Skip to main content
Category

Bærekraft

en man plukke kaffebønner

Hvilken kaffe er mest miljøvennlig?

By Bærekraft, Kaffe på jobben

Alle som er opptatt av å ta miljøvennlige valg i hverdagen, bør også tenke over hva slags
kaffe de kjøper. Det er nemlig ikke all kaffe som er produsert på en bærekraftig måte, der
både naturressurser, klima og sosiale rettigheter tas hensyn til.

Her ser vi nærmere på hvilken kaffe som er det mest miljøvennlige valget!

Hva avgjør om kaffe er miljøvennlig?

Miljøvennlig er et begrep som benyttes om tiltak som reduserer, begrenser eller utelukker
negative konsekvenser på økosystemer, natur og miljø for øvrig. Benyttes begrepet om
kaffe, er det vanligvis fordi produktet skader naturen i mindre grad enn de fleste tilsvarende
produkter.

Miljøvennlig kaffe kjennetegnes gjerne av at den er produsert uten kunstgjødsel eller bruk av
kjemiske sprøytemidler. Både kunstgjødsel og plantevernmidler er nokså vanlig innenfor
landbruk, og benyttes for å effektivisere produksjonen og gi større avlinger.

Sprøytemidler bidrar til at skadedyr ikke ødelegger eller skader avlinger, men har dessverre
også den effekten at de tar livet av utallige andre insekter også. Bestanden av pollinerende
insekter er i kraftig nedgang på verdensbasis, noe som blant annet skyldes sprøytemidler.

Kunstgjødsel – altså industrielt fremstilt gjødsel – er heller ikke bra for miljøet, da det avgir
klimagassen CO 2 .

Økologisk kaffe

Økologisk kaffe er et godt valg om du tenker miljø

Økologiske produkter er produsert i henhold til regelverket som gjelder for økologisk
matproduksjon, noe som innebærer at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller
kunstgjødsel. Istedenfor brukes husdyrgjødsel og ikke-syntetiske plantevernmidler.

Ved å støtte økologisk landbruk, støtter du også bøndene som velger å produsere kaffen på
en mer miljøvennlig måte. Da bidrar du også indirekte til at kaffe som er produsert på
mindre miljøvennlige (og ofte mer lønnsomme) måter tvinges til å tenke nytt.

Velger mange nok å kjøpe økologisk, må flere produsenter tilrettelegge for miljøvennlig
kaffeproduksjon.

Tenk også på kaffebøndene når du kjøper kaffe

Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima. Foruten det rent miljømessige aspektet, er
det også aktuelt å tenke på bærekraftig produksjonsstandard. Det finnes mange fattige
kaffebønder som ikke har gode arbeidsforhold eller lønnsbetingelser.

Ifølge FN kjennetegnes bærekraftig utvikling av at man imøtekommer dagens behov,
samtidig som man ikke ødelegger for fremtidige generasjoner muligheter for å dekke sine
behov. Her er ivaretakelse av naturressursene viktig, men også bekjempelse av fattigdom og
ulikheter.

Det sosiale aspektet av bærekraftig utvikling innebærer at alle mennesker får muligheten til
å leve et anstendig liv der menneskerettighetene blir ivaretatt. Blant punktene som inngår
her, er anstendig arbeid.

Mange kaffeprodukter har sertifiseringer som viser at kaffebøndene jobber under gode
miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold. Gjennom tilrettelegging, opplæring og
kontroller, kan bøndene styrkes økonomisk og få et verdig, anstendig liv.

Se etter disse merkene når du kjøper kaffe

Som forbruker kan det være vanskelig å vite hvilke produsenter man bør kjøpe kaffe av.
Hvilke kaffebønner er produsert på en miljøvennlig måte? Og hvordan kan du vite om
bøndene får rettferdig betaling for jobben de gjør?

Ved å se etter disse merkene eller sertifiseringene når du kjøper kaffe, blir det enklere å
gjøre gode valg:

Debio

Det finnes en rekke kaffeprodukter som er økologiske, og disse er i mange tilfeller merket
med Debio-merket (en grønn «Ø»). Bærer kaffen denne sertifiseringen, kan det anses som
en garanti for at kaffen er dyrket og produsert på en miljøvennlig måte.

 

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade er en verdensomspennende merkeordning som viser at bøndene bak et
kaffeprodukt (eller andre produkter( er sikret anstendige arbeidsforhold og lønnsbetingelser.

Ordningen bidrar til å bedre arbeidsforholdene og handelsbetingelsene for hver enkelt
kaffebonde. Dette gjør at bøndene på sikt kan få mulighet til å investere i mer bærekraftig
produksjon og eget lokalsamfunn.

UTZ Certified

UTZ Certified er et program og en sertifiseringsordning som viser at produsenten retter seg
etter et regelsett som skal sikre profesjonell, sosialt bærekraftig og miljøvennlig
kaffeproduksjon.

Kaffe som er UTZ Certified er dessuten sporbar, slik at du kan lære mer om opprinnelsen til
kaffen du drikker. Ordningen bidrar derfor til økt transparens i bransjen.

Rainforest Alliance

Miljøvennlig kaffe vil også kunne bære Rainforest Alliance-merket. Dette viser at
produsenten benytter råvarer som er produsert under miljøvennlige og sosialt verdige
forhold. Kaffegårder som inngår i ordningen, blir kontrollert på årlig basis.

Om du kjøper kaffe som er merket med Rainforest Alliance, kan du også støtte
organisasjonens arbeid mot miljøødeleggelser og avskoging.

Hvilken kaffe er den mest miljøvennlige?

Etter hvert som stadig flere forbrukere blir bevisste på produksjonsmetoder og bærekraft
når de kjøper kaffe, følger produsentene etter. I dag finnes det mange gode alternativer for
deg som er ute etter miljøvennlig kaffe.

Én av kaffeprodusentene som er sitt ansvar bevisst, er svenske Löfbergs. Samtlige
kaffeprodukter fra denne produsenten er miljømerket. Det svenske kaffemerket er faktisk
helt i verdenstoppen når det gjelder innkjøp av økologisk og Fairtrade-merket kaffe.

Server miljøvennlig kaffe på arbeidsplassen

Mange norske bedrifter ønsker å bidra i det grønne klimaskiftet, og da gjelder det å gjøre
miljøvennlige valg. Dette handler ikke bare om de store valgene – som valg av miljøvennlige
transportmidler eller begrensning av utslipp. Det handler også om de små valgene.

Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan du bidra til mer bærekraftig kaffeproduksjon. En
bedrift kan ha et nokså stort kaffekonsum, noe som betyr at valgene du gjør kan være av
stor betydning – særlig over tid.

I dag velger mange bedrifter å ha en kaffemaskin på kontoret, lunsjrommet eller
venterommet. Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan ansatte, kunder og andre nyte kaffe
med god samvittighet.

en miljøvennlig kaffeautomat

Velg også en miljøvennlig kaffeautomat

Miljøvennlig kaffe er et viktig tiltak, men visste du at du også kan velge en bærekraftig
kaffeautomat? Det finnes for eksempel kaffemaskiner som er laget av resirkulerbart
materiale. Disse kan bli til helt nye ting når de en dag skal byttes ut.

Du kan også finne kaffemaskiner med lavt strømforbruk, noe som kan bidra til å spare
naturens ressurser.

Gjennom Polardrikk.no finner du blant annet Polar Premium, en kaffeautomat som er laget
nesten utelukkende av resirkulerbare materialer. Kombinerer du med miljøvennlig kaffe fra
produsenter som Löfbergs, kan du trygt kalle bedriftens kaffeløsning for bærekraftig.

Kontakt oss i dag for flere anbefalinger eller et tilbud!

 

  Meld meg på nyhetsbrev

  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler

  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner – hva er viktig å tenke på?

  By Bærekraft, Kaffe på jobben, Vanndispenser på jobben

  Bevissthet rundt valgene man tar til daglig er viktig om man skal kunne bidra til
  bærekraftig utvikling. Dette gjelder også når man skal gå til anskaffelse av vann- eller
  kaffemaskiner til bedriften.

  Her ser vi nærmere på hva du bør tenke på!

  Hvorfor bør bedriften din velge en bærekraftig vann- aller kaffemaskin?

  Det er smart å velge bærekraftige produkter når man har mulighet til det. Dette gjelder
  enten bedriften din jobber for å få Miljøfyrtårn-sertifisering eller bare ønsker å ta gode valg i
  hverdagen. Bærekraftige valg gir deg først og fremst bedre samvittighet overfor planeten.

  Om bedriften din gjør gode valg, kan dette imidlertid også ha positive ringvirkninger og
  styrke merkevaren. Vi opplever at det er økt bevissthet både blant forbrukere og ansatte når
  det kommer til miljø og bærekraft. Vis at bedriften din er sitt ansvar bevisst, og bidra der du
  kan!

  Hva mener vi egentlig med bærekraft?

  For å forstå hva bærekraftige vann- og kaffeprodukter er, er det nødvendig å først vite hva
  bærekraft faktisk er. Ifølge FN er en bærekraftig utvikling en utvikling der dagens behov
  ivaretas, samtidig som man tar hensyn til fremtidige generasjoners behov.

  Når vi snakker om bærekraft, tenker vi blant annet på ivaretakelse av sårbare naturressurser.
  Om vi ikke forvalter dagens naturressurser på en god måte, kan vi risikere at fremtidige
  generasjoner ikke får muligheten til å nyte de samme ressursene.

  Bærekraft handler imidlertid også om at fattige mennesker skal få mulighet til å skape et
  godt liv og oppfylle sine grunnleggende behov og rettigheter. Det finnes totalt tre elementer
  som ligger bak en bærekraftig utvikling:

  Miljø og klima: Klimakrisen må løses gjennom …

  o Reduksjon av klimagassutslipp
  o Ivaretakelse av naturmangfold og redusert belastning av naturressurser

   Sosiale forhold: Fattigdom må bekjempes gjennom blant annet …

  o Ivaretakelse av menneskerettighetene
  o Anstendig arbeid
  o Utdanningsmuligheter
  o Likestilling og kulturelt mangfold

   Økonomi: Grønn vekst og færre ulikheter kan løses gjennom …

  o Sikre økonomisk trygghet for både samfunn og mennesker
  o En mer rettferdig fordeling
  o Fokus på grønn vekst

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

  Hva er bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

  Når du skal gå til anskaffelse av vann- eller kaffemaskiner, er bærekraft verdt å ha i
  bakhodet. Miljø, klima og ivaretakelse av sosiale forhold kan nemlig påvirkes av valgene vi
  tar til daglig.

  Miljøvennlige løsninger

  For å finne en vann- eller kaffemaskin til bedrift som er miljøvennlig, bør du tenke over følgende
  elementer:

  o Hva slags materialer er vann- eller kaffemaskinen laget av? Er materialene
  resirkulerbare, slik at materialene kan gjenbrukes? Og er materialene holdbare, slik
  at kaffemaskinen kan brukes i lang tid? Materialer med høy gjenbruksgrad og kvalitet
  lar oss spare naturressurser.

  o  Er maskinen energieffektiv? Om vann- eller kaffemaskinen bruker lite strøm, kan
  naturens ressurser spares. Husk at ikke all strøm vi bruker her i Norge stammer fra
  fornybare ressurser. Strøm importeres tidvis også fra utlandet.

  o Hvor er vann- eller kaffemaskinen produsert? Er produktet kortreist, eller har det
  gjennomgått lange transportetapper?

  o Kan maskinen vedlikeholdes og rengjøres på en miljøvennlig måte? Sjekk for
  eksempel om det finnes miljøvennlige rengjøringsprodukter til maskinen.

  Bærekraftig produksjon som ivaretar sosiale og økonomiske forhold

  Når du skal vurdere hvorvidt en vanndispenser eller kaffemaskin er bærekraftig, bør du også tenke
  over produksjonslinjen.

  o Under hvilke forhold har vann- eller kaffemaskinen blitt produsert? Er det en seriøs
  produsent som ivaretar arbeidernes arbeidsforhold?
  o Blir arbeidernes sosiale og økonomiske rettigheter og behov ivaretatt? Det vil si –
  får de en rettferdig lønn for arbeidet, rett på fritid og lignende?

  Velg bærekraftig kaffe til kaffemaskinen

  Det er viktig å ta hensyn til bærekraft når du skal velge en vann- eller kaffemaskin. Husk
  imidlertid også på å ta bærekraftige valg når det kommer til eventuelt tilbehør. Har du en
  kaffemaskin, kan du for eksempel velge bærekraftige kaffeprodukter.

  Bærekraftig kaffe er kaffe som er produsert av kaffebønder som jobber under verdige
  forhold, samtidig som miljøfokuset blir ivaretatt.

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

  Hvordan velge bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

  Det kan være utfordrende å vite hvilke produsenter som faktisk kan vise til bærekraftig
  produksjon og miljøvennlige produkter. Heldigvis finnes det produktmerkinger som gjør
  jobben litt enklere for deg.

  Disse merkingene eller sertifiseringene viser at produsenten/produktet oppfyller gitte krav
  som kjennetegner bærekraft.

  Se etter disse sertifiseringene

  Her er en oversikt over de ulike sertifiseringene du kan se etter når du kjøper vann- og
  kaffemaskiner (eller tilhørende produkter til disse), og hva merkingen betyr:

  o Miljøfyrtårn: Bedrifter som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen jobber aktivt for å
  implementere miljøvennlige arbeidsmetoder. Det kan for eksempel være snakk om
  grønn transport, resirkulering av avfall eller at bedriften handler lokalt.

  o Fairtrade: En merking som viser at arbeiderene bak er sikret en forhåndsbestemt
  minimumspris, og at sosiale rettigheter ivaretas. Fairtrade-merket kaffe betyr at
  kaffebonden får rettferdig betalt og har tilgang på forskjellige sosiale tilbud.

  o Debio: Økologisk merking som blant annet finnes på kaffeprodukter. Viser at kaffen
  er produsert, foredlet, omsatt og importert på en økologisk bærekraftig måte.

  o Økologisk (EU-økologisk): En annen merking du kan finne på kaffeprodukter. Viser at
  kaffebønnene stammer fra økologisk jordbruk der plantevernmidler og kunstgjødsel
  ikke har blitt benyttet.

  o UTZ: Sertifisering som ofte kan ses på kaffeprodukter. Viser at kaffebøndene veiledes
  slik at de kan lykkes med miljøvennlig kaffeproduksjon, gode arbeidsforhold og
  lønnsomt jordbruk.

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner for ethvert behov

  Det finnes et godt utvalg av vann- og kaffemaskiner som vil dekke bedriftens behov. Når du
  skal velge maskin, er det lurt å ta hensyn til faktorer som kapasitet, brukervennlighet,
  driftssikkerhet og vedlikeholdsbehov.

  Skal du kjøpe en kaffemaskin, kan det dessuten være smart å tenke over hva slags kaffe
  maskinen kan brygge. Ja, og ikke minst – hva slags kaffeprodukter kan brukes? Fairtrade-
  kaffe er et godt valg om bærekraft står i fokus.

  På utkikk etter en bærekraftig vann- eller kaffemaskin?

  Polardrikk har et bredt utvalg av bærekraftige vann- og kaffemaskiner. Hos oss finner du
  blant annet kaffemaskinen Polar Premium, som er produsert av 95 % resirkulerbare
  materialer. Det betyr at maskinen kan bli til nye produkter når den en dag skal
  «pensjoneres».

  Vi støtter også Fairtrade-produkter, og kan tilby bærekraftige kaffeprodukter fra
  produsenter som Löfbergs og Bergen Kaffebrenneri. Førstnevnte kan blant annet vise til
  sertifiseringer som Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance og Økologisk (EU-økologisk).

  Vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, og hjelper gjerne bedriften din med å
  ta gode valg.

  Kontakt oss i dag, og lær mer om bærekraftige vann- og kaffemaskiner!

   

   Meld meg på nyhetsbrev

   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler

   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   Fairtrade-kaffe

   Fairtrade-kaffe er fremtiden

   By Bærekraft, Fakta om kaffe

   Stadig flere ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Siden nordmenn er i
   verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking, kan valgene vi tar være av stor betydning.
   Fairtrade-kaffe er blant de beste valgene du kan ta om du vektlegger bærekraft.

   Her forklarer vi deg hvorfor du bør se etter Fairtrade-merket når du handler kaffe!

   Hva er Fairtrade-kaffe?

   Det finnes mange kaffeprodukter som er laget på en mer bærekraftig måte – ikke bare når
   det gjelder miljø, men også produksjonsmessig. Fairtrade-kaffe er kaffe som er produsert på
   en måte som ivaretar rettighetene til bønder og andre i produksjonslinjen.

   Fairtrade er kort fortalt en internasjonal sertifiseringsordning som har som formål å styrke
   arbeidere og bønder i utviklingsland gjennom rettferdig handel. Ordningen har eksistert
   siden 1988.

   Standardene som inngår i ordningen tilrettelegger for at personer i fattige land skal kunne
   investere i for eksempel kaffeproduksjon. Fairtrade-stempelet gis kun til selvstendige
   kaffebønder som dyrker i småskala, og er ment å beskytte de som er utsatt for fattigdom.

   Hvorfor velge kaffe som er Fairtrade-merket?

   Dersom du skal kjøpe kaffe og samtidig ønsker å bidra til bærekraftig kaffeproduksjon, er
   Fairtrade-kaffe et godt valg. Fairtrade-stempelet viser blant annet at …

   · Fairtrade jevnlig overvåker arbeidsforholdene på kaffegårdene
   · Bøndene har gode og rettferdige betingelser med arbeidskontrakt, ferie og
   stillingsbeskrivelse
   · Arbeiderne har fast lønn
   · Deler av inntektene (utenom arbeidernes lønn) går til fellesprosjekter som kommer
   mange i samfunnet til gode, som f.eks. helse, utdanning og velferdstiltak
   · Kaffegården følger standarder for bærekraftig produksjon av kafferåvare

   plukke opp kaffebønne

   Du bidrar til økonomisk stabilitet for bønder i fattige land

   I Afrika og Sør-Amerika antas det at det finnes omkring 25 millioner kaffebønder. Selv om
   levebrødet deres er dyrking av kaffe, er det langt fra alle som tjener en rettferdig lønn for
   arbeidet.

   Produksjon av kaffe er arbeidskrevende, og kan by på lav økonomisk fortjeneste. Mange
   bønder har dessuten få rettigheter, og svært mange arbeider uten kontrakter som sikrer
   dem økonomisk.

   Råvareprisen for kaffe kan dessuten svinge mye, i likhet med for eksempel olje. Dette kan gå
   hardt utover bøndenes allerede sårbare økonomi.

   Dersom du kjøper kaffe som er Fairtrade-merket, støtter du kaffeproduksjon fra Fairtrade-
   sertifiserte kaffegårder. Du bidrar dermed til at arbeiderne på kaffegården får rettferdig

   betalt for arbeidet de gjør. Fairtrade sikrer bøndene en viss minstepris, og dermed
   økonomisk stabilitet.

   Du støtter bærekraftig råvareproduksjon

   Klimaendringer rammer kaffebøndene relativt hardt. Reduserte nedbørsmengder og ustabile
   temperaturer kan gi dårlige avlinger. Ved å betale bøndene en anstendig lønn for råvarene
   de selger, tilrettelegger man samtidig for miljøvennlig kaffeproduksjon tilpasset klimaet.

   Bøndene kan igangsette tiltak som sikrer at kaffeproduksjonen kan utføres på en bedre og
   mer miljøvennlig måte.

   Ifølge en klimarapport er det kun rundt 50 % av dagens dyrkearealer for kaffe som også vil
   ære egnet for produksjon av kaffe i år 2050. Dårlig betalte bønder som opplever svingende
   råvarepriser har ikke midlene som trengs for å legge langsiktige planer for kaffeproduksjon.

   Gjennom Fairtrade vil kaffebønder blant annet få tilgang på læringsressurser som gir dem
   kunnskap om følgende:

   · Klimatilpasning og styrking av kaffeåkrene
   · Forhandlingsteknikk
   · Effektive og smarte jordbruksmetoder
   · Økologisk jordbruk

   Kvalitet i hele verdikjeden

   Kaffeaktørene som kjøper inn kaffe fra de små Fairtrade-kooperativene får tett og god
   kontakt med leverandørene sine. Dette gjør det enklere å få økt kontroll over alle ledd i
   verdikjeden, leveranser og lignende.

   Det er et stort behov for videre investeringer i klimatilpassede tiltak. Heldigvis er det god
   kjennskap til Fairtrade-merking både blant kommersielle kaffeaktører, forbrukere og de som
   driver med innkjøp av kaffe. Dette øker sjansen for at flere vil investere i Fairtrade-kaffe
   fremover.

   Hvorfor er Fairtrade fremtidens kaffe?

   Fairtrade er allerede en velkjent sertifisering som finnes på en rekke kaffeprodukter. Det er
   likevel mye kaffe på det norske og internasjonale markedet som ikke er Fairtrade-merket.
   Vi håper og tror at vi vil se mer og mer Fairtrade-kaffe i fremtiden. Mange er bekymret for
   klimaendringer og fattigdom, og ønsker derfor å ta mer bevisste og bærekraftige valg i
   hverdagen.

   Med tanke på klimaendringene som sees i områdene hvor kaffe dyrkes, er det også helt
   nødvendig å støtte kaffe som dyrkes på en mer miljøvennlig og tilpasset måte. Hvis ikke vil
   mengden kaffe i omløp reduseres betraktelig de kommende årene.

   Dersom mange nok kjøper Fairtrade-produkter, vil markedsandelen for mindre bærekraftige
   produkter reduseres. Vi oppfordrer deg derfor til å se etter Fairtrade-merket neste gang du
   skal kjøpe kaffe. Om hver enkelt bidrar, vil det kunne utgjøre en stor forskjell totalt sett.

   Hva slags kaffe er Fairtrade-merket?

   Det finnes utallige kaffesorter på markedet, og du vil kunne finne Fairtrade-produkter i de
   fleste kategorier. Dette gjelder enten du er på jakt etter filtermalt kaffe, hele kaffebønner
   eller lignende.

   Dersom du ønsker en oversikt, kan du alltids besøke Fairtrade sin egen nettside. Her kan du
   se noen av kaffeproduktene som har Fairtrade-merking.

   Enten du har automatisk kaffemaskin på jobben med innebygget kvern eller en tradisjonell
   kaffetrakter, kan du velge kaffesorter som er bærekraftige. Det finnes mange alternativer.

   kaffebønner

   Koster Fairtrade-kaffe mer?

   I mange tilfeller koster Fairtrade-kaffe noen kroner mer enn ikke-bærekraftige kaffesorter.
   Dette henger sammen med at bøndene som dyrker kaffen skal sikres en viss
   minimumsinntekt, og at deler av inntekten går til tiltak i lokalsamfunnet.

   Fairtrade-kaffen koster kanskje litt mer enn annen kaffe, men til gjengjeld kan den nytes
   med god samvittighet. Kaffen smaker tross alt litt bedre når man kan vite at kaffebøndene
   får betalt en anstendig lønn for alt arbeidet de legger ned i kaffeproduksjonen.

   Leter du etter bærekraftige kaffesorter?

   Kaffe er en viktig del av hverdagen for mange av oss, men du har kanskje ikke tenkt så mye
   over hvor kaffen kommer fra. Neste gang du skal kjøpe kaffe, kan du forsøke å se etter det
   grønne og blå Fairtrade-stempelet på kaffeemballasjen.

   Ved å kjøpe Fairtrade-kaffe kan du ikke bare bidra til gode arbeidsforhold for bøndene, men
   også mer miljøvennlig og bærekraftig kaffeproduksjon.

   Polardrikk tilbyr et bredt spekter av kaffesorter, og blant disse finner du Fairtrade-kaffe og
   diverse økologiske alternativer. Vi ønsker å bidra til at det blir enklere for deg å ta
   bærekraftige valg – også på kaffefronten.

   Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om kaffesortene vi fører!

    Meld meg på nyhetsbrev

    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler

    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

    Miljøfyrtårn-sertifisert

    Derfor ble Polardrikk Miljøfyrtårn-sertifisert

    By Bærekraft

    Helt siden start har vi i Polardrikk hatt fokus på å være en miljøbevisst og bærekraftig bedrift som også tar sosialt ansvar. Hver dag jobber vi målrettet for å gjøre valg som vil påvirke planeten og de dyrebare naturressursene våre i minst mulig grad.

    Bærekraft handler om å utnytte ressurser på en god måte, slik at vi ikke påvirker fremtidige generasjoners mulighet til å få glede av de samme ressursene.

    Vi er stolte av å ha mottatt vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Forhåpentligvis vil denne gjøre det enklere for miljøbevisste forbrukere å finne en forhandler av kaffemaskiner og vanndispensere som er sitt ansvar bevisst.

    Først og fremst; Hva er Miljøfyrtårn-sertifisering?

    Miljøfyrtårn kan beskrives som et miljøledelsessystem som er beregnet for private og offentlige virksomheter som ønsker å dokumentere egen miljøinnsats. Hensikten med ordningen er at miljøprestasjonene til norske bedrifter skal heves.

    I dag er det i overkant av 9 000 bedrifter i Norge som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Polardrikk er nå én av dem.

    Hva skal til for å få Miljøfyrtårn-sertifisering?

     

    trygg jorden

     

    For å kunne motta Miljøfyrtårn-sertifisering, må bedriften oppfylle en rekke ulike sertifiseringskriterier. Det er både snakk om grunnleggende felleskriterier, og spesifikke kriterier som er tilpasset den aktuelle bransjen.

    Vanligvis vil disse kriteriene dekke ulike områder av driften, inkludert energibruk, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport og innkjøp.

    Bedriften må bestille en sertifisør i forkant av sertifisering, og vedkommende vil verifisere og kontrollere at bedriften oppfyller de gitte sertifiseringskriteriene. Etter at godkjenning er utført, vil bedriften få utstedt sitt Miljøfyrtårn-sertifikat.

    Forpliktelser

    Når en bedrift har fått Miljøfyrtårn-sertifisering, er den forpliktet til å arbeide målrettet og kontinuerlig for å stadig forbedre egne miljøprestasjoner. Innen 1. april hver eneste år, skal bedriften dokumentere statusen på miljøarbeidet sitt i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy.

    Dette verktøyet gjør det mulig for bedriften å måle hvor stor effekt de ulike tiltakene har. Man kan også få en pekepinn på hvor miljøarbeidet kan forbedres ytterligere, og iverksette nye tiltak om nødvendig.

    For å sikre gunstig miljøstyring og kontinuerlige forbedringer innen miljøarbeidet, må Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter fornye sertifikatet med jevne mellomrom (hvert tredje år). Dette betyr blant annet at bedriften skal dokumentere at kriteriene fremdeles blir oppfylt.

    Grunner til at vi fikk Miljøfyrtårn-sertifisering

    En bedrift må gjøre seg fortjent til Miljøfyrtårn-sertifisering, og sertifiseringen blir ikke gikk ukritisk. Polardrikk har oppfylt alle kriteriene som ligger til grunn for å kunne motta sertifisering, men må også jobbe kontinuerlig for å beholde sertifiseringen.

    Nå skal vi forklare deg noen av årsakene til at vi i det hele tatt fikk sertifisering, og hva slags tiltak vi har implementert i den daglige driften.

    Vi bruker miljøvennlige transportmidler

     

    Elbil

    Polardrikk er opptatt av å velge de mest miljøvennlige alternativene så langt det lar seg gjøre. Når det kommer til transport, har vi blant annet en stadig større andel av elektriske bilder i bilparken.

    På den måten kan vi komme oss fra A til B med minst mulig utslipp. Målet vårt er å en dag ha en bilpark bestående av kun miljøvennlige kjøretøy.

    Vi handler lokalt om vi kan

    Som et ledd i det å velge miljøvennlige alternativer, velger vi også å handle lokalt dersom dette er praktisk mulig.

    Når vi handler fra lokale forhandlere, har som regel ikke produktene blitt fraktet over lange avstander med fly eller andre forurensende transportmetoder. Ved å bestille eller kjøpe produkter fra lokale leverandører, kan vi derfor indirekte bidra til redusert CO2-utslipp.

    Vi kimser ikke av resirkulering

    Polardrikk er også opptatt av å velge produkter og materialer som i størst mulig grad er resirkulert, eller som er resirkulerbare.

    Ønsker du for eksempel en kaffemaskin på kontoret, kan du med god samvittighet velge Polar Premium – som er laget av 95 % resirkulerbart materiale. Når kaffemaskinen en dag takker for seg og skal kastes, kan nesten alle deler av maskinen brukes på nytt.

    Materialene kan brukes til produksjon av nye produkter, og dermed kan vi spare dyrebare naturressurser.

    Vi støtter Fairtrade-produkter

     

    fair trade

    Bærekraft handler ikke bare om ivaretakelse av naturen og dens ressurser. Det handler også om bærekraftige arbeidsforhold og rettferdig handel.

    Fairtrade bidrar til å styrke rettighetene til bønder og arbeidere i utviklingsland, og sikrer dem blant annet tilstrekkelig betaling for utført arbeid. Dette vil igjen bidra til rettferdig og mer bærekraftig kaffeproduksjon.

    Vi i Polardrikk tilbyr en rekke ulike kaffetyper, inkludert økologiske varianter og Fairtrade-produkter.

    Ha en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret

    folk drikker kaffe på sine kontor

    De siste årene har mange forbrukere blitt mer bevisste når de skal kjøpe produkter. Dette synes vi i Polardrikk er veldig positivt, og vi ønsker å gjøre det enklere for deg å gjøre gode valg.

    Når du skal kjøpe en kaffemaskin til kontoret, kan du for eksempel stille deg selv følgende spørsmål: Er produktet resirkulerbart? Bruker det mye strøm? Og kan det rengjøres med miljøvennlige rengjøringsmidler?

    Polardrikk har kaffemaskiner som er perfekte til kontoret, venterommet, kantinen eller andre steder, og dette inkluderer miljøvennlige modeller.

    Hvordan velge en miljøvennlig kaffemaskin?

    Dersom du ønsker en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret, er det blant annet viktig å tenke over hva maskinen er laget av. Er materialene mulig å resirkulere og bruke på nytt, eller er ikke materialene resirkulerbare?

    Det kan også være lurt å tenke over maskinens strømforbruk. Ved å bruke mindre strøm, kan du også spare miljøressurser.

    Strømmen du bruker i Norge er i stor grad produsert av fornybare ressurser som vind og vann, men noe energi importeres også fra utlandet og kan stamme fra ikke-fornybare ressurser.

    Ellers er det fint å velge kaffe som stammer fra Fairtrade-merker, slik at du kan nyte kaffen med god samvittighet.

    Miljøarbeidet vårt fortsetter

    Vi i Polardrikk er stolte av å ha Miljøfyrtårn-sertifisering, men er også opptatt av å fortsette det gode miljøarbeidet vi gjør. Målet vårt er å gjøre miljøvennlige valg som styrker vår miljøprofil ytterligere, slik at vi kan re-sertifiseres når tre år har gått.

    Kontakt oss gjerne om du lurer på noe!

     Meld meg på nyhetsbrev

     Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler

     Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

     To menn diskuterer fairtrade kaffe på møterom

     Bærekraftig kaffe

     By Bærekraft

     Norske kaffedrikkere er bevisst på både smak og bærekraft. Mange av verdens kaffebønder lever i fattige og ugunstige kår, og det er ingen selvfølge at menneskerettigheter eller gode arbeidsforhold ivaretas.

     Dette er en av grunnene til at stadig flere kaffedrikkere velger kaffe fra bærekraftige og Fairtrade-sertifiserte kaffeprodusenter. Rent praktisk betyr dette at kaffen du drikker kommer fra kaffebønder som ikke arbeider under uverdige forhold, og at miljøet ivaretas.

     Vi i Polardrikk AS er vårt ansvar bevisst, og samarbeider derfor med kaffeleverandører som handler kaffe hos bærekraftige kaffebønder slik at våre kunder kan drikke kvalitetskaffe med god samvittighet fra våre kaffemaskiner til bedrift.

      

     Löfbergs | Bærekraftig Fairtrade-kaffe

     Vi samarbeider blant annet med svenske Löfbergs, som er i verdenstoppen når det kommer til innkjøp av Fairtrade-merket og økologisk kaffe. All kaffe som kommer fra Löfbergs er miljømerket, slik at du kan være sikker på at kaffen er av den bærekraftige sorten.

     Kaffe fra Löfbergs har fire ulike produktmerkinger som vitner om leverandørens fokus på miljø, bærekraft og menneskeverd:

     • Rainforest Alliance
     • Fairtrade
     • Økologisk (EU-økologisk)
     • UTZ

     Bergen Kaffebrenneri (BKB)

     Bergen Kaffebrenneri (BKB) er en av våre trofaste kaffeleverandører, og fokuserer på å kjøpe inn kaffebønner fra bønder som arbeider under trygge og gode kår.

     Bergen Kaffebrenneri er dessuten kresen ved valg av kaffebønner, noe som resulterer i smakfull kvalitetskaffe. Både jordsmonn, klima og geografisk område står sentralt når BKB skal finne smakfulle kaffebønner.

     De ansatte i kaffebrenneriet ønsker å komme nærmest mulig kaffebøndene, og reiser som regel ut i verden når de beste kaffebønnene skal finnes. Ønsker du rettferdig og smakfull kaffe, er BKB et ypperlig alternativ.

     Bergen Kaffebrenneri er også en av klassens beste på gjenbruk og brenneriet er i stor grad bygget opp på dette prinsippet.

     Bærekraft og sosiale forhold i fokus

     Vi handler kaffe fra produsenter som stiller krav til både sosiale forhold og miljø når råvarer skal velges. UTZ– og Fairtrade-sertifisert kaffe er  noe som vitner om at kaffeleverandøren har fokus på kaffebøndenes sosiale arbeidsforhold.

     Økologisk kaffe-merking fra Debio og produsenter med stempelet «Miljøfyrtårn» er noe som vitner om at de tar klimaet og miljøet seriøst.

      

     Hva betyr de ulike sertifiseringene?

     Fairtrade, økologisk, Debio og UTZ… Hva betyr egentlig de ulike sertifiseringene som finnes på kaffeproduktene?

     • Fairtrade: Kaffebonden mottar en garantert og forhåndsbestemt minstepris for kaffebønnene som selges, og tilgang på ulike sosiale tilbud garanteres.
     • UTZ-sertifisering: Kaffebonden får hjelp til å jobbe målrettet for å oppnå miljøvennlige produksjonsmetoder av kaffe, lønnsom drift og gode arbeidsforhold.
     • Økologisk (EU-økologisk): Kaffebønnene kommer fra avlinger som er økologiske, noe som blant annet betyr at kunstgjødsel og plantevernmidler ikke brukes.
     • Debio (økologisk): Kontrollorgan som sikrer at kaffen er omsatt, produsert, importert og foredlet på økologisk vis.
     • Miljøfyrtårn: En stiftelse som arbeider for å innføre miljøvennlige arbeidsmetoder i mellomstore og små bedrifter.

     Har du spørsmål om bærekraftig kaffe?

     Dersom du har spørsmål om kaffeprodukter levert av Polardrikk AS, kan du kontakte oss i dag.

     Vi hjelper deg med å finne kaffemaskin og kaffeprodukter som imøtekommer dine krav til miljø, arbeidsforhold og bærekraft!

      

      Meld meg på nyhetsbrev

      Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler

      Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

      Kontakt oss

      Kontakt oss for en uforpliktende prat

      Ring oss på 55 25 99 25

      Eller send oss en melding: