Skip to main content
Category

Bærekraft

Fairtrade-kaffe

Fairtrade-kaffe er fremtiden

By Bærekraft, Fakta om kaffe

Stadig flere ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Siden nordmenn er i
verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking, kan valgene vi tar være av stor betydning.
Fairtrade-kaffe er blant de beste valgene du kan ta om du vektlegger bærekraft.

Her forklarer vi deg hvorfor du bør se etter Fairtrade-merket når du handler kaffe!

Hva er Fairtrade-kaffe?

Det finnes mange kaffeprodukter som er laget på en mer bærekraftig måte – ikke bare når
det gjelder miljø, men også produksjonsmessig. Fairtrade-kaffe er kaffe som er produsert på
en måte som ivaretar rettighetene til bønder og andre i produksjonslinjen.

Fairtrade er kort fortalt en internasjonal sertifiseringsordning som har som formål å styrke
arbeidere og bønder i utviklingsland gjennom rettferdig handel. Ordningen har eksistert
siden 1988.

Standardene som inngår i ordningen tilrettelegger for at personer i fattige land skal kunne
investere i for eksempel kaffeproduksjon. Fairtrade-stempelet gis kun til selvstendige
kaffebønder som dyrker i småskala, og er ment å beskytte de som er utsatt for fattigdom.

Hvorfor velge kaffe som er Fairtrade-merket?

Dersom du skal kjøpe kaffe og samtidig ønsker å bidra til bærekraftig kaffeproduksjon, er
Fairtrade-kaffe et godt valg. Fairtrade-stempelet viser blant annet at …

· Fairtrade jevnlig overvåker arbeidsforholdene på kaffegårdene
· Bøndene har gode og rettferdige betingelser med arbeidskontrakt, ferie og
stillingsbeskrivelse
· Arbeiderne har fast lønn
· Deler av inntektene (utenom arbeidernes lønn) går til fellesprosjekter som kommer
mange i samfunnet til gode, som f.eks. helse, utdanning og velferdstiltak
· Kaffegården følger standarder for bærekraftig produksjon av kafferåvare

plukke opp kaffebønne

Du bidrar til økonomisk stabilitet for bønder i fattige land

I Afrika og Sør-Amerika antas det at det finnes omkring 25 millioner kaffebønder. Selv om
levebrødet deres er dyrking av kaffe, er det langt fra alle som tjener en rettferdig lønn for
arbeidet.

Produksjon av kaffe er arbeidskrevende, og kan by på lav økonomisk fortjeneste. Mange
bønder har dessuten få rettigheter, og svært mange arbeider uten kontrakter som sikrer
dem økonomisk.

Råvareprisen for kaffe kan dessuten svinge mye, i likhet med for eksempel olje. Dette kan gå
hardt utover bøndenes allerede sårbare økonomi.

Dersom du kjøper kaffe som er Fairtrade-merket, støtter du kaffeproduksjon fra Fairtrade-
sertifiserte kaffegårder. Du bidrar dermed til at arbeiderne på kaffegården får rettferdig

betalt for arbeidet de gjør. Fairtrade sikrer bøndene en viss minstepris, og dermed
økonomisk stabilitet.

Du støtter bærekraftig råvareproduksjon

Klimaendringer rammer kaffebøndene relativt hardt. Reduserte nedbørsmengder og ustabile
temperaturer kan gi dårlige avlinger. Ved å betale bøndene en anstendig lønn for råvarene
de selger, tilrettelegger man samtidig for miljøvennlig kaffeproduksjon tilpasset klimaet.

Bøndene kan igangsette tiltak som sikrer at kaffeproduksjonen kan utføres på en bedre og
mer miljøvennlig måte.

Ifølge en klimarapport er det kun rundt 50 % av dagens dyrkearealer for kaffe som også vil
ære egnet for produksjon av kaffe i år 2050. Dårlig betalte bønder som opplever svingende
råvarepriser har ikke midlene som trengs for å legge langsiktige planer for kaffeproduksjon.

Gjennom Fairtrade vil kaffebønder blant annet få tilgang på læringsressurser som gir dem
kunnskap om følgende:

· Klimatilpasning og styrking av kaffeåkrene
· Forhandlingsteknikk
· Effektive og smarte jordbruksmetoder
· Økologisk jordbruk

Kvalitet i hele verdikjeden

Kaffeaktørene som kjøper inn kaffe fra de små Fairtrade-kooperativene får tett og god
kontakt med leverandørene sine. Dette gjør det enklere å få økt kontroll over alle ledd i
verdikjeden, leveranser og lignende.

Det er et stort behov for videre investeringer i klimatilpassede tiltak. Heldigvis er det god
kjennskap til Fairtrade-merking både blant kommersielle kaffeaktører, forbrukere og de som
driver med innkjøp av kaffe. Dette øker sjansen for at flere vil investere i Fairtrade-kaffe
fremover.

Hvorfor er Fairtrade fremtidens kaffe?

Fairtrade er allerede en velkjent sertifisering som finnes på en rekke kaffeprodukter. Det er
likevel mye kaffe på det norske og internasjonale markedet som ikke er Fairtrade-merket.
Vi håper og tror at vi vil se mer og mer Fairtrade-kaffe i fremtiden. Mange er bekymret for
klimaendringer og fattigdom, og ønsker derfor å ta mer bevisste og bærekraftige valg i
hverdagen.

Med tanke på klimaendringene som sees i områdene hvor kaffe dyrkes, er det også helt
nødvendig å støtte kaffe som dyrkes på en mer miljøvennlig og tilpasset måte. Hvis ikke vil
mengden kaffe i omløp reduseres betraktelig de kommende årene.

Dersom mange nok kjøper Fairtrade-produkter, vil markedsandelen for mindre bærekraftige
produkter reduseres. Vi oppfordrer deg derfor til å se etter Fairtrade-merket neste gang du
skal kjøpe kaffe. Om hver enkelt bidrar, vil det kunne utgjøre en stor forskjell totalt sett.

Hva slags kaffe er Fairtrade-merket?

Det finnes utallige kaffesorter på markedet, og du vil kunne finne Fairtrade-produkter i de
fleste kategorier. Dette gjelder enten du er på jakt etter filtermalt kaffe, hele kaffebønner
eller lignende.

Dersom du ønsker en oversikt, kan du alltids besøke Fairtrade sin egen nettside. Her kan du
se noen av kaffeproduktene som har Fairtrade-merking.

Enten du har automatisk kaffemaskin på jobben med innebygget kvern eller en tradisjonell
kaffetrakter, kan du velge kaffesorter som er bærekraftige. Det finnes mange alternativer.

kaffebønner

Koster Fairtrade-kaffe mer?

I mange tilfeller koster Fairtrade-kaffe noen kroner mer enn ikke-bærekraftige kaffesorter.
Dette henger sammen med at bøndene som dyrker kaffen skal sikres en viss
minimumsinntekt, og at deler av inntekten går til tiltak i lokalsamfunnet.

Fairtrade-kaffen koster kanskje litt mer enn annen kaffe, men til gjengjeld kan den nytes
med god samvittighet. Kaffen smaker tross alt litt bedre når man kan vite at kaffebøndene
får betalt en anstendig lønn for alt arbeidet de legger ned i kaffeproduksjonen.

Leter du etter bærekraftige kaffesorter?

Kaffe er en viktig del av hverdagen for mange av oss, men du har kanskje ikke tenkt så mye
over hvor kaffen kommer fra. Neste gang du skal kjøpe kaffe, kan du forsøke å se etter det
grønne og blå Fairtrade-stempelet på kaffeemballasjen.

Ved å kjøpe Fairtrade-kaffe kan du ikke bare bidra til gode arbeidsforhold for bøndene, men
også mer miljøvennlig og bærekraftig kaffeproduksjon.

Polardrikk tilbyr et bredt spekter av kaffesorter, og blant disse finner du Fairtrade-kaffe og
diverse økologiske alternativer. Vi ønsker å bidra til at det blir enklere for deg å ta
bærekraftige valg – også på kaffefronten.

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om kaffesortene vi fører!

  Meld meg på nyhetsbrev

  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler

  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  Miljøfyrtårn-sertifisert

  Derfor ble Polardrikk Miljøfyrtårn-sertifisert

  By Bærekraft

  Helt siden start har vi i Polardrikk hatt fokus på å være en miljøbevisst og bærekraftig bedrift som også tar sosialt ansvar. Hver dag jobber vi målrettet for å gjøre valg som vil påvirke planeten og de dyrebare naturressursene våre i minst mulig grad.

  Bærekraft handler om å utnytte ressurser på en god måte, slik at vi ikke påvirker fremtidige generasjoners mulighet til å få glede av de samme ressursene.

  Vi er stolte av å ha mottatt vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Forhåpentligvis vil denne gjøre det enklere for miljøbevisste forbrukere å finne en forhandler av kaffemaskiner og vanndispensere som er sitt ansvar bevisst.

  Først og fremst; Hva er Miljøfyrtårn-sertifisering?

  Miljøfyrtårn kan beskrives som et miljøledelsessystem som er beregnet for private og offentlige virksomheter som ønsker å dokumentere egen miljøinnsats. Hensikten med ordningen er at miljøprestasjonene til norske bedrifter skal heves.

  I dag er det i overkant av 9 000 bedrifter i Norge som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Polardrikk er nå én av dem.

  Hva skal til for å få Miljøfyrtårn-sertifisering?

   

  trygg jorden

   

  For å kunne motta Miljøfyrtårn-sertifisering, må bedriften oppfylle en rekke ulike sertifiseringskriterier. Det er både snakk om grunnleggende felleskriterier, og spesifikke kriterier som er tilpasset den aktuelle bransjen.

  Vanligvis vil disse kriteriene dekke ulike områder av driften, inkludert energibruk, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport og innkjøp.

  Bedriften må bestille en sertifisør i forkant av sertifisering, og vedkommende vil verifisere og kontrollere at bedriften oppfyller de gitte sertifiseringskriteriene. Etter at godkjenning er utført, vil bedriften få utstedt sitt Miljøfyrtårn-sertifikat.

  Forpliktelser

  Når en bedrift har fått Miljøfyrtårn-sertifisering, er den forpliktet til å arbeide målrettet og kontinuerlig for å stadig forbedre egne miljøprestasjoner. Innen 1. april hver eneste år, skal bedriften dokumentere statusen på miljøarbeidet sitt i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy.

  Dette verktøyet gjør det mulig for bedriften å måle hvor stor effekt de ulike tiltakene har. Man kan også få en pekepinn på hvor miljøarbeidet kan forbedres ytterligere, og iverksette nye tiltak om nødvendig.

  For å sikre gunstig miljøstyring og kontinuerlige forbedringer innen miljøarbeidet, må Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter fornye sertifikatet med jevne mellomrom (hvert tredje år). Dette betyr blant annet at bedriften skal dokumentere at kriteriene fremdeles blir oppfylt.

  Grunner til at vi fikk Miljøfyrtårn-sertifisering

  En bedrift må gjøre seg fortjent til Miljøfyrtårn-sertifisering, og sertifiseringen blir ikke gikk ukritisk. Polardrikk har oppfylt alle kriteriene som ligger til grunn for å kunne motta sertifisering, men må også jobbe kontinuerlig for å beholde sertifiseringen.

  Nå skal vi forklare deg noen av årsakene til at vi i det hele tatt fikk sertifisering, og hva slags tiltak vi har implementert i den daglige driften.

  Vi bruker miljøvennlige transportmidler

   

  Elbil

  Polardrikk er opptatt av å velge de mest miljøvennlige alternativene så langt det lar seg gjøre. Når det kommer til transport, har vi blant annet en stadig større andel av elektriske bilder i bilparken.

  På den måten kan vi komme oss fra A til B med minst mulig utslipp. Målet vårt er å en dag ha en bilpark bestående av kun miljøvennlige kjøretøy.

  Vi handler lokalt om vi kan

  Som et ledd i det å velge miljøvennlige alternativer, velger vi også å handle lokalt dersom dette er praktisk mulig.

  Når vi handler fra lokale forhandlere, har som regel ikke produktene blitt fraktet over lange avstander med fly eller andre forurensende transportmetoder. Ved å bestille eller kjøpe produkter fra lokale leverandører, kan vi derfor indirekte bidra til redusert CO2-utslipp.

  Vi kimser ikke av resirkulering

  Polardrikk er også opptatt av å velge produkter og materialer som i størst mulig grad er resirkulert, eller som er resirkulerbare.

  Ønsker du for eksempel en kaffemaskin på kontoret, kan du med god samvittighet velge Polar Premium – som er laget av 95 % resirkulerbart materiale. Når kaffemaskinen en dag takker for seg og skal kastes, kan nesten alle deler av maskinen brukes på nytt.

  Materialene kan brukes til produksjon av nye produkter, og dermed kan vi spare dyrebare naturressurser.

  Vi støtter Fairtrade-produkter

   

  fair trade

  Bærekraft handler ikke bare om ivaretakelse av naturen og dens ressurser. Det handler også om bærekraftige arbeidsforhold og rettferdig handel.

  Fairtrade bidrar til å styrke rettighetene til bønder og arbeidere i utviklingsland, og sikrer dem blant annet tilstrekkelig betaling for utført arbeid. Dette vil igjen bidra til rettferdig og mer bærekraftig kaffeproduksjon.

  Vi i Polardrikk tilbyr en rekke ulike kaffetyper, inkludert økologiske varianter og Fairtrade-produkter.

  Ha en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret

  folk drikker kaffe på sine kontor

  De siste årene har mange forbrukere blitt mer bevisste når de skal kjøpe produkter. Dette synes vi i Polardrikk er veldig positivt, og vi ønsker å gjøre det enklere for deg å gjøre gode valg.

  Når du skal kjøpe en kaffemaskin til kontoret, kan du for eksempel stille deg selv følgende spørsmål: Er produktet resirkulerbart? Bruker det mye strøm? Og kan det rengjøres med miljøvennlige rengjøringsmidler?

  Polardrikk har kaffemaskiner som er perfekte til kontoret, venterommet, kantinen eller andre steder, og dette inkluderer miljøvennlige modeller.

  Hvordan velge en miljøvennlig kaffemaskin?

  Dersom du ønsker en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret, er det blant annet viktig å tenke over hva maskinen er laget av. Er materialene mulig å resirkulere og bruke på nytt, eller er ikke materialene resirkulerbare?

  Det kan også være lurt å tenke over maskinens strømforbruk. Ved å bruke mindre strøm, kan du også spare miljøressurser.

  Strømmen du bruker i Norge er i stor grad produsert av fornybare ressurser som vind og vann, men noe energi importeres også fra utlandet og kan stamme fra ikke-fornybare ressurser.

  Ellers er det fint å velge kaffe som stammer fra Fairtrade-merker, slik at du kan nyte kaffen med god samvittighet.

  Miljøarbeidet vårt fortsetter

  Vi i Polardrikk er stolte av å ha Miljøfyrtårn-sertifisering, men er også opptatt av å fortsette det gode miljøarbeidet vi gjør. Målet vårt er å gjøre miljøvennlige valg som styrker vår miljøprofil ytterligere, slik at vi kan re-sertifiseres når tre år har gått.

  Kontakt oss gjerne om du lurer på noe!

   Meld meg på nyhetsbrev

   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler

   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   To menn diskuterer fairtrade kaffe på møterom

   Bærekraftig kaffe

   By Bærekraft

   Norske kaffedrikkere er bevisst på både smak og bærekraft. Mange av verdens kaffebønder lever i fattige og ugunstige kår, og det er ingen selvfølge at menneskerettigheter eller gode arbeidsforhold ivaretas.

   Dette er en av grunnene til at stadig flere kaffedrikkere velger kaffe fra bærekraftige og Fairtrade-sertifiserte kaffeprodusenter. Rent praktisk betyr dette at kaffen du drikker kommer fra kaffebønder som ikke arbeider under uverdige forhold, og at miljøet ivaretas.

   Vi i Polardrikk AS er vårt ansvar bevisst, og samarbeider derfor med kaffeleverandører som handler kaffe hos bærekraftige kaffebønder slik at våre kunder kan drikke kvalitetskaffe med god samvittighet fra våre kaffemaskiner til bedrift.

    

   Löfbergs | Bærekraftig Fairtrade-kaffe

   Vi samarbeider blant annet med svenske Löfbergs, som er i verdenstoppen når det kommer til innkjøp av Fairtrade-merket og økologisk kaffe. All kaffe som kommer fra Löfbergs er miljømerket, slik at du kan være sikker på at kaffen er av den bærekraftige sorten.

   Kaffe fra Löfbergs har fire ulike produktmerkinger som vitner om leverandørens fokus på miljø, bærekraft og menneskeverd:

   • Rainforest Alliance
   • Fairtrade
   • Økologisk (EU-økologisk)
   • UTZ

   Bergen Kaffebrenneri (BKB)

   Bergen Kaffebrenneri (BKB) er en av våre trofaste kaffeleverandører, og fokuserer på å kjøpe inn kaffebønner fra bønder som arbeider under trygge og gode kår.

   Bergen Kaffebrenneri er dessuten kresen ved valg av kaffebønner, noe som resulterer i smakfull kvalitetskaffe. Både jordsmonn, klima og geografisk område står sentralt når BKB skal finne smakfulle kaffebønner.

   De ansatte i kaffebrenneriet ønsker å komme nærmest mulig kaffebøndene, og reiser som regel ut i verden når de beste kaffebønnene skal finnes. Ønsker du rettferdig og smakfull kaffe, er BKB et ypperlig alternativ.

   Bergen Kaffebrenneri er også en av klassens beste på gjenbruk og brenneriet er i stor grad bygget opp på dette prinsippet.

   Bærekraft og sosiale forhold i fokus

   Vi handler kaffe fra produsenter som stiller krav til både sosiale forhold og miljø når råvarer skal velges. UTZ– og Fairtrade-sertifisert kaffe er  noe som vitner om at kaffeleverandøren har fokus på kaffebøndenes sosiale arbeidsforhold.

   Økologisk kaffe-merking fra Debio og produsenter med stempelet «Miljøfyrtårn» er noe som vitner om at de tar klimaet og miljøet seriøst.

    

   Hva betyr de ulike sertifiseringene?

   Fairtrade, økologisk, Debio og UTZ… Hva betyr egentlig de ulike sertifiseringene som finnes på kaffeproduktene?

   • Fairtrade: Kaffebonden mottar en garantert og forhåndsbestemt minstepris for kaffebønnene som selges, og tilgang på ulike sosiale tilbud garanteres.
   • UTZ-sertifisering: Kaffebonden får hjelp til å jobbe målrettet for å oppnå miljøvennlige produksjonsmetoder av kaffe, lønnsom drift og gode arbeidsforhold.
   • Økologisk (EU-økologisk): Kaffebønnene kommer fra avlinger som er økologiske, noe som blant annet betyr at kunstgjødsel og plantevernmidler ikke brukes.
   • Debio (økologisk): Kontrollorgan som sikrer at kaffen er omsatt, produsert, importert og foredlet på økologisk vis.
   • Miljøfyrtårn: En stiftelse som arbeider for å innføre miljøvennlige arbeidsmetoder i mellomstore og små bedrifter.

   Har du spørsmål om bærekraftig kaffe?

   Dersom du har spørsmål om kaffeprodukter levert av Polardrikk AS, kan du kontakte oss i dag.

   Vi hjelper deg med å finne kaffemaskin og kaffeprodukter som imøtekommer dine krav til miljø, arbeidsforhold og bærekraft!

    

    Meld meg på nyhetsbrev

    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler

    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

    Kontakt oss

    Kontakt oss for en uforpliktende prat

    Ring oss på 55 25 99 25

    Eller send oss en melding: