uten miljøskadelige stoffer

Når kaffemaskinen skal vedlikeholdes, er det en fordel om du kan bruke miljøvennlige rengjøringsmidler som ikke skader livet i naturen.

Derfor kan det være greit å kontrollere at det tilbys skånsomme rengjøringsprodukter til modellen du vurderer. Eller har kanskje maskinen smarte automatiske renseprogrammer som reduserer behovet for vedlikehold?

 

Bærekraftig produksjonskjede

Bærekraftig produksjon handler som nevnt også om at de økonomiske og sosiale forholdene ivaretas gjennom hele produksjonslinjen. Nettopp dette kan være vanskelig å finne ut av med mindre produsenten eller leverandøren er åpen om prosessen.

Velg derfor en seriøs aktør som er opptatt av at arbeidernes rettigheter og arbeidsforhold sikres i alle ledd. Har ansatte rett på fritid, og mottar de rettferdig lønn?

Produksjonsland

En siste faktor som kan være aktuell å tenke over, er hvor i verden kaffemaskinen er produsert. Mange maskiner produseres i land som Kina, men det finnes også noen som lages i europeiske land som Italia, Sveits og Nederland

Dersom kaffemaskinen er kortreist, kan den potensielt ha et lavere karbonfotavtrykk grunnet kortere transportavstander. Men dette punktet kan være vanskelig å skaffe seg oversikt over.

 

Andre tips til bedrifter som ønsker en bærekraftig kaffehverdag

Foruten det å velge kaffemaskin med omhu, kan du også bidra til at andre aspekter av kaffepausen blir mer bærekraftig.

La oss se nærmere på noen eksempler!

 

1. Prioriter bærekraftig kaffe

Det finnes mange kaffeprodusenter på markedet, og det er dessverre ikke alle som er like bærekraftige. Heldigvis er det enkelt å se hvilke produkter som er bærekraftige og ikke, takket være sertifiseringsordninger.

At kaffen er bærekraftig, innebærer for eksempel at kaffebøndene har verdige arbeidsforhold og at kaffen er produsert på en miljøvennlig måte. Se gjerne etter disse merkene på kaffeproduktene du vurderer:

• Fairtrade: Viser at produktet stammer fra kaffebønder som mottar rettferdig lønn og gode arbeidsforhold
• UTZ: Dokumenterer at kaffebøndene har mottatt veiledning i hvordan de kan sikre lønnsomt og miljøvennlig jordbruk
• Debio: Viser at kaffen lages, foredles og transporteres på økologisk vis
• EU-økologisk: Kaffen har sin opprinnelse fra økologiske kaffegårder der det ikke tas i bruk plantevernmidler eller kunstgjødsel

Se også etter om produsenten eller leverandøren du vurderer har Miljøfyrtårn-sertifisering. Denne sertifiseringen vitner om at aktøren aktivt forsøker å jobbe på en mest mulig miljøvennlig måte, for eksempel med tanke på resirkulering og utslippskutt.

 

2. Kildesorter avfallet

Utenom det å velge en bærekraftig kaffemaskin og kaffesort, kan det være smart å implementere gode rutiner på kontoret. Legg for eksempel til rette for at alle ansatte enkelt kan kildesortere avfall som engangskopper, servietter og lignende.

Kaffegrut trenger heller ikke å kastes i søppelet, og kan for eksempel komposteres. Dette kan bli til super plantejord, for eksempel dersom bedriften har et bed utenfor inngangsdøren.
De fleste større bedrifter har noe matavfall og kaffegruten kan fint kastes i bedriftens egen spann for dette. Matavfall benyttes gjerne til å lage biogass og biogjødsell.

 

3. Bruk kaffekoppene om igjen!

Det er ikke uvanlig å drikke mange kopper kaffe hver eneste dag. Brukes det plastkrus, bør det i det minste oppfordres til å ikke kaste disse etter å ha bruk dem kun én gang.

Enten bedriften bruker plastkrus eller kopper av keramikk/glass, er det mulig å bruke koppene flere ganger før de resirkuleres eller vaskes.

Miljøvennlige pappkopper

Finn en bærekraftig kaffemaskin tilpasset bedriftens behov!

Polardrikk er Miljøfyrtårn-sertifisert, og jobber daglig for å sikre mest mulig miljøvennlig drift. I sortimentet vårt vil du også finne en rekke bærekraftige kaffemaskiner som blant annet er laget av resirkulerbare materialer.

Vi tilbyr også kaffeprodukter som er produsert på bærekraftig vis, og som har både Debio- og Fairtrade-sertifisering. Vårt mål er å gjøre det enkelt for deg å ta gode valg som gjør det mulig å nyte kaffen med god samvittighet.

Kontakt oss i dag, og motta tilbud på bærekraftige kaffeprodukter!

 

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  en man plukke kaffebønner

  Hvilken kaffe er mest miljøvennlig?

  By Bærekraft, Kaffe på jobben

  Alle som er opptatt av å ta miljøvennlige valg i hverdagen, bør også tenke over hva slags
  kaffe de kjøper. Det er nemlig ikke all kaffe som er produsert på en bærekraftig måte, der
  både naturressurser, klima og sosiale rettigheter tas hensyn til.

  Her ser vi nærmere på hvilken kaffe som er det mest miljøvennlige valget!

  Hva avgjør om kaffe er miljøvennlig?

  Miljøvennlig er et begrep som benyttes om tiltak som reduserer, begrenser eller utelukker
  negative konsekvenser på økosystemer, natur og miljø for øvrig. Benyttes begrepet om
  kaffe, er det vanligvis fordi produktet skader naturen i mindre grad enn de fleste tilsvarende
  produkter.

  Miljøvennlig kaffe kjennetegnes gjerne av at den er produsert uten kunstgjødsel eller bruk av
  kjemiske sprøytemidler. Både kunstgjødsel og plantevernmidler er nokså vanlig innenfor
  landbruk, og benyttes for å effektivisere produksjonen og gi større avlinger.

  Sprøytemidler bidrar til at skadedyr ikke ødelegger eller skader avlinger, men har dessverre
  også den effekten at de tar livet av utallige andre insekter også. Bestanden av pollinerende
  insekter er i kraftig nedgang på verdensbasis, noe som blant annet skyldes sprøytemidler.

  Kunstgjødsel – altså industrielt fremstilt gjødsel – er heller ikke bra for miljøet, da det avgir
  klimagassen CO 2 .

  Økologisk kaffe

  Økologisk kaffe er et godt valg om du tenker miljø

  Økologiske produkter er produsert i henhold til regelverket som gjelder for økologisk
  matproduksjon, noe som innebærer at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller
  kunstgjødsel. Istedenfor brukes husdyrgjødsel og ikke-syntetiske plantevernmidler.

  Ved å støtte økologisk landbruk, støtter du også bøndene som velger å produsere kaffen på
  en mer miljøvennlig måte. Da bidrar du også indirekte til at kaffe som er produsert på
  mindre miljøvennlige (og ofte mer lønnsomme) måter tvinges til å tenke nytt.

  Velger mange nok å kjøpe økologisk, må flere produsenter tilrettelegge for miljøvennlig
  kaffeproduksjon.

  Tenk også på kaffebøndene når du kjøper kaffe

  Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima. Foruten det rent miljømessige aspektet, er
  det også aktuelt å tenke på bærekraftig produksjonsstandard. Det finnes mange fattige
  kaffebønder som ikke har gode arbeidsforhold eller lønnsbetingelser.

  Ifølge FN kjennetegnes bærekraftig utvikling av at man imøtekommer dagens behov,
  samtidig som man ikke ødelegger for fremtidige generasjoner muligheter for å dekke sine
  behov. Her er ivaretakelse av naturressursene viktig, men også bekjempelse av fattigdom og
  ulikheter.

  Det sosiale aspektet av bærekraftig utvikling innebærer at alle mennesker får muligheten til
  å leve et anstendig liv der menneskerettighetene blir ivaretatt. Blant punktene som inngår
  her, er anstendig arbeid.

  Mange kaffeprodukter har sertifiseringer som viser at kaffebøndene jobber under gode
  miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold. Gjennom tilrettelegging, opplæring og
  kontroller, kan bøndene styrkes økonomisk og få et verdig, anstendig liv.

  Se etter disse merkene når du kjøper kaffe

  Som forbruker kan det være vanskelig å vite hvilke produsenter man bør kjøpe kaffe av.
  Hvilke kaffebønner er produsert på en miljøvennlig måte? Og hvordan kan du vite om
  bøndene får rettferdig betaling for jobben de gjør?

  Ved å se etter disse merkene eller sertifiseringene når du kjøper kaffe, blir det enklere å
  gjøre gode valg:

  Debio

  Det finnes en rekke kaffeprodukter som er økologiske, og disse er i mange tilfeller merket
  med Debio-merket (en grønn «Ø»). Bærer kaffen denne sertifiseringen, kan det anses som
  en garanti for at kaffen er dyrket og produsert på en miljøvennlig måte.

   

  Fairtrade

  Fairtrade

  Fairtrade er en verdensomspennende merkeordning som viser at bøndene bak et
  kaffeprodukt (eller andre produkter( er sikret anstendige arbeidsforhold og lønnsbetingelser.

  Ordningen bidrar til å bedre arbeidsforholdene og handelsbetingelsene for hver enkelt
  kaffebonde. Dette gjør at bøndene på sikt kan få mulighet til å investere i mer bærekraftig
  produksjon og eget lokalsamfunn.

  UTZ Certified

  UTZ Certified er et program og en sertifiseringsordning som viser at produsenten retter seg
  etter et regelsett som skal sikre profesjonell, sosialt bærekraftig og miljøvennlig
  kaffeproduksjon.

  Kaffe som er UTZ Certified er dessuten sporbar, slik at du kan lære mer om opprinnelsen til
  kaffen du drikker. Ordningen bidrar derfor til økt transparens i bransjen.

  Rainforest Alliance

  Miljøvennlig kaffe vil også kunne bære Rainforest Alliance-merket. Dette viser at
  produsenten benytter råvarer som er produsert under miljøvennlige og sosialt verdige
  forhold. Kaffegårder som inngår i ordningen, blir kontrollert på årlig basis.

  Om du kjøper kaffe som er merket med Rainforest Alliance, kan du også støtte
  organisasjonens arbeid mot miljøødeleggelser og avskoging.

  Hvilken kaffe er den mest miljøvennlige?

  Etter hvert som stadig flere forbrukere blir bevisste på produksjonsmetoder og bærekraft
  når de kjøper kaffe, følger produsentene etter. I dag finnes det mange gode alternativer for
  deg som er ute etter miljøvennlig kaffe.

  Én av kaffeprodusentene som er sitt ansvar bevisst, er svenske Löfbergs. Samtlige
  kaffeprodukter fra denne produsenten er miljømerket. Det svenske kaffemerket er faktisk
  helt i verdenstoppen når det gjelder innkjøp av økologisk og Fairtrade-merket kaffe.

  Server miljøvennlig kaffe på arbeidsplassen

  Mange norske bedrifter ønsker å bidra i det grønne klimaskiftet, og da gjelder det å gjøre
  miljøvennlige valg. Dette handler ikke bare om de store valgene – som valg av miljøvennlige
  transportmidler eller begrensning av utslipp. Det handler også om de små valgene.

  Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan du bidra til mer bærekraftig kaffeproduksjon. En
  bedrift kan ha et nokså stort kaffekonsum, noe som betyr at valgene du gjør kan være av
  stor betydning – særlig over tid.

  I dag velger mange bedrifter å ha en kaffemaskin på kontoret, lunsjrommet eller
  venterommet. Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan ansatte, kunder og andre nyte kaffe
  med god samvittighet.

  en miljøvennlig kaffeautomat

  Velg også en miljøvennlig kaffeautomat

  Miljøvennlig kaffe er et viktig tiltak, men visste du at du også kan velge en bærekraftig
  kaffeautomat? Det finnes for eksempel kaffemaskiner som er laget av resirkulerbart
  materiale. Disse kan bli til helt nye ting når de en dag skal byttes ut.

  Du kan også finne kaffemaskiner med lavt strømforbruk, noe som kan bidra til å spare
  naturens ressurser.

  Gjennom Polardrikk.no finner du blant annet Polar Premium, en kaffeautomat som er laget
  nesten utelukkende av resirkulerbare materialer. Kombinerer du med miljøvennlig kaffe fra
  produsenter som Löfbergs, kan du trygt kalle bedriftens kaffeløsning for bærekraftig.

  Kontakt oss i dag for flere anbefalinger eller et tilbud!

   

   Meld meg på nyhetsbrev


   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner – hva er viktig å tenke på?

   By Bærekraft, Kaffe på jobben, Vanndispenser på jobben

   Bevissthet rundt valgene man tar til daglig er viktig om man skal kunne bidra til
   bærekraftig utvikling. Dette gjelder også når man skal gå til anskaffelse av vann- eller
   kaffemaskiner til bedriften.

   Her ser vi nærmere på hva du bør tenke på!

   Hvorfor bør bedriften din velge en bærekraftig vann- aller kaffemaskin?

   Det er smart å velge bærekraftige produkter når man har mulighet til det. Dette gjelder
   enten bedriften din jobber for å få Miljøfyrtårn-sertifisering eller bare ønsker å ta gode valg i
   hverdagen. Bærekraftige valg gir deg først og fremst bedre samvittighet overfor planeten.

   Om bedriften din gjør gode valg, kan dette imidlertid også ha positive ringvirkninger og
   styrke merkevaren. Vi opplever at det er økt bevissthet både blant forbrukere og ansatte når
   det kommer til miljø og bærekraft. Vis at bedriften din er sitt ansvar bevisst, og bidra der du
   kan!

   Hva mener vi egentlig med bærekraft?

   For å forstå hva bærekraftige vann- og kaffeprodukter er, er det nødvendig å først vite hva
   bærekraft faktisk er. Ifølge FN er en bærekraftig utvikling en utvikling der dagens behov
   ivaretas, samtidig som man tar hensyn til fremtidige generasjoners behov.

   Når vi snakker om bærekraft, tenker vi blant annet på ivaretakelse av sårbare naturressurser.
   Om vi ikke forvalter dagens naturressurser på en god måte, kan vi risikere at fremtidige
   generasjoner ikke får muligheten til å nyte de samme ressursene.

   Bærekraft handler imidlertid også om at fattige mennesker skal få mulighet til å skape et
   godt liv og oppfylle sine grunnleggende behov og rettigheter. Det finnes totalt tre elementer
   som ligger bak en bærekraftig utvikling:

   Miljø og klima: Klimakrisen må løses gjennom …

   o Reduksjon av klimagassutslipp
   o Ivaretakelse av naturmangfold og redusert belastning av naturressurser

    Sosiale forhold: Fattigdom må bekjempes gjennom blant annet …

   o Ivaretakelse av menneskerettighetene
   o Anstendig arbeid
   o Utdanningsmuligheter
   o Likestilling og kulturelt mangfold

    Økonomi: Grønn vekst og færre ulikheter kan løses gjennom …

   o Sikre økonomisk trygghet for både samfunn og mennesker
   o En mer rettferdig fordeling
   o Fokus på grønn vekst

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

   Hva er bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

   Når du skal gå til anskaffelse av vann- eller kaffemaskiner, er bærekraft verdt å ha i
   bakhodet. Miljø, klima og ivaretakelse av sosiale forhold kan nemlig påvirkes av valgene vi
   tar til daglig.

   Miljøvennlige løsninger

   For å finne en vann- eller kaffemaskin til bedrift som er miljøvennlig, bør du tenke over følgende
   elementer:

   o Hva slags materialer er vann- eller kaffemaskinen laget av? Er materialene
   resirkulerbare, slik at materialene kan gjenbrukes? Og er materialene holdbare, slik
   at kaffemaskinen kan brukes i lang tid? Materialer med høy gjenbruksgrad og kvalitet
   lar oss spare naturressurser.

   o  Er maskinen energieffektiv? Om vann- eller kaffemaskinen bruker lite strøm, kan
   naturens ressurser spares. Husk at ikke all strøm vi bruker her i Norge stammer fra
   fornybare ressurser. Strøm importeres tidvis også fra utlandet.

   o Hvor er vann- eller kaffemaskinen produsert? Er produktet kortreist, eller har det
   gjennomgått lange transportetapper?

   o Kan maskinen vedlikeholdes og rengjøres på en miljøvennlig måte? Sjekk for
   eksempel om det finnes miljøvennlige rengjøringsprodukter til maskinen.

   Bærekraftig produksjon som ivaretar sosiale og økonomiske forhold

   Når du skal vurdere hvorvidt en vanndispenser eller kaffemaskin er bærekraftig, bør du også tenke
   over produksjonslinjen.

   o Under hvilke forhold har vann- eller kaffemaskinen blitt produsert? Er det en seriøs
   produsent som ivaretar arbeidernes arbeidsforhold?
   o Blir arbeidernes sosiale og økonomiske rettigheter og behov ivaretatt? Det vil si –
   får de en rettferdig lønn for arbeidet, rett på fritid og lignende?

   Velg bærekraftig kaffe til kaffemaskinen

   Det er viktig å ta hensyn til bærekraft når du skal velge en vann- eller kaffemaskin. Husk
   imidlertid også på å ta bærekraftige valg når det kommer til eventuelt tilbehør. Har du en
   kaffemaskin, kan du for eksempel velge bærekraftige kaffeprodukter.

   Bærekraftig kaffe er kaffe som er produsert av kaffebønder som jobber under verdige
   forhold, samtidig som miljøfokuset blir ivaretatt.

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

   Hvordan velge bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

   Det kan være utfordrende å vite hvilke produsenter som faktisk kan vise til bærekraftig
   produksjon og miljøvennlige produkter. Heldigvis finnes det produktmerkinger som gjør
   jobben litt enklere for deg.

   Disse merkingene eller sertifiseringene viser at produsenten/produktet oppfyller gitte krav
   som kjennetegner bærekraft.

   Se etter disse sertifiseringene

   Her er en oversikt over de ulike sertifiseringene du kan se etter når du kjøper vann- og
   kaffemaskiner (eller tilhørende produkter til disse), og hva merkingen betyr:

   o Miljøfyrtårn: Bedrifter som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen jobber aktivt for å
   implementere miljøvennlige arbeidsmetoder. Det kan for eksempel være snakk om
   grønn transport, resirkulering av avfall eller at bedriften handler lokalt.

   o Fairtrade: En merking som viser at arbeiderene bak er sikret en forhåndsbestemt
   minimumspris, og at sosiale rettigheter ivaretas. Fairtrade-merket kaffe betyr at
   kaffebonden får rettferdig betalt og har tilgang på forskjellige sosiale tilbud.

   o Debio: Økologisk merking som blant annet finnes på kaffeprodukter. Viser at kaffen
   er produsert, foredlet, omsatt og importert på en økologisk bærekraftig måte.

   o Økologisk (EU-økologisk): En annen merking du kan finne på kaffeprodukter. Viser at
   kaffebønnene stammer fra økologisk jordbruk der plantevernmidler og kunstgjødsel
   ikke har blitt benyttet.

   o UTZ: Sertifisering som ofte kan ses på kaffeprodukter. Viser at kaffebøndene veiledes
   slik at de kan lykkes med miljøvennlig kaffeproduksjon, gode arbeidsforhold og
   lønnsomt jordbruk.

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner for ethvert behov

   Det finnes et godt utvalg av vann- og kaffemaskiner som vil dekke bedriftens behov. Når du
   skal velge maskin, er det lurt å ta hensyn til faktorer som kapasitet, brukervennlighet,
   driftssikkerhet og vedlikeholdsbehov.

   Skal du kjøpe en kaffemaskin, kan det dessuten være smart å tenke over hva slags kaffe
   maskinen kan brygge. Ja, og ikke minst – hva slags kaffeprodukter kan brukes? Fairtrade-
   kaffe er et godt valg om bærekraft står i fokus.

   På utkikk etter en bærekraftig vann- eller kaffemaskin?

   Polardrikk har et bredt utvalg av bærekraftige vann- og kaffemaskiner. Hos oss finner du
   blant annet kaffemaskinen Polar Premium, som er produsert av 95 % resirkulerbare
   materialer. Det betyr at maskinen kan bli til nye produkter når den en dag skal
   «pensjoneres».

   Vi støtter også Fairtrade-produkter, og kan tilby bærekraftige kaffeprodukter fra
   produsenter som Löfbergs og Bergen Kaffebrenneri. Førstnevnte kan blant annet vise til
   sertifiseringer som Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance og Økologisk (EU-økologisk).

   Vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, og hjelper gjerne bedriften din med å
   ta gode valg.

   Kontakt oss i dag, og lær mer om bærekraftige vann- og kaffemaskiner!

    

    Meld meg på nyhetsbrev


    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

    company planning

    Valg av kaffemaskin til din bedrift – dette bør du tenke på

    By Kaffe på jobben, Ukategorisert

    Planlegger bedriften din å gå til anskaffelse av en kaffemaskin? Det er i så fall en god idé,
    siden nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til kaffekonsum! Ifølge undersøkelser
    mener også 9 av 10 ansatte at kaffepausen på jobb er dagens viktigste kaffekopp.

    Her forklarer vi hvilke faktorer du bør vektlegge ved valg av kaffemaskin!

    Hva slags kaffemaskin skal du velge?

    Først og fremst bør du tenke over hva slags kaffemaskin bedriften skal gå for. Det finnes
    nemlig mange valgmuligheter. Her er de vanligste:

     Filterkaffe
     Kaffekapsler
     Bønner

    Er det ønskelig å kunne servere rykende fersk kaffe med best mulig smak? Da kan en
    kaffemaskin med bønnekvern være et godt valg! Kaffe av nykvernede bønner sikrer at både
    smak og aroma ivaretas.

    Kapasitet: Hvor mange kaffekopper skal fylles i timen?
    Det er også viktig å vurdere hvor god kapasitet kaffeløsningen skal ha. Her bør du ta hensyn
    til antall brukere.

    Skal kaffemaskinen stå på lunsjrommet, er det for eksempel lurt å ta utgangspunkt i antall
    ansatte. Er det en kaffemaskin som skal stå på venterommet til et tannlegekontor, kan det
    være greit å tenke over gjennomsnittlig pasienttrafikk.

    Kapasiteten sier noe om hvor mange kopper kaffe maskinen klarer å servere i løpet av 60
    minutter. Husk at det finnes kaffemaskiner med både lav og høy kapasitet. Noen maskiner
    passer for bedrifter med hundrevis av ansatte, mens andre passer for deg med fem ansatte.

     

    Tidsbruk: Hvor lang tid tar det å fylle koppen?

    Når du skal velge kaffemaskin er effektivitet ofte en viktig faktor – spesielt i større bedrifter
    med mange ansatte eller kunder. Dersom det tar lang tid å brygge en kopp kaffe, kan det
    fort bli kø rundt automaten, kanskje det er smart å ha to kaffemaskiner på en plass.

    Hvor effektiv kaffemaskinen er, avhenger av både kapasitet, brukervennlighet og
    brukergrensesnitt.

    Utvalg av kaffe (og andre drikker)

    Selv om svart kaffe er en favoritt blant mange, er det også de som foretrekker kaffe med
    melk, sjokolade eller lignende. Det er også enkelte som ikke liker eller tåler kaffe, og da kan
    det være kjekt å ha tilgang på kakao, suppe eller te.

    En kaffemaskin kan blant annet ha følgende alternativer:

     Sort kaffe
     Espresso
     Kaffe latte
     Cappuccino
     Moccachino
     Espreschoc
     Kakao
     Suppe
     Varmt tevann

    Det finnes til og med kaffemaskiner med mer enn bare kaffe og andre drikker. På venterom
    kan det for eksempel være praktisk med en kombi-maskin med snacks. Med en maskin som
    dette kan brukerne nyte både mat og drikke – raskt og enkelt.

    en group som drikker kaffe

    Behov for rengjøring

    Når bedriften din skal velge kaffemaskin, er det lurt å ta hensyn til rengjøringsbehov. En ren
    kaffemaskin er viktig med tanke på både smak og hygiene.

    Har dere anledning til å rengjøre komponenter i maskinen jevnlig? Hvis ikke kan en
    kaffemaskin med et innebygget automatisk renseprogram være løsningen. Da er det ikke
    nødvendig å rense maskinen manuelt, noe som er både tidsbesparende og enkelt.

    Kostnader og betalingsmodell

    Bedrifter som planlegger å gå til anskaffelse av en ny kaffemaskin, kan som regel velge
    mellom to betalingsmodeller:

     Leasing / leie av kaffemaskin
     Kjøp

    Hva som er ideelt for din bedrift, avhenger av både budsjett og fremtidige behov. Det å leie
    kaffemaskinen kan ofte være et godt alternativ. Du betaler da et gitt beløp i en gitt frekvens,
    og kan disponere maskinen fritt i leieperioden.

    En av fordelene ved å leie kaffeautomaten, er at bedriften kan oppgradere maskinen om det
    skulle være nødvendig. Merker du for eksempel at det er behov for en maskin med økt
    kapasitet, kan kaffemaskinen potensielt oppgraderes på 1, 2, 3.

    Det som er sikkert, er at det finnes en kaffemaskin for ethvert budsjett. En kaffemaskin
    trenger slettes ikke å sprenge budsjettet, enten du velger kjøp eller leie. Noen kaffemaskiner
    er skreddersydd for små bedrifter med begrenset budsjett, mens andre passer større
    bedrifter.

    Service og drift

    Ved kjøp eller inngåelse av leieavtale, er det greit å sjekke om leverandøren tilbyr en
    serviceavtale. Det er viktig at kaffemaskinen fungerer sømløst, slik at kaffetørste ansatte og
    kunder blir fornøyde.

    En serviceavtale sikrer problemfri drift, og innebærer at maskinen blir ivaretatt gjennom
    jevnlig service. Og dersom maskinen mot formodning skulle slutte å fungere, trenger du bare
    å ta en rask telefon for videre hjelp.

    Med de beste serviceavtalene kan du få oppfølgning på dagen, noe som er betryggende!

     

    folk som kose seg med kaffe

    Design

    Kaffemaskiner fås i mange flotte design og størrelser. Noen maskiner er gulvstående og har
    et medfølgende skap, mens andre modeller er mer kompakte og kan plasseres på en benk.

    Tenk også over finish. Ønsker du et proft og stilrent design? Da kan en kaffemaskin i
    materialer som aluminium og glass være et godt valg. Det finnes moderne og tidløse
    kaffemaskiner for enhver smak!

    Kvalitet: Velg riktig kaffemaskinleverandør

    Ved valg av kaffemaskin til bedriften din er det også viktig å tenke over hvilken leverandør
    du skal velge. Dersom du velger en pålitelig og anerkjent leverandør, kan du som regel føle
    deg trygg på at kvaliteten er god i alle ledd.

    Vurder gjerne også om kaffemaskinleverandøren driftes i tråd med bedriftens verdier. Om
    du vektlegger bærekraft og miljø, er det fint om leverandøren din gjør det samme.

    Vi har kaffemaskinen bedriften din leter etter

    Hos Polardrikk kan du kjøpe eller lease en kaffemaskin som oppfyller alle bedriftens krav –
    både til kapasitet, type, effektivitet, kapasitet, kaffeutvalg, funksjonalitet og design. Vi har
    økologiske og Fairtrade-merkede alternativer, og er stolt av å være en Miljøfyrtårn-bedrift.

    Dersom du synes det er vanskelig å velge kaffemaskin, hjelper vi deg med å finne et
    alternativ som er skreddersydd dine behov.

    Kontakt oss i dag, og finn den perfekte kaffemaskinen for din bedrift!

     

     Meld meg på nyhetsbrev


     Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


     Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

     Leasing av kaffemaskin

     Leasing av kaffemaskin – 5 tips du bør tenke på

     By Leasingavtaler

     Når bedriften din vurderer leasing av kaffemaskin, gjelder det å ta et gjennomtenkt og
     godt valg. På den måten kan du forsikre deg om at du ender opp med en maskin som er
     mest mulig skreddersydd for deg og dine ansatte (eller kunder).

     Her er fem tips!

     1. Hva passer best for deg: Kjøp eller leasing av kaffemaskin?

     Når bedriften skal gå til anskaffelse av en kaffemaskin, står valget som regel mellom leasing
     og kjøp. Begge løsninger kan ha sine fordeler, så her gjelder det å tenke over hva som er
     viktigst for din bedrift.

     Dersom du velger leasing av kaffemaskin, betaler du maskinen over faste intervaller. Dette
     lar deg fordele kostnaden over tid, og byr dessuten på forutsigbarhet.

     Leasing kan dessuten være fleksibelt, siden du kan få mulighet til å oppgradere
     kaffemaskinen ved behov innenfor leasingperioden. Husk også at du kan dra nytte av
     avskrivninger i regnskapet.

     Alternativt kan du kjøpe kaffemaskinen. I så fall er det bedriften din som eier maskinen, noe
     som kan by på ekstra trygghet. Dette kan være en god løsning om du har budsjett til å dekke
     hele kostnaden med en gang, og vet hvilken kaffemaskin som dekker bedriftens behov.

     2. Hvilke kaffesorter skal kaffemaskinen ha?

     Tenk også over hva slags kaffemaskin du skal lease (eller kjøpe). Her kan du velge en enkel
     maskin med sort kaffe, eller mer komplette kaffemaskiner med flere kaffesorter. Her er noen
     av drikkene en kaffemaskin kan by på …:

     · Sort kaffe
     · Espresso
     · Moccachino
     · Caffè latte
     · Espreschoc
     · Cappuccino
     · Kakao
     · Varmt tevann
     · Suppe

     Har kaffemaskinen mange ulike varme drikker, vil alle finne noe som faller i smak. Dersom
     bedriften din har mange ansatte eller kunder, er det greit å ta hensyn til at alle kan ha ulike
     preferanser. De som ikke liker kaffe kan for eksempel nyte en varm kopp te eller kakao.

     Husk at det også er mulig å få en kaffemaskin med integrert kaldtvann (med eller uten
     kullsyre). Har maskinen vann i tillegg til en rekke varme drikker, bør alle som bruker
     maskinen ha tilgang på noe de liker!

     Ved bestilling av kaffemaskinen kan du be om spesifikke kaffesorter, dersom du har noen
     spesielle ønsker. Skreddersøm sikrer at du får en maskin som oppfyller bedriftens behov i
     størst mulig grad.

     3. Velg riktig kapasitet og størrelse

     Ved kjøp eller leasing av kaffemaskin bør du også tenke over hvor stor kapasitet maskinen
     bør ha. En maskin med høy kapasitet trenger ikke påfyll av kaffebønner like ofte, og kan
     trakte mange kopper rykende fersk kaffe hver eneste time.

     Hvor stor kapasitet din kaffemaskin bør ha, avhenger naturligvis først og fremst av antall
     brukere. Husk at gjennomsnittsnordmannen drikker nærmere fire kopper kaffe hver eneste
     dag (tall hentet fra SSB).

     Har du for eksempel 30 ansatte som drikker kaffe, bør maskinen derfor kunne servere
     omkring 120 kaffekopper per dag. Det finnes gode løsninger for både små og store bedrifter.
     Har du få ansatte, kan en liten maskin med lavere kapasitet være midt i blinken!

     Det som er så bra med leasing av kaffemaskin, er at du når som helst kan oppgradere
     leasingavtalen. Dersom bedriften er i vekst og får stadig flere ansatte, er det kanskje behov
     for en maskin med høyere kapasitet etter hvert.

      

     Ikke glem funksjonalitet og brukervennlighet

      

     4. Ikke glem funksjonalitet og brukervennlighet

     Når bedriften skal finne den perfekte kaffemaskin, er det også lurt å ta hensyn til
     funksjonalitet. Hvilke funksjoner ønsker du at maskinen skal ha?

     Mange kaffemaskiner leveres med smarte funksjoner som automatiske renseprogrammer.
     Takket være renseprogrammet kan du forsikre deg om at kaffen smaker best mulig – dag
     etter dag, og år etter år.

     Dersom maskinen kan kobles til bedriftens eksisterende vannledningsnett, slipper du å fylle
     på vann manuelt. Dette kan være tidsbesparende, og ikke minst – brukervennlig.

     Brukervennligheten påvirkes også av kaffemaskinens design og display. Oversiktlige knapper
     for hver kaffesort og et forklarende display kan bidra til at maskinen er enkel å ta i bruk.
     Ellers kan det også være nyttig å tenke over hvorvidt det er mulig å få ekstrautstyr til
     maskinen.

     · Automatisk renseprogram
     · Tilkobling til vannledningsnett
     · Display og knapper
     · Tilvalgsmuligheter, som for eksempel …
     · Hylle for tilbehør
     · Termokanne
     · Ekstra stor beholder for kaffebønner

     5. Velg en miljøvennlig og bærekraftig leasing-leverandør

     Dersom du planlegger leasing av kaffemaskin kan det også være greit å ta hensyn til miljøet.
     Husk at valgene bedriften din gjør også påvirker omdømmet. Ved å velge en miljøvennlig
     kaffemaskinspesialist, viser du at bedriften din bryr seg.

     Se for eksempel etter Miljøfyrtårn-sertifisering. Med en sertifisering som dette, viser
     leverandøren at det tas gode valg som påvirker miljøet i minst mulig negativ grad.
     Andre sertifiseringer som kan være aktuelle å se etter, er Fairtrade-stempelet. Kjøper du for
     eksempel Fairtrade-kaffebønner, kan du føle deg trygg på at bøndene har hatt gode og
     rettferdige arbeidsvilkår.

     Godt å vite om leasing av kaffemaskin

     Dersom du velger leasing fremfor kjøp av kaffemaskin, vil du som nevnt kunne se frem til
     forutsigbare driftskostnader. Du slipper også «hele» kostnaden på en gang, noe mange synes
     er praktisk. Kapitalen som frigjøres kan brukes til eventuelle andre formål.

     Husk at leien du betaler på kaffemaskin en kan utgiftsføres direkte og i sin helhet i
     regnskapet, noe som er veldig praktisk.

     Det er også fint å vite at du har full bruksrett til kaffemaskinen så lenge den leases. Bedriften
     eier ikke maskinen selv, men kan disponere den fritt.

     PS! Bedriften kan også tegne forsikring på leasingproduktet, slik at eventuelle skader eller
     tyveri dekkes av forsikringsselskapet. I så fall trenger du kun å betale en mindre egenandel
     om uhellet plutselig skulle være ute.

      

     Leas din kaffemaskin gjennom Polardrikk

     Polardrikk tilbyr leasing av kaffemaskin til bedriften din, og har et bredt utvalg av
     kvalitetsmaskiner. Hos oss kan du velge mellom store og små kaffemaskiner med ulik
     kapasitet og funksjonalitet. Alle serverer nydelig, fersk og smakfull kaffe tilpasset dine
     behov.

     Vi har dessuten Miljøfyrtårn-sertifisering, og gjør det enkelt for bedriften din å ta gode valg.
     Leaser du en kaffemaskin gjennom oss, kan du se frem til velsmakende kaffe og
     skreddersydde løsninger.
     Motta et leasing-tilbud, i dag!

      

      Meld meg på nyhetsbrev


      Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


      Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

      Kaffemaskin Ipad

      Å ha en kaffemaskin på jobben kan være en fantastisk idé

      By Kaffe på jobben, Ukategorisert

      Å ha en kaffemaskin på jobben kan være en fantastisk idé. Det kan gi ansatte en god start på dagen, forbedre produktiviteten og skape et hyggelig arbeidsmiljø. Blant arbeidsplassene i de store byene som Bergen, Oslo og Trondheim er det mange bedrifter som allerede har sett nytten av å ha kaffemaskin på jobben, men vi ser også at bedrdriftene i mindre lokalsamfunn også ser de store fordelene med å ha tilgang til enkel og svært god kaffe på arbeidsplassen.

      1. Bedre produktivitet

      Kaffe inneholder koffein, et naturlig stimulerende stoff som kan øke konsentrasjonen og redusere tretthet. En god kopp kaffe kan hjelpe ansatte med å våkne opp om morgenen og holde seg energiske gjennom dagen. Det kan også forbedre hukommelsen og øke prestasjonen under arbeidet.

      2. Hyggelig arbeidsmiljø

      En kaffemaskin på jobben kan skape et hyggeligere og mer sosialt arbeidsmiljø. Det kan være et sted hvor ansatte kan samle seg og slappe av, snakke med kollegaer eller ta en pause fra arbeidet. Det kan også bidra til å forbedre arbeidsrelasjoner og skape en mer positiv arbeidskultur.

      To kollegaer tuller

      3. Kostnadseffektivt

      Å ha en kaffemaskin på arbeidsplassen kan være kostnadseffektivt i forhold til å kjøpe kaffe utenfor kontoret. Det kan også spare tid og penger ved å slippe å sende ansatte ut for å kjøpe kaffe under arbeidsdagen. Det å ha en kaffemaskin kan også være en fin fordel i forhold til rekruttering og ikke minst det som kanskje er det viktigste, beholde flinke ansatte.

      4. Tilpasse behovene 

      Det finnes mange forskjellige typer kaffemaskiner tilgjengelig, og det er viktig å finne en som passer til dine ansattes behov. Det kan være å velge mellom en enkel eller avansert kaffemaskin, en som kan tilby flere valg av kaffe, eller en maskin som kan servere både kaffe og te. Det er viktig å velge en som passer til bedriftens budsjett og behov.

      5. Variasjon i kaffevalg

      En annen fordel ved å ha en kaffemaskin på jobben er at ansatte kan velge mellom ulike kaffetyper og smaker. Det kan være å tilby alt fra enkel svart kaffe til en mer avansert cappuccino eller latte. Det er også mulig å tilby kaffe som passer til ulike diett- og helsebehov.

      Skreddersøm kaffekopper

      6. enkelt vedlikehold

      Kaffemaskiner krever regelmessig vedlikehold, men dette kan gjøres enkelt og raskt med riktig utstyr og opplæring. Det er viktig å ha riktig utstyr og tilbehør, og å gi trening til ansatte som vil håndtere og vedlikeholde maskinen. Dette vil bidra til å sikre at maskinen holder seg i god stand og at ansatte kan nyte den beste koppen kaffe hele tiden. Mange kaffemaskiner har helautomatisk renseprogram, og det kan være smart å velge en slik kaffeautomat med dette programmet..

      Oppsummering

      Å ha en kaffemaskin i bedriften kan ha mange fordeler for både ansatte og bedriftereiere. Det kan bidra til å forbedre produktiviteten, skape et hyggelig arbeidsmiljø og være kostnadseffektivt. Det er viktig å velge en kaffemaskin som passer til dine ansattes behov, og å gi opplæring og utstyr for enkel vedlikehold. Ved å investere i en kaffemaskin til kontoret, kan du skape et bedre arbeidsmiljø og forbedre arbeidsresultatene.

      Forskning viser at kaffe er gunstig for helsen vår

      Kaffe er en av de mest konsumerte drikkene i verden og er en viktig del av manges daglige rutiner. Forskning viser at det også kan være gunstig for helsen vår å drikke kaffe.

      Studier har vist at kaffe kan redusere risikoen for blant annet type 2 diabetes, leverkreft, Alzheimers sykdom og depresjon. Kaffe kan også bidra til å forbedre hukommelse og kognitive funksjoner, samt redusere risikoen for noen former for kreft, som prostatakreft.

      Kaffe inneholder også antioksidanter og kan dermed bidra til å beskytte cellene i kroppen mot skader fra frie radikaler. Antioksidanter kan også forbedre hudens helse og redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer.

      En annen fordel ved å drikke kaffe er at det kan øke stoffskiftet og hjelpe med vekttap. Koffein stimulerer forbrenningen og kan dermed bidra til økt fettforbrenning.

      Selv om det er mange helsefordeler ved å drikke kaffe, er det viktig å huske på at det også kan være uheldig å drikke for mye kaffe. Koffein i store mengder kan føre til negative helseeffekter som søvnproblemer, hodepine og hjertebank.

      Likevel viser forskning at moderate mengder kaffe, det vil si rundt 2-4 kopper om dagen, kan gi positive helseeffekter og være en del av en sunn og balansert livsstil.

      Lurer du på hvilke kaffemaskin som passer din bedrift, er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat!

       Meld meg på nyhetsbrev


       Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


       Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

       Kaffemaskiner på kontoret kan ha mange fordeler, både for ansatte og arbeidsgiver.

       Kaffemaskiner på kontoret kan ha mange fordeler, både for ansatte og arbeidsgiver.

       By Kaffe på jobben

       For ansatte kan det å ha tilgang til kaffe på kontoret være en god måte å holde seg våken og konsentrert gjennom arbeidsdagen. Kaffe inneholder koffein, som er et stimulerende stoff som kan øke energinivået og forbedre hukommelsen. Kaffe kan også hjelpe deg med å føle deg mer sosial og kommunisere bedre med kollegene dine.

       For arbeidsgiveren kan det å ha kaffemaskiner på kontoret også være en god investering. Det kan bidra til å øke produktiviteten til ansatte ved å gi dem en pause i arbeidet og gi dem muligheten til å slappe av og kommunisere med kollegene sine. Det kan også bidra til å holde ansatte fornøyde og øke jobbtilfredsheten.

        

       et godt arbeidsmiljø

       Spar tid og penger!

       En annen fordel med å ha kaffemaskiner på kontoret er at det kan spare deg for tid og penger. I stedet for å måtte forlate kontoret for å kjøpe kaffe, kan ansatte enkelt lage kaffe på kontoret med et knappetrykk. Dette kan spare deg for både tid og penger, spesielt hvis du ofte kjøper kaffe utenfor kontoret eller måtte trakte 6-7 kanner om dagen som fort tar 10-15 minutter pr. gang om ikke mer.

        

       Spar tid og penger!

       Hvilken kaffemaskin skal man velge?

       Det finnes ulike typer kaffemaskiner å velge mellom, fra tradisjonelle kaffetraktere til mer avanserte espressomaskiner. Velg en som passer best for ditt kontor med tanke på antall ansatte og deres ønsker. Noen kaffemaskiner kan til og med tilby flere smaker og varianter av kaffe, noe som kan gjøre det mer attraktivt å ha en kaffemaskin på kontoret.
       Nordmenn foretrekke gjerne kaffemaskiner som serverer kaffe «tilpasset den norske gane» som tradisjonelt er det vi forbinder med god filterkaffe, dette ønske kan man også få oppfylt i en kaffemaskin.
       Velg også en driftssikker maskin fra et firma som kan tilby serviceavtale slik at opplevelsen rundt kaffeavtalen blir en positiv velferdssak uten problematikk.

       Om du ønsker råd om hvilke kaffemaskin som passer best til deres kontor, er det bare å ta kontakt!

        Meld meg på nyhetsbrev


        Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


        Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

         

         

        Miljøfyrtårn-sertifisert

        Derfor ble Polardrikk Miljøfyrtårn-sertifisert

        By Bærekraft

        Helt siden start har vi i Polardrikk hatt fokus på å være en miljøbevisst og bærekraftig bedrift som også tar sosialt ansvar. Hver dag jobber vi målrettet for å gjøre valg som vil påvirke planeten og de dyrebare naturressursene våre i minst mulig grad.

        Bærekraft handler om å utnytte ressurser på en god måte, slik at vi ikke påvirker fremtidige generasjoners mulighet til å få glede av de samme ressursene.

        Vi er stolte av å ha mottatt vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Forhåpentligvis vil denne gjøre det enklere for miljøbevisste forbrukere å finne en forhandler av kaffemaskiner og vanndispensere som er sitt ansvar bevisst.

        Først og fremst; Hva er Miljøfyrtårn-sertifisering?

        Miljøfyrtårn kan beskrives som et miljøledelsessystem som er beregnet for private og offentlige virksomheter som ønsker å dokumentere egen miljøinnsats. Hensikten med ordningen er at miljøprestasjonene til norske bedrifter skal heves.

        I dag er det i overkant av 9 000 bedrifter i Norge som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Polardrikk er nå én av dem.

        Hva skal til for å få Miljøfyrtårn-sertifisering?

         

        trygg jorden

         

        For å kunne motta Miljøfyrtårn-sertifisering, må bedriften oppfylle en rekke ulike sertifiseringskriterier. Det er både snakk om grunnleggende felleskriterier, og spesifikke kriterier som er tilpasset den aktuelle bransjen.

        Vanligvis vil disse kriteriene dekke ulike områder av driften, inkludert energibruk, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport og innkjøp.

        Bedriften må bestille en sertifisør i forkant av sertifisering, og vedkommende vil verifisere og kontrollere at bedriften oppfyller de gitte sertifiseringskriteriene. Etter at godkjenning er utført, vil bedriften få utstedt sitt Miljøfyrtårn-sertifikat.

        Forpliktelser

        Når en bedrift har fått Miljøfyrtårn-sertifisering, er den forpliktet til å arbeide målrettet og kontinuerlig for å stadig forbedre egne miljøprestasjoner. Innen 1. april hver eneste år, skal bedriften dokumentere statusen på miljøarbeidet sitt i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy.

        Dette verktøyet gjør det mulig for bedriften å måle hvor stor effekt de ulike tiltakene har. Man kan også få en pekepinn på hvor miljøarbeidet kan forbedres ytterligere, og iverksette nye tiltak om nødvendig.

        For å sikre gunstig miljøstyring og kontinuerlige forbedringer innen miljøarbeidet, må Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter fornye sertifikatet med jevne mellomrom (hvert tredje år). Dette betyr blant annet at bedriften skal dokumentere at kriteriene fremdeles blir oppfylt.

        Grunner til at vi fikk Miljøfyrtårn-sertifisering

        En bedrift må gjøre seg fortjent til Miljøfyrtårn-sertifisering, og sertifiseringen blir ikke gikk ukritisk. Polardrikk har oppfylt alle kriteriene som ligger til grunn for å kunne motta sertifisering, men må også jobbe kontinuerlig for å beholde sertifiseringen.

        Nå skal vi forklare deg noen av årsakene til at vi i det hele tatt fikk sertifisering, og hva slags tiltak vi har implementert i den daglige driften.

        Vi bruker miljøvennlige transportmidler

         

        Elbil

        Polardrikk er opptatt av å velge de mest miljøvennlige alternativene så langt det lar seg gjøre. Når det kommer til transport, har vi blant annet en stadig større andel av elektriske bilder i bilparken.

        På den måten kan vi komme oss fra A til B med minst mulig utslipp. Målet vårt er å en dag ha en bilpark bestående av kun miljøvennlige kjøretøy.

        Vi handler lokalt om vi kan

        Som et ledd i det å velge miljøvennlige alternativer, velger vi også å handle lokalt dersom dette er praktisk mulig.

        Når vi handler fra lokale forhandlere, har som regel ikke produktene blitt fraktet over lange avstander med fly eller andre forurensende transportmetoder. Ved å bestille eller kjøpe produkter fra lokale leverandører, kan vi derfor indirekte bidra til redusert CO2-utslipp.

        Vi kimser ikke av resirkulering

        Polardrikk er også opptatt av å velge produkter og materialer som i størst mulig grad er resirkulert, eller som er resirkulerbare.

        Ønsker du for eksempel en kaffemaskin på kontoret, kan du med god samvittighet velge Polar Premium – som er laget av 95 % resirkulerbart materiale. Når kaffemaskinen en dag takker for seg og skal kastes, kan nesten alle deler av maskinen brukes på nytt.

        Materialene kan brukes til produksjon av nye produkter, og dermed kan vi spare dyrebare naturressurser.

        Vi støtter Fairtrade-produkter

         

        fair trade

        Bærekraft handler ikke bare om ivaretakelse av naturen og dens ressurser. Det handler også om bærekraftige arbeidsforhold og rettferdig handel.

        Fairtrade bidrar til å styrke rettighetene til bønder og arbeidere i utviklingsland, og sikrer dem blant annet tilstrekkelig betaling for utført arbeid. Dette vil igjen bidra til rettferdig og mer bærekraftig kaffeproduksjon.

        Vi i Polardrikk tilbyr en rekke ulike kaffetyper, inkludert økologiske varianter og Fairtrade-produkter.

        Ha en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret

        folk drikker kaffe på sine kontor

        De siste årene har mange forbrukere blitt mer bevisste når de skal kjøpe produkter. Dette synes vi i Polardrikk er veldig positivt, og vi ønsker å gjøre det enklere for deg å gjøre gode valg.

        Når du skal kjøpe en kaffemaskin til kontoret, kan du for eksempel stille deg selv følgende spørsmål: Er produktet resirkulerbart? Bruker det mye strøm? Og kan det rengjøres med miljøvennlige rengjøringsmidler?

        Polardrikk har kaffemaskiner som er perfekte til kontoret, venterommet, kantinen eller andre steder, og dette inkluderer miljøvennlige modeller.

        Hvordan velge en miljøvennlig kaffemaskin?

        Dersom du ønsker en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret, er det blant annet viktig å tenke over hva maskinen er laget av. Er materialene mulig å resirkulere og bruke på nytt, eller er ikke materialene resirkulerbare?

        Det kan også være lurt å tenke over maskinens strømforbruk. Ved å bruke mindre strøm, kan du også spare miljøressurser.

        Strømmen du bruker i Norge er i stor grad produsert av fornybare ressurser som vind og vann, men noe energi importeres også fra utlandet og kan stamme fra ikke-fornybare ressurser.

        Ellers er det fint å velge kaffe som stammer fra Fairtrade-merker, slik at du kan nyte kaffen med god samvittighet.

        Miljøarbeidet vårt fortsetter

        Vi i Polardrikk er stolte av å ha Miljøfyrtårn-sertifisering, men er også opptatt av å fortsette det gode miljøarbeidet vi gjør. Målet vårt er å gjøre miljøvennlige valg som styrker vår miljøprofil ytterligere, slik at vi kan re-sertifiseres når tre år har gått.

        Kontakt oss gjerne om du lurer på noe!

         Meld meg på nyhetsbrev


         Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


         Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

         3 grunner til at Polar Premium Kaffemaskin er din nye bestevenn på kontoret

         By Kaffe på jobben

         Visste du at hele 67% av den Norske befolkningen over 18år drikker kaffe på en daglig basis? Det tilsvarer hele 2,8 millioner nordmenn! I følge kaffe.no konsumerer vi mellom 3,7 og 5,3 kopper hver eneste dag, som igjen betyr at det drikkes ca 13 millioner kopper med kaffe daglig.
         Dette gjør at Norge er i verdenstoppen i inntak av kaffe i forhold til innbyggertall.
         Med dette i bakhodet kan en trygt si at nordmenn kjenner god kaffe, og vet hvordan ekte kvalitetskaffe skal smake. Derfor bør du velge en kaffemaskin til kontoret som kan leve opp til den standarden, som alltid produserer kaffe av høyeste kvalitet.
         En slik kaffemaskin høres nesten for god ut til å være sann, men den finnes; her er 3 grunner til at du bør velge Polar Premium Kaffemaskin.

          

         1. Produserer kaffe av ypperste kvalitet

         Polar Premium kaffemaskin er en såkalt «high end» modell som produserer kaffe av ypperste kvalitet, samtidig som den er allsidig og luksuriøs. Den passer godt for de mest kresne ettersom du selv kan justere og tilpasse kaffen, slik at den blir akkurat slik du liker den.
         Det er en allsidig kaffemaskin som passer inn de fleste steder, men kanskje aller best på kontor, kantine, venterom og treningsstudio.

          

         Kaffemaskin Evo

         2. Skreddersydd etter dine behov

         Du kan selv velge hvilke kaffesorter du ønsker at maskinen skal tilby basert på dine egne, og bedriftens, ønsker og behov. Du kan velge mellom:

         – Kaffe
         – Kaffe med melk
         – Cappuccino
         – Kakao
         – Espreschoc
         – Caffe Latte
         – Moccachino
         – Varmt tevann
         – Suppe
         – Solbærtoddy
         – Varmt tevann

         Hvis noen av sortene er ukjente for deg, kan du lese mer om de varme drikkene, og hva de inneholder, her . I tillegg til disse kan du også velge å integrere kaldt vann, både med og uten kullsyre.

          

         cappuchino

         3. Luksuriøst ytre

         Med et moderne ytre, stor touch-skjerm, og en front av glass og aluminium har maskinen er ekslusivt utseende, som matcher kvaliteten på kaffen. Dette gjør at den ikke bare produserer god drikke, men den ser også innbydende ut, noe som gjør at den tiltrekker selv den mest kresne kaffedrikker.
         Derfor er Polar Premium den perfekte maskinen for deg om du ønsker en moderne kaffemaskin skreddersydd for din bedrift, som alltid serverer kaffe av ypperste kvalitet.
         Den er med andre ord din nye bestevenn!
         I tillegg til Polar Premium har vi er bredt utvalg av andre kaffemaskiner, slik at du kan finne den som er mest optimal basert på dine behov. Ta kontakt i dag så hjelper vi med å finne den perfekte løsningen for deg!

          

          Meld meg på nyhetsbrev


          Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


          Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

           

          en kaffe kopp

          Derfor bør du velge kaffemaskin fra oss

          By Kaffeleverandører, Ukategorisert

          Derfor bør du velge Polardrikk

          Helt siden vi serverte vår første kopp med kaffe for snart 15 år tilbake har det viktigste for oss vært at kundene våre skal være fornøyde med produktene vi leverer.

          Vi har utviklet oss mye gjennom årene og lidenskapen for god kaffe er nå større enn noen gang før.

          Å tilby kaffe av høyeste kvalitet er i seg selv en meget god grunn for at du bør benytte deg av våre produkter, men det finnes også en del andre gode grunner til at du bør velge Polardrikk.

           

           

          Bærekraftig

          Vi jobber kontinuerlig med å være så miljøbevisst som  mulig, og derfor velger vi å handle fra lokale bedrifter med samme filisofi så langt det lar seg gjøre.

          Vi  samarbeider feks. med Bergen Kaffebrenneri som er et lokalt brenneri med stort fokus på kaffe kvalitet og er et «steinkast» unna.

          I tillegg prøver vi å kun benytte oss av komposterbar papp og plast, og vi bruker kun økologiske rensemidler til våre maskiner.

           

          mann som holder kaffekopp

           

          Støtter lokale helter

          Vi ønsker å bidra til nærmiljøet og derfor sponser vi et bredt utvalg organisasjoner, slik som idrettsparker, idrettslag, natteravner og Norges Miljøvernforbund.

          For oss er det viktig å være til stede i lokalsamfunnet og vi oppfordrer alle våre kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter til å gjøre det samme. 

           

          Bredt utvalg

          Polardrikk tilbyr både vanndispensere, spritdispensere og kaffemaskiner som kan skreddersys slik at de blir optimale for samtlige bedrifter.

          Vi har et bredt utvalg kaffemaskiner og vanndispensere som passer til alt fra fem til flere hundre ansatte, som kan tilpasses slik at de møter bedriftens ønsker og behov.

          Spritdispenseren gir inngangspartiet til din bedrift en stilfull desinfeksjons-stasjon, i tillegg er den berøringsfri og passer for både voksne og barn.

           

          Fornøyde kunder

          Etter så mange år i bransjen har vi god erfaring i faget og vi har opparbeidet oss en stor kundeportefølje.

          Noe av det aller viktigste for oss er at kundene våre er fornøyde med produktene og tjenestene vi leverer, derfor er tilbakemelding fra kundene våre veldig viktig for oss.

          Det som går igjen er at de er svært fornøyd med samarbeidet, servicen og selvfølgelig smaken på kaffen. 

          Dersom du vurderer å skaffe deg en kaffemaskin, vanndispenser eller spritdispenser vil vi veldig gjerne hjelpe deg med å finne den mest optimale løsningen for deg.

          Ta kontakt i dag for en hyggelig og uforpliktende prat. 

           

           Meld meg på nyhetsbrev


           Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


           Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

           Kontakt oss

           Kontakt oss for en uforpliktende prat

           Ring oss på 55 25 99 25

           Eller send oss en melding: