Skip to main content
Monthly Archives

august 2023

Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

Bærekraftige vann- og kaffemaskiner – hva er viktig å tenke på?

By Bærekraft, Kaffe på jobben, Vanndispenser på jobben

Bevissthet rundt valgene man tar til daglig er viktig om man skal kunne bidra til
bærekraftig utvikling. Dette gjelder også når man skal gå til anskaffelse av vann- eller
kaffemaskiner til bedriften.

Her ser vi nærmere på hva du bør tenke på!

Hvorfor bør bedriften din velge en bærekraftig vann- aller kaffemaskin?

Det er smart å velge bærekraftige produkter når man har mulighet til det. Dette gjelder
enten bedriften din jobber for å få Miljøfyrtårn-sertifisering eller bare ønsker å ta gode valg i
hverdagen. Bærekraftige valg gir deg først og fremst bedre samvittighet overfor planeten.

Om bedriften din gjør gode valg, kan dette imidlertid også ha positive ringvirkninger og
styrke merkevaren. Vi opplever at det er økt bevissthet både blant forbrukere og ansatte når
det kommer til miljø og bærekraft. Vis at bedriften din er sitt ansvar bevisst, og bidra der du
kan!

Hva mener vi egentlig med bærekraft?

For å forstå hva bærekraftige vann- og kaffeprodukter er, er det nødvendig å først vite hva
bærekraft faktisk er. Ifølge FN er en bærekraftig utvikling en utvikling der dagens behov
ivaretas, samtidig som man tar hensyn til fremtidige generasjoners behov.

Når vi snakker om bærekraft, tenker vi blant annet på ivaretakelse av sårbare naturressurser.
Om vi ikke forvalter dagens naturressurser på en god måte, kan vi risikere at fremtidige
generasjoner ikke får muligheten til å nyte de samme ressursene.

Bærekraft handler imidlertid også om at fattige mennesker skal få mulighet til å skape et
godt liv og oppfylle sine grunnleggende behov og rettigheter. Det finnes totalt tre elementer
som ligger bak en bærekraftig utvikling:

Miljø og klima: Klimakrisen må løses gjennom …

o Reduksjon av klimagassutslipp
o Ivaretakelse av naturmangfold og redusert belastning av naturressurser

 Sosiale forhold: Fattigdom må bekjempes gjennom blant annet …

o Ivaretakelse av menneskerettighetene
o Anstendig arbeid
o Utdanningsmuligheter
o Likestilling og kulturelt mangfold

 Økonomi: Grønn vekst og færre ulikheter kan løses gjennom …

o Sikre økonomisk trygghet for både samfunn og mennesker
o En mer rettferdig fordeling
o Fokus på grønn vekst

Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

Hva er bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

Når du skal gå til anskaffelse av vann- eller kaffemaskiner, er bærekraft verdt å ha i
bakhodet. Miljø, klima og ivaretakelse av sosiale forhold kan nemlig påvirkes av valgene vi
tar til daglig.

Miljøvennlige løsninger

For å finne en vann- eller kaffemaskin til bedrift som er miljøvennlig, bør du tenke over følgende
elementer:

o Hva slags materialer er vann- eller kaffemaskinen laget av? Er materialene
resirkulerbare, slik at materialene kan gjenbrukes? Og er materialene holdbare, slik
at kaffemaskinen kan brukes i lang tid? Materialer med høy gjenbruksgrad og kvalitet
lar oss spare naturressurser.

o  Er maskinen energieffektiv? Om vann- eller kaffemaskinen bruker lite strøm, kan
naturens ressurser spares. Husk at ikke all strøm vi bruker her i Norge stammer fra
fornybare ressurser. Strøm importeres tidvis også fra utlandet.

o Hvor er vann- eller kaffemaskinen produsert? Er produktet kortreist, eller har det
gjennomgått lange transportetapper?

o Kan maskinen vedlikeholdes og rengjøres på en miljøvennlig måte? Sjekk for
eksempel om det finnes miljøvennlige rengjøringsprodukter til maskinen.

Bærekraftig produksjon som ivaretar sosiale og økonomiske forhold

Når du skal vurdere hvorvidt en vanndispenser eller kaffemaskin er bærekraftig, bør du også tenke
over produksjonslinjen.

o Under hvilke forhold har vann- eller kaffemaskinen blitt produsert? Er det en seriøs
produsent som ivaretar arbeidernes arbeidsforhold?
o Blir arbeidernes sosiale og økonomiske rettigheter og behov ivaretatt? Det vil si –
får de en rettferdig lønn for arbeidet, rett på fritid og lignende?

Velg bærekraftig kaffe til kaffemaskinen

Det er viktig å ta hensyn til bærekraft når du skal velge en vann- eller kaffemaskin. Husk
imidlertid også på å ta bærekraftige valg når det kommer til eventuelt tilbehør. Har du en
kaffemaskin, kan du for eksempel velge bærekraftige kaffeprodukter.

Bærekraftig kaffe er kaffe som er produsert av kaffebønder som jobber under verdige
forhold, samtidig som miljøfokuset blir ivaretatt.

Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

Hvordan velge bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

Det kan være utfordrende å vite hvilke produsenter som faktisk kan vise til bærekraftig
produksjon og miljøvennlige produkter. Heldigvis finnes det produktmerkinger som gjør
jobben litt enklere for deg.

Disse merkingene eller sertifiseringene viser at produsenten/produktet oppfyller gitte krav
som kjennetegner bærekraft.

Se etter disse sertifiseringene

Her er en oversikt over de ulike sertifiseringene du kan se etter når du kjøper vann- og
kaffemaskiner (eller tilhørende produkter til disse), og hva merkingen betyr:

o Miljøfyrtårn: Bedrifter som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen jobber aktivt for å
implementere miljøvennlige arbeidsmetoder. Det kan for eksempel være snakk om
grønn transport, resirkulering av avfall eller at bedriften handler lokalt.

o Fairtrade: En merking som viser at arbeiderene bak er sikret en forhåndsbestemt
minimumspris, og at sosiale rettigheter ivaretas. Fairtrade-merket kaffe betyr at
kaffebonden får rettferdig betalt og har tilgang på forskjellige sosiale tilbud.

o Debio: Økologisk merking som blant annet finnes på kaffeprodukter. Viser at kaffen
er produsert, foredlet, omsatt og importert på en økologisk bærekraftig måte.

o Økologisk (EU-økologisk): En annen merking du kan finne på kaffeprodukter. Viser at
kaffebønnene stammer fra økologisk jordbruk der plantevernmidler og kunstgjødsel
ikke har blitt benyttet.

o UTZ: Sertifisering som ofte kan ses på kaffeprodukter. Viser at kaffebøndene veiledes
slik at de kan lykkes med miljøvennlig kaffeproduksjon, gode arbeidsforhold og
lønnsomt jordbruk.

Bærekraftige vann- og kaffemaskiner for ethvert behov

Det finnes et godt utvalg av vann- og kaffemaskiner som vil dekke bedriftens behov. Når du
skal velge maskin, er det lurt å ta hensyn til faktorer som kapasitet, brukervennlighet,
driftssikkerhet og vedlikeholdsbehov.

Skal du kjøpe en kaffemaskin, kan det dessuten være smart å tenke over hva slags kaffe
maskinen kan brygge. Ja, og ikke minst – hva slags kaffeprodukter kan brukes? Fairtrade-
kaffe er et godt valg om bærekraft står i fokus.

På utkikk etter en bærekraftig vann- eller kaffemaskin?

Polardrikk har et bredt utvalg av bærekraftige vann- og kaffemaskiner. Hos oss finner du
blant annet kaffemaskinen Polar Premium, som er produsert av 95 % resirkulerbare
materialer. Det betyr at maskinen kan bli til nye produkter når den en dag skal
«pensjoneres».

Vi støtter også Fairtrade-produkter, og kan tilby bærekraftige kaffeprodukter fra
produsenter som Löfbergs og Bergen Kaffebrenneri. Førstnevnte kan blant annet vise til
sertifiseringer som Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance og Økologisk (EU-økologisk).

Vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, og hjelper gjerne bedriften din med å
ta gode valg.

Kontakt oss i dag, og lær mer om bærekraftige vann- og kaffemaskiner!

 

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  Kaffepausens historie

  Kaffepausens historie og betydning for dagens arbeidsmiljø

  By Kaffe i kulturen

  Kaffepauser er slettes ingen nymotens fenomen. Det å ta seg en velfortjent pause i løpet
  av arbeidsdagen der man nyter litt kaffe, var faktisk vanlig allerede på slutten av 1800-
  tallet. Siden den gang har tradisjonen blitt holdt ved like. Ikke bare i Norge, men i store
  deler av verden.

  Her ser vi nærmere på kaffepausens historie, og hvordan det kjærkomne avbrekket fortsatt
  er viktig for arbeidsmiljøet!

  Litt om kaffens historie i Europa og Norge

  På slutten av 1700-tallet kom den industrielle revolusjon til Europa, og verden stod overfor
  hurtig industrialisering. Dette innebar også lange og tunge arbeidsdager for arbeiderne. Med
  dette ble det også økt behov for pauser i løpet av arbeidsdagene.

  Kaffen ble introdusert for europeerne på 1600-tallet, og omkring 1675 kom drikken til Norge
  (eller nærmere bestemt Bergen). Frem mot 1850 ble kaffe gradvis mer populært, og tidlig på
  1900-tallet økte importen av kaffe betydelig.

  Lange arbeidsdager var fortsatt vanlig, og det var nok derfor et kjærkomment avbrekk å
  kunne nyte litt kaffe nå og da. I England ble det faktisk vanlig med en såkalt «tea break»
  allerede mellom 1760 og 1820.

  Det er mulig at den velkjente te-pausen ga inspirasjon til det som etter hvert skulle bli kjent
  som kaffepause.

   

  kaffens historie i Europa og Norge

  Når, hvor og hvordan oppstod fenomenet kaffepause?

  Det er noe uvisst når kaffepausen fikk sitt rotfeste, men det er antatt at fenomenet først ble
  vanlig i den vestlige verden på slutten av 1800-tallet.

  Ryktet skal ha det til at kaffepausen oppstod i Wisconsin, USA, da norske immigranter inntok
  Stoughton. Der feires kaffepausen fortsatt på årlig basis gjennom Stoughton Coffee Break
  Festival.

  Ifølge visitstoughton, var det norske innvandrerkvinner som skulle jobbe i
  varemagasinet til herr Osmund Gunderson som innførte trenden. De ville kun hjelpe ham på
  én betingelse – nemlig at de fikk tilgang på to korte kaffepauser i løpet av dagen.

  Kaffepausen ble fort vanlig blant bedrifter

  Det første selskapet som implementerte fast kaffepause for sine ansatte, skal visstnok ha
  vært enten Barcolo Company eller Larkin Soap Company (begge lokalisert i New York),
  omkring 1902.

  I etterkrigstiden, fra 1951 og utover, ble kaffepausen implementert i mange amerikanske
  fagforeningskontrakter. Reklamebyråer la også merke til trenden, og «Give Yourself a Coffee
  Break – and Get What Coffee Gives to You», ble brukt som slagord for et kaffemerke.

  Når ble kaffepausen vanlig i Norge?

  Det er uvisst når kaffepausen for alvor ble vanlig i norsk arbeidskultur. Likevel er det naturlig
  å anta at den har vært vanlig allerede fra slutten av 1800-tallet eller midten av 1900-tallet,
  tatt i betraktning at norske immigranter hadde en finger med i spillet.

  Vi kan kanskje driste oss til å si at nordmenn stod bak det vi i dag kjenner som dagens
  kaffepause. Det er imidlertid vanskelig å finne sikre kilder på dette.

  Fra rikmannsdrikk til hverdagsdrikk

  Det å drikke kaffe var lenge forbeholdt de velstående og rike her til lands. I starten var det
  først og fremst embetsmenn, handelsmenn og andre høytstående overklassefolk som hadde
  råd til den sorte drikken.

  Omkring 1857 skylte kafékulturen over landet vårt, og kultureliten fikk med det et
  kjærkomment samlingssted.

  Etter hvert kom krigen, og all import av kaffe ble satt på pause. I etterkrigstiden ble importen
  gjenopptatt, og i 1953 etablerte giganten Nescafé seg i Norge. I 1960 kom den elektriske
  kaffetrakteren på markedet, og ble raskt «allemannseie».

  Allerede i 1970 hadde det årlige kaffekonsumet passert ti kilo per nordmann. Siden den gang
  har vi nordmenn vært helt i verdenstoppen når det kommer til kaffeinntak – sammen med
  de andre skandinaviske landene.

  Kaffekulturen står sterkt i Norge

  Kaffekulturen står sterkt i Norge

  I dag finnes det kaffebarer på hvert gatehjørne, og i butikkhyllene kan man velge og vrake
  mellom ulike kaffesorter. Det finnes også utallige måter å brygge kaffe på, og alle har sine
  favoritter. For mange nordmenn er kaffe like viktig til frokost som til lunsj.

  Vi har for lengst blitt vant til jevnlige kaffepauser på jobb, og tar kanskje dette som en
  selvfølge. For de fleste bedrifter er det også ønskelig at ansatte tar seg små pauser
  innimellom – og da gjerne med en kopp kaffe eller to.

  Kaffe har en oppkvikkende effekt, og inneholder dessuten mange sunne antioksidanter og
  næringsstoffer. Ved å drikke kaffe i arbeidstiden, kan man unngå både søvnighet og
  konsentrasjonsproblemer. Kaffen gjør oss kort fortalt mer effektive når vi er på jobb.

  I dag har de fleste bedrifter kaffemaskiner eller kaffetraktere på lunsjrommet eller i
  kantinen. På den måten kan ansatte få seg en velfortjent kaffepause når det trengs.

  Kaffepausen har stor betydning for dagens arbeidsmiljø

   

  Kaffepausen bidrar ikke bare til økt effektivitet på arbeidsplassen og mer opplagte ansatte.
  Den har for mange bedrifter bidratt til et godt arbeidsmiljø og økt trivsel blant ansatte. Det å
  drikke kaffe er blant annet sosialt, og mange tar seg en prat over en kopp kaffe.

  Kaffe er en fin samtalestarter, og har blitt en selvfølgelig del av møter, lunsjpauser og
  lignende sammenkomster. Samtidig er kaffe nydelig som den er dersom man vil nyte fem
  minutter for seg selv – gjerne sammen med en knekk sjokolade.

  For mange ansatte assosieres kaffe med kos, hygge og avslapping. Kaffepausen gir en
  mulighet til å glemme jobben i noen minutter, og lade opp batteriene. Dette er viktig for å
  holde seg fokusert gjennom en lang og kanskje stressende arbeidsdag.

  Tilrettelegg slik at dine ansatte kan ta kaffepauser

  Dersom bedriften din har ansatte som jobber i bedriftens lokaler, bør det finnes en sone der
  de ansatte kan slappe av. Ha gjerne en loungegruppe eller en spisegruppe der det er mulig å
  sette seg ned og slappe av.

  Med en kaffemaskin gir du dine ansatte mulighet til å brygge fersk og velsmakende kaffe når
  kaffetørsten melder seg. Velg en maskin med stor nok kapasitet, og vurder hva slags tilvalg
  maskinen skal ha. Kanskje de ansatte kan få valget mellom flere ulike kaffesorter?

  Polardrikk.no har et stort utvalg av kaffemaskiner til bedrifter. Vi hjelper deg gjerne med å
  finne en kaffemaskin som dekker bedriftens behov og ønsker.

  Ta kontakt i dag for en prat, og motta et tilbud!

   

   Meld meg på nyhetsbrev


   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   koster det å leie kaffemaskin til bedrift

   Hva koster det å leie kaffemaskin til bedrift?

   By Kaffe på jobben

   Når bedriften skal gå til anskaffelse av en kaffemaskin, vil valget vanligvis stå mellom kjøp
   og leie. Nettopp det å leie kaffemaskin til bedrift kan by på mange fordeler sammenlignet
   med kjøp. Man kan blant annet fordele kostnaden, og unngå en større engangskostnad.

   Men, hva koster det egentlig?

   Pris avhenger av flere faktorer

   Vanligvis vil det være mulig å leie en kaffemaskin til en relativt gunstig månedspris. Du kan
   som regel finne en modell som er tilpasset bedriftens økonomi. Nettopp derfor er
   kaffemaskinleie aktuelt for både små og store bedrifter.

   Leieprisen avhenger nemlig av en rekke ulike faktorer. Derfor kan du i stor grad tilpasse
   prisen etter budsjett. Her er noen av faktorene som kan ha innvirkning på pris når du skal
   leie en kaffeautomat.

   Valg av kaffemaskin

   Først og fremst vil leieprisen avhenge av hva slags kaffemaskin man velger. Ønsker du en
   stor og robust kaffemaskin med mange funksjoner, vil den sannsynligvis koste mer enn en
   liten og enkel maskin.

   En stor bedrift har gjerne behov for en maskin med stor kapasitet, slik at det kan brygges
   mange kopper kaffe per time. Kanskje har du også behov for funksjoner som automatiske
   renseprogrammer eller lignende. I så fall kan dette påvirke prisen.

   Merkevare kan også ha noe å si. Mange er villige til å betale litt ekstra for velkjente
   merkevarer, da disse ofte assosieres med høy kvalitet. For andre er det viktigere at maskinen
   er funksjonell og velfungerende – mens merke er mindre viktig.

   Kort fortalt vil prisen påvirkes av følgende:

   o Muligheter og funksjoner
   o Kaffekvern
   o Tilkobling til det lokale vannledningsnettet
   o Berøringsfritt system
   o Automatisk renseprogram
   o Ekstrautstyr som oppbevaringshyller, termos etc.
   o Automatisk kaffedosering
   o Forsikring
   o Kapasitet
   o Kvalitet
   o Merke

   Leieperiode

   Hva det koster å leie en kaffemaskin til bedriften, kan også påvirkes av leieperiode. Dersom
   vi ser på totalkostnaden, vil det normalt sett være dyrere å leie over en lengre periode, enn
   en kortere periode.

   Samtidig kan man i noen tilfeller oppleve å få gode rabatter om man leier en kaffemaskin
   over lengre tid.

   Leverandør

   Leverandør

   Kostnaden for å leie kaffemaskin kan også avhenge av hvilken leverandør du velger. Ulike
   leverandører kan ha ulike prismodeller og produkter. Finn derfor en leverandør som er
   tilpasset din bedrifts behov.

   Husk at pris alene ikke nødvendigvis er det eneste du bør ta hensyn til. Minst like viktig er
   det kanskje å kontrollere at leverandøren er seriøs og kan vise til fornøyde kunder.

   Er bedriften din opptatt av å ta bærekraftige valg, kan det også være smart å velge en
   leverandør som er miljøvennlig. På den måten kan bedriften leie en kaffemaskin som har et
   lavest mulig karbonfotavtrykk, og få tilgang på bærekraftige kaffeprodukter.

   Hva koster det vanligvis å leie kaffemaskin til bedrift?

   I de fleste tilfeller vil det være mulig å leie en kaffemaskin til bedriften for mellom 700 og
   1 800 kroner per måned. For denne prisen vil du som regel kunne leie en kaffeautomat av
   høy kvalitet, gjerne med flere kaffesorter og praktiske funksjoner.

   Prisen kan naturligvis være både høyere og lavere enn dette, da det er så mange
   prisdrivende faktorer.

   Bør du kjøpe eller leie kaffemaskin til bedriften din?

   Når du leier en kaffemaskin til bedrift, betaler du i prinsippet for bruksrett til maskinen i en
   gitt periode. Det er med andre ord ikke bedriften din som eier kaffemaskinen, slik tilfellet vil
   være ved kjøp.

   Hva som er det beste valget for din bedrift, avhenger av flere ting. Har man økonomi til å
   betale maskinen med en gang, kan kjøp være et greit alternativ. Trenger du derimot
   fleksibilitet, er leie det beste valget. Tenk derfor over bedriftens behov – både i dag og i
   fremtiden.

   Her ser vi nærmere på noen av grunnene til å velge nettopp leie, fremfor kjøp.

   Fri bruksrett

   Det er verdt å merke seg at bedriften har fri bruksrett over kaffemaskinen når den leies.
   Kaffemaskinen kan derfor brukes som om den var bedriftens egen, og ansatte kan tappe
   fersk kaffe når som helst. I praksis vil man derfor ikke tenke over at maskinen leies fremfor å
   eies.

   Skulle det skje et uhell der maskinen blir ødelagt, stjålet eller lignende, er det ikke
   nødvendigvis slik at bedriften må erstatte den. Det finnes nemlig muligheter for å få
   forsikring inkludert i leieavtalen. I så fall trenger bedriften kun å betale en symbolsk egenandel.

   Fleksibilitet og oppgraderingsmuligheter

   En av de kanskje største fordelene ved å leie kaffemaskinen, er at bedriften når som helst
   kan velge å oppgradere maskinen til en annen modell. Nettopp dette er praktisk for
   selskaper i vekst. Når nye ansatte begynner i firmaet, er det gjerne behov for økt kapasitet
   på maskinen.

   Det å oppgradere kaffemaskinen er også aktuelt hvis selskapet vil ha en maskin med flere
   spennende kaffesorter eller smarte funksjoner.

   Hvis man kjøper kaffeautomaten, vil nok terskelen for å bytte maskinen ut med en ny være
   litt høyere.

   Kostnadene fordeles når du leier

   Det å kjøpe en kaffemaskin kan være en god investering, men vil vanligvis innebære en større
   engangskostnad. Velger bedriften din å heller leie kaffemaskinen, kan kostnaden fordeles
   over en lengre periode.

   Som en bonus kan leiekostnaden utgiftsføres, noe som gjør både budsjettering og
   regnskapsføring enkelt.

   Leie gir forutsigbare driftskostnader

   Når man skal leie kaffemaskin til bedriften, kan man ofte velge en leieavtale med service og
   vedlikehold inkludert i prisen. Dette bidrar til å gi forutsigbare driftskostnader. Kjøpes
   maskinen, må du gjerne bestille service utenom eller tegne en rimelig serviceavtale – noe som kommer i tillegg til kjøpsprisen.

    

   en fornøyd kunde

   Lurer du på hva det vil koste din bedrift å leie en kaffemaskin?

   Hos Polardrikk kan du finne mange kaffemaskiner av høy kvalitet, og disse er skreddersydd
   alt fra store til små bedrifter. Gjennom oss kan du leie kaffemaskinen din, og se frem til
   forutsigbare priser, gode vilkår og stor fleksibilitet gjennom vår finansieringspartner, DLL Finans.

   For å få et eksakt prisoverslag, kan du fylle ut kontaktskjemaet nederst på denne siden. Du
   kan også ringe oss eller sende en e-post. Vi vil utarbeide et tilbud som er skreddersydd
   bedriftens behov – både når det kommer til funksjonalitet, kaffesorter og kapasitet.

   Motta et tilbud på leie av kaffemaskin, i dag!

    

    Meld meg på nyhetsbrev


    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår