Skip to main content
Category

Bærekraft

kaffemaskin Miljøfyrtårn Polardrikk As

Slik velger du en bærekraftig kaffemaskin

By Bærekraft

En bærekraftig kaffemaskin er produsert på en måte som i minst mulig grad skader naturens ressurser, klimaet eller sosialøkonomiske forhold. Gjennom gode valg kan du bidra til en grønnere planet der det er plass til alle, både nå og i fremtiden.

Her forklarer vi deg hvordan du finner en kaffemaskin som lar deg nye kaffen med god samvittighet!

Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft handler om ivareta dagens behov, uten at dette går på bekostning av muligheten fremtidige generasjoner har til å sikre egne behov. Dette betyr blant annet at man må finne langsiktige løsninger for å ivareta miljø, klima og sosialøkonomiske forhold.

Klima- og miljøkrisen kan potensielt løses gjennom en bærekraftig utvikling der man reduserer klimagassutslipp og ivaretar naturens mangfold og ressurser. Fattigdom og sosiale ulikheter kan bekjempes gjennom blant annet anstendig arbeid, likestilling og økonomisk trygghet.

 

Økologisk, UTZ Fairtrade og Rainforest alliance sertifisert merke

Dette kjennetegner en bærekraftig kaffemaskin

Med tanke på hva som ligger i begrepet «bærekraft», er det flere elementer som kan si noe om hvorvidt en kaffemaskin er bærekraftig eller ikke. Dersom ett eller flere av disse er oppfylt, kan du kjøpe maskinen med litt bedre samvittighet.

La oss se nærmere på de viktigste faktorene!

Resirkulerte materialer

Når det kommer til klima og miljø, er det blant annet ønskelig å redusere bruken av sårbare naturressurser. Materialer som plast er fremstilt av naturlige råvarer som olje og cellulose, og produksjonen byr på en del forurensning.

Ved å bruke materialer på nytt, enten det er glass, plast eller annet materiale, kan man spare sårbare ressurser i naturen. Noen kaffemaskiner er for eksempel laget av resirkulert plast, og bidrar derfor til en mer bærekraftig hverdag.

Sjekk gjerne også om kaffemaskinen er laget av materialer som kan resirkuleres når maskinen en dag takker for seg. Resirkulerbare materialer bidrar til at maskinen kan bli til noe nytt når du kasserer den!

vannkule i gress

Energieffektivitet og standby-modus

Ikke all strøm er produsert av fornybare ressurser. Derfor kan det være gunstig å velge en bærekraftig kaffemaskin med lavt strømforbruk. Dette er dessuten positivt med tanke på strømregningen!

Mange bærekraftige kaffemaskiner har ekstra lavt strømforbruk med standby-modus eller lignende eco-funksjoner.

Kvalitet og forventet brukstid

Dersom kaffemaskinen er av lav kvalitet, er det ikke usannsynlig at den må byttes ut relativt ofte. Hyppig utbytting vil også medføre økt bruk av naturressurser. Investerer du i en kaffemaskin som varer, vil dette i seg selv være positivt for miljøet.

Vurder derfor hvor god kvalitet kaffemaskinen har. Er den laget av slitesterke materialer som varer?

Vedlikehold uten miljøskadelige stoffer

Når kaffemaskinen skal vedlikeholdes, er det en fordel om du kan bruke miljøvennlige rengjøringsmidler som ikke skader livet i naturen.

Derfor kan det være greit å kontrollere at det tilbys skånsomme rengjøringsprodukter til modellen du vurderer. Eller har kanskje maskinen smarte automatiske renseprogrammer som reduserer behovet for vedlikehold?

 

Bærekraftig produksjonskjede

Bærekraftig produksjon handler som nevnt også om at de økonomiske og sosiale forholdene ivaretas gjennom hele produksjonslinjen. Nettopp dette kan være vanskelig å finne ut av med mindre produsenten eller leverandøren er åpen om prosessen.

Velg derfor en seriøs aktør som er opptatt av at arbeidernes rettigheter og arbeidsforhold sikres i alle ledd. Har ansatte rett på fritid, og mottar de rettferdig lønn?

Produksjonsland

En siste faktor som kan være aktuell å tenke over, er hvor i verden kaffemaskinen er produsert. Mange maskiner produseres i land som Kina, men det finnes også noen som lages i europeiske land som Italia, Sveits og Nederland

Dersom kaffemaskinen er kortreist, kan den potensielt ha et lavere karbonfotavtrykk grunnet kortere transportavstander. Men dette punktet kan være vanskelig å skaffe seg oversikt over.

 

Andre tips til bedrifter som ønsker en bærekraftig kaffehverdag

Foruten det å velge kaffemaskin med omhu, kan du også bidra til at andre aspekter av kaffepausen blir mer bærekraftig.

La oss se nærmere på noen eksempler!

 

1. Prioriter bærekraftig kaffe

Det finnes mange kaffeprodusenter på markedet, og det er dessverre ikke alle som er like bærekraftige. Heldigvis er det enkelt å se hvilke produkter som er bærekraftige og ikke, takket være sertifiseringsordninger.

At kaffen er bærekraftig, innebærer for eksempel at kaffebøndene har verdige arbeidsforhold og at kaffen er produsert på en miljøvennlig måte. Se gjerne etter disse merkene på kaffeproduktene du vurderer:

• Fairtrade: Viser at produktet stammer fra kaffebønder som mottar rettferdig lønn og gode arbeidsforhold
• UTZ: Dokumenterer at kaffebøndene har mottatt veiledning i hvordan de kan sikre lønnsomt og miljøvennlig jordbruk
• Debio: Viser at kaffen lages, foredles og transporteres på økologisk vis
• EU-økologisk: Kaffen har sin opprinnelse fra økologiske kaffegårder der det ikke tas i bruk plantevernmidler eller kunstgjødsel

Se også etter om produsenten eller leverandøren du vurderer har Miljøfyrtårn-sertifisering. Denne sertifiseringen vitner om at aktøren aktivt forsøker å jobbe på en mest mulig miljøvennlig måte, for eksempel med tanke på resirkulering og utslippskutt.

 

2. Kildesorter avfallet

Utenom det å velge en bærekraftig kaffemaskin og kaffesort, kan det være smart å implementere gode rutiner på kontoret. Legg for eksempel til rette for at alle ansatte enkelt kan kildesortere avfall som engangskopper, servietter og lignende.

Kaffegrut trenger heller ikke å kastes i søppelet, og kan for eksempel komposteres. Dette kan bli til super plantejord, for eksempel dersom bedriften har et bed utenfor inngangsdøren.
De fleste større bedrifter har noe matavfall og kaffegruten kan fint kastes i bedriftens egen spann for dette. Matavfall benyttes gjerne til å lage biogass og biogjødsell.

 

3. Bruk kaffekoppene om igjen!

Det er ikke uvanlig å drikke mange kopper kaffe hver eneste dag. Brukes det plastkrus, bør det i det minste oppfordres til å ikke kaste disse etter å ha bruk dem kun én gang.

Enten bedriften bruker plastkrus eller kopper av keramikk/glass, er det mulig å bruke koppene flere ganger før de resirkuleres eller vaskes.

Miljøvennlige pappkopper

Finn en bærekraftig kaffemaskin tilpasset bedriftens behov!

Polardrikk er Miljøfyrtårn-sertifisert, og jobber daglig for å sikre mest mulig miljøvennlig drift. I sortimentet vårt vil du også finne en rekke bærekraftige kaffemaskiner som blant annet er laget av resirkulerbare materialer.

Vi tilbyr også kaffeprodukter som er produsert på bærekraftig vis, og som har både Debio- og Fairtrade-sertifisering. Vårt mål er å gjøre det enkelt for deg å ta gode valg som gjør det mulig å nyte kaffen med god samvittighet.

Kontakt oss i dag, og motta tilbud på bærekraftige kaffeprodukter!

 

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  damer prater over kaffe på jobb

  Bærekraftig kaffekultur er fremtiden

  By Bærekraft, Kaffe i kulturen

  Mange norske bedrifter ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Tiltak som virker ubetydelige hver for seg, kan til sammen være av stor betydning for både mennesker og miljø. Og mange av disse tiltakene kan man gjøre enkelt gjøre ved kaffemaskinen!

  Her forklarer vi hvordan bedriften din kan implementere en bærekraftig kaffekultur.

   

  Først og fremst: Hva menes med bærekraft?

  For å forstå effekten av ulike tiltak, ønsker vi å presisere hva vi legger i ordet bærekraft. Bærekraftige tiltak lar en oppfylle dagens behov, samtidig som man ikke ødelegger fremtidige generasjoners mulighet for å gjøre det samme.

  Selv om bærekraft ofte assosieres med klima og miljø, kan det også handle om økonomi og sosiale forhold. Det kan for eksempel handle om at man begrenser bruken av sårbare naturressurser, slik at fremtidige generasjoner kan nyte de samme ressursene.

   

  Merker - Fairtrade, Økologisk, UTZ, Miljøfyrtårn, Rainforrest

   

  5 tips for en mer bærekraftig kaffekultur på jobben

  Dersom bedriften din ønsker å gjøre bærekraftige tiltak, finnes det mange områder å ta tak i. Kaffekulturen er én av dem. Og tiltakene det er snakk om er såpass enkle at alle kan klare å bidra.

  Her er noen tips!

  1. Avfallssortering

  Når bedriftens ansatte lager kaffe, vil det kunne bli en del avfall. Ha gjerne en oversiktlig avfallsstasjon slik at det er enkelt å se hva som skal kastes hvor. Noen bruker pappkrus, andre plastkrus. Unngå å kaste disse krusene i restavfallet, da de kan gjenvinnes!

  Ved å gjenvinne materialer, kan man bidra til å spare naturressursene. Pappkopper kan for eksempel bli til pappemballasje, mens plastkopper kan bli til møbler eller blomsterpotter. Alternativt og så ofte som mulig, bør man bruke krus, som kan benyttes igjen og igjen.

  Husk også på at kaffegruten bør kastes i matavfallet, og ikke i restavfallet. Har bedriften en kompostbeholder, kan man også kaste kaffegruten her. I så fall kan den bli til næringsrik og god jord for planter!

  2. Gjenbruk av kaffekopper

  Et annet tips er å bruke kaffekopper av papp eller plast om igjen. Mange ansatte drikker 2–4 kopper kaffe hver eneste arbeidsdag. Dersom man tar en ny kopp for hvert kaffepåfyll, kan dette utgjøre noen kopper i løpet av et år.

  Heldigvis viser en dansk undersøkelse at hele 71 % av bedriftens ansatte er villige til å gjenbruke kaffekoppen sin. Det er nærliggende å tro at disse tallene også gjør seg gjeldende i norsk arbeidsliv.

  Har bedriften 20 ansatte som hver drikker 3 kopper kaffe daglig, og 230 arbeidsdager per år, kan man spare hele 9 200 kaffekopper årlig! Her har vi tatt utgangspunkt i at man benytter én kaffekopp per ansatt per dag, fremfor tre.

   

  3. Velg bærekraftige kaffebønner

  Bedriften din kan også bidra til en mer bærekraftig kaffekultur ved å kjøpe de riktige kaffebønnene. Et tips er å se etter sertifiseringer som dokumenterer at kaffeprodusenten tar ansvar. Her er noen av merkingene du bør lete etter:

  • Fairtrade: Kaffebøndene mottar et garantert minstebeløp for kaffebønnene de selger, samt sosiale tilbud.
  • Miljøfyrtårn: Bedriften/produsenten jobber målrettet for å oppnå mer miljøvennlige arbeidsmetoder.
  • Debio: Kaffen omsettes, foredles, produseres og importeres på en økologisk måte.
  • UTZ: Det tilrettelegges for at kaffebøndene målrettet kan jobbe for å sikre lønnsom drift og miljøvennlig kaffeproduksjon under gode arbeidsforhold.
  • EU-økologisk: Kaffebønnene stammer fra økologiske kaffegårder hvor det ikke brukes plantevernmidler eller kunstgjødsel.

  Det å kjøpe kaffeprodukter med overnevnte sertifiseringer, betyr at du med sikkerhet kan vite at produksjonsmetoden er bærekraftig. Og da smaker kanskje også kaffen ekstra godt!

  Økologisk og Fair Trade Kaffe - Polardrikk

   

  4. Benytt øko-modus på kaffemaskinen

  Noen kaffemaskiner har såkalt øko-modus, noe som innebærer at maskinen går i dvale når den ikke er i bruk. Dette gjør det mulig å begrense strømforbruket til bedriften. Ved å bruke mindre energi, bidrar man også til et lavere CO2-utslipp fra olje og gass.

  Energiforbruket vårt bidrar indirekte til verdens klimagassutslipp. Selv om mye av strømmen vi bruker her til lands er produsert av fornybare ressurser som vann og vind, importeres det også strøm fra utlandet.

  Det å la kaffemaskinen stå i dvalemodus er kanskje bare en dråpe i havet. Men husk på at du også kan spare strøm ved å la annen elektronikk stå i dvalemodus, eller ved å slå dem helt av.

   

  5. Drikk opp kaffen

  Vårt siste tips for en bærekraftig kaffekultur på arbeidsplassen, er å oppfordre alle til å drikke opp kaffen de fyller koppene sine med. Det er nok enkelte som opplever at de glemmer å drikke kaffen slik at den blir kald. Da tømmes gjerne kaffen ut, og man fyller en ny kopp.

  Ved å drikke opp kaffen kan man redusere bedriftens totale forbruk, eller i det minste begrense graden av matsvinn

  .

  6. Velg en bærekraftig kaffemaskin

  Når bedriften skal gå til anskaffelse av en kaffemaskin, er det mulig å ta valg som er positive for miljøet. Utforsk bærekraftige kaffemaskiner som for eksempel er laget av resirkulerbare materialer, og som kan brukes med bærekraftige kaffeprodukter.
  Husk at kaffemaskinens kvalitet også spiller en rolle. En maskin som fungerer optimalt, trenger ikke å byttes ut like raskt som maskiner av dårligere kvalitet.

  kaffemaskin Miljøfyrtårn Polardrikk As

   

  Bedriften din kan bidra til en bedre fremtid

  Det er ingen tvil om at bærekraftige valg kan bidra til en bedre fremtid for kommende generasjoner. En god og bærekraftig kaffekultur er enkel å implementere, og koster hver enkelt minimalt med innsats.

  Selv om tiltakene man gjør kan virke små og ubetydelige, kan de ha en betydelig effekt i lengden. Det er for eksempel stor forskjell på å bruke 13 800 vs. 4 600 kaffekopper per år. Ved å kutte kaffekoppforbruket fra tre til én per dag, kan naturressursene spares – det beste er gjennbruks kopper av feks. porselen.

  Og dersom mange bedrifter gjør det samme, vil effekten bli enda mer tydelig. Gå frem som et godt eksempel, og innfør en bærekraftig kaffekultur på kontoret ditt!

  Polardrikk oppfordrer også alle bedrifter til å støtte veldedige organisasjoner, som feks. Norges Miljøvernforbund som jobber hardt, hver eneste dag for fellesskapet.

   

  Trenger du bærekraftige kaffeprodukter?

  Hos Polardrikk finner du et stort utvalg bærekraftige kaffemaskiner og -produkter. Med en kaffeavtale hos oss, vil du blant annet få miljømerket og økologisk kaffe. Samtidig kan du forvente topp kvalitet og smarte løsninger, noe som gjør det enkelt å ta gode valg.

  Ønsker du hjelp til å finne en kaffeløsning som er skreddersydd bedriftens behov? Ta kontakt for et tilbud!

   Meld meg på nyhetsbrev


   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   en man plukke kaffebønner

   Hvilken kaffe er mest miljøvennlig?

   By Bærekraft, Kaffe på jobben

   Alle som er opptatt av å ta miljøvennlige valg i hverdagen, bør også tenke over hva slags
   kaffe de kjøper. Det er nemlig ikke all kaffe som er produsert på en bærekraftig måte, der
   både naturressurser, klima og sosiale rettigheter tas hensyn til.

   Her ser vi nærmere på hvilken kaffe som er det mest miljøvennlige valget!

   Hva avgjør om kaffe er miljøvennlig?

   Miljøvennlig er et begrep som benyttes om tiltak som reduserer, begrenser eller utelukker
   negative konsekvenser på økosystemer, natur og miljø for øvrig. Benyttes begrepet om
   kaffe, er det vanligvis fordi produktet skader naturen i mindre grad enn de fleste tilsvarende
   produkter.

   Miljøvennlig kaffe kjennetegnes gjerne av at den er produsert uten kunstgjødsel eller bruk av
   kjemiske sprøytemidler. Både kunstgjødsel og plantevernmidler er nokså vanlig innenfor
   landbruk, og benyttes for å effektivisere produksjonen og gi større avlinger.

   Sprøytemidler bidrar til at skadedyr ikke ødelegger eller skader avlinger, men har dessverre
   også den effekten at de tar livet av utallige andre insekter også. Bestanden av pollinerende
   insekter er i kraftig nedgang på verdensbasis, noe som blant annet skyldes sprøytemidler.

   Kunstgjødsel – altså industrielt fremstilt gjødsel – er heller ikke bra for miljøet, da det avgir
   klimagassen CO 2 .

   Økologisk kaffe

   Økologisk kaffe er et godt valg om du tenker miljø

   Økologiske produkter er produsert i henhold til regelverket som gjelder for økologisk
   matproduksjon, noe som innebærer at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller
   kunstgjødsel. Istedenfor brukes husdyrgjødsel og ikke-syntetiske plantevernmidler.

   Ved å støtte økologisk landbruk, støtter du også bøndene som velger å produsere kaffen på
   en mer miljøvennlig måte. Da bidrar du også indirekte til at kaffe som er produsert på
   mindre miljøvennlige (og ofte mer lønnsomme) måter tvinges til å tenke nytt.

   Velger mange nok å kjøpe økologisk, må flere produsenter tilrettelegge for miljøvennlig
   kaffeproduksjon.

   Tenk også på kaffebøndene når du kjøper kaffe

   Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima. Foruten det rent miljømessige aspektet, er
   det også aktuelt å tenke på bærekraftig produksjonsstandard. Det finnes mange fattige
   kaffebønder som ikke har gode arbeidsforhold eller lønnsbetingelser.

   Ifølge FN kjennetegnes bærekraftig utvikling av at man imøtekommer dagens behov,
   samtidig som man ikke ødelegger for fremtidige generasjoner muligheter for å dekke sine
   behov. Her er ivaretakelse av naturressursene viktig, men også bekjempelse av fattigdom og
   ulikheter.

   Det sosiale aspektet av bærekraftig utvikling innebærer at alle mennesker får muligheten til
   å leve et anstendig liv der menneskerettighetene blir ivaretatt. Blant punktene som inngår
   her, er anstendig arbeid.

   Mange kaffeprodukter har sertifiseringer som viser at kaffebøndene jobber under gode
   miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold. Gjennom tilrettelegging, opplæring og
   kontroller, kan bøndene styrkes økonomisk og få et verdig, anstendig liv.

   Se etter disse merkene når du kjøper kaffe

   Som forbruker kan det være vanskelig å vite hvilke produsenter man bør kjøpe kaffe av.
   Hvilke kaffebønner er produsert på en miljøvennlig måte? Og hvordan kan du vite om
   bøndene får rettferdig betaling for jobben de gjør?

   Ved å se etter disse merkene eller sertifiseringene når du kjøper kaffe, blir det enklere å
   gjøre gode valg:

   Debio

   Det finnes en rekke kaffeprodukter som er økologiske, og disse er i mange tilfeller merket
   med Debio-merket (en grønn «Ø»). Bærer kaffen denne sertifiseringen, kan det anses som
   en garanti for at kaffen er dyrket og produsert på en miljøvennlig måte.

    

   Fairtrade

   Fairtrade

   Fairtrade er en verdensomspennende merkeordning som viser at bøndene bak et
   kaffeprodukt (eller andre produkter( er sikret anstendige arbeidsforhold og lønnsbetingelser.

   Ordningen bidrar til å bedre arbeidsforholdene og handelsbetingelsene for hver enkelt
   kaffebonde. Dette gjør at bøndene på sikt kan få mulighet til å investere i mer bærekraftig
   produksjon og eget lokalsamfunn.

   UTZ Certified

   UTZ Certified er et program og en sertifiseringsordning som viser at produsenten retter seg
   etter et regelsett som skal sikre profesjonell, sosialt bærekraftig og miljøvennlig
   kaffeproduksjon.

   Kaffe som er UTZ Certified er dessuten sporbar, slik at du kan lære mer om opprinnelsen til
   kaffen du drikker. Ordningen bidrar derfor til økt transparens i bransjen.

   Rainforest Alliance

   Miljøvennlig kaffe vil også kunne bære Rainforest Alliance-merket. Dette viser at
   produsenten benytter råvarer som er produsert under miljøvennlige og sosialt verdige
   forhold. Kaffegårder som inngår i ordningen, blir kontrollert på årlig basis.

   Om du kjøper kaffe som er merket med Rainforest Alliance, kan du også støtte
   organisasjonens arbeid mot miljøødeleggelser og avskoging.

   Hvilken kaffe er den mest miljøvennlige?

   Etter hvert som stadig flere forbrukere blir bevisste på produksjonsmetoder og bærekraft
   når de kjøper kaffe, følger produsentene etter. I dag finnes det mange gode alternativer for
   deg som er ute etter miljøvennlig kaffe.

   Én av kaffeprodusentene som er sitt ansvar bevisst, er svenske Löfbergs. Samtlige
   kaffeprodukter fra denne produsenten er miljømerket. Det svenske kaffemerket er faktisk
   helt i verdenstoppen når det gjelder innkjøp av økologisk og Fairtrade-merket kaffe.

   Server miljøvennlig kaffe på arbeidsplassen

   Mange norske bedrifter ønsker å bidra i det grønne klimaskiftet, og da gjelder det å gjøre
   miljøvennlige valg. Dette handler ikke bare om de store valgene – som valg av miljøvennlige
   transportmidler eller begrensning av utslipp. Det handler også om de små valgene.

   Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan du bidra til mer bærekraftig kaffeproduksjon. En
   bedrift kan ha et nokså stort kaffekonsum, noe som betyr at valgene du gjør kan være av
   stor betydning – særlig over tid.

   I dag velger mange bedrifter å ha en kaffemaskin på kontoret, lunsjrommet eller
   venterommet. Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan ansatte, kunder og andre nyte kaffe
   med god samvittighet.

   en miljøvennlig kaffeautomat

   Velg også en miljøvennlig kaffeautomat

   Miljøvennlig kaffe er et viktig tiltak, men visste du at du også kan velge en bærekraftig
   kaffeautomat? Det finnes for eksempel kaffemaskiner som er laget av resirkulerbart
   materiale. Disse kan bli til helt nye ting når de en dag skal byttes ut.

   Du kan også finne kaffemaskiner med lavt strømforbruk, noe som kan bidra til å spare
   naturens ressurser.

   Gjennom Polardrikk.no finner du blant annet Polar Premium, en kaffeautomat som er laget
   nesten utelukkende av resirkulerbare materialer. Kombinerer du med miljøvennlig kaffe fra
   produsenter som Löfbergs, kan du trygt kalle bedriftens kaffeløsning for bærekraftig.

   Kontakt oss i dag for flere anbefalinger eller et tilbud!

    

    Meld meg på nyhetsbrev


    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

    Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

    Bærekraftige vann- og kaffemaskiner – hva er viktig å tenke på?

    By Bærekraft, Kaffe på jobben, Vanndispenser på jobben

    Bevissthet rundt valgene man tar til daglig er viktig om man skal kunne bidra til
    bærekraftig utvikling. Dette gjelder også når man skal gå til anskaffelse av vann- eller
    kaffemaskiner til bedriften.

    Her ser vi nærmere på hva du bør tenke på!

    Hvorfor bør bedriften din velge en bærekraftig vann- aller kaffemaskin?

    Det er smart å velge bærekraftige produkter når man har mulighet til det. Dette gjelder
    enten bedriften din jobber for å få Miljøfyrtårn-sertifisering eller bare ønsker å ta gode valg i
    hverdagen. Bærekraftige valg gir deg først og fremst bedre samvittighet overfor planeten.

    Om bedriften din gjør gode valg, kan dette imidlertid også ha positive ringvirkninger og
    styrke merkevaren. Vi opplever at det er økt bevissthet både blant forbrukere og ansatte når
    det kommer til miljø og bærekraft. Vis at bedriften din er sitt ansvar bevisst, og bidra der du
    kan!

    Hva mener vi egentlig med bærekraft?

    For å forstå hva bærekraftige vann- og kaffeprodukter er, er det nødvendig å først vite hva
    bærekraft faktisk er. Ifølge FN er en bærekraftig utvikling en utvikling der dagens behov
    ivaretas, samtidig som man tar hensyn til fremtidige generasjoners behov.

    Når vi snakker om bærekraft, tenker vi blant annet på ivaretakelse av sårbare naturressurser.
    Om vi ikke forvalter dagens naturressurser på en god måte, kan vi risikere at fremtidige
    generasjoner ikke får muligheten til å nyte de samme ressursene.

    Bærekraft handler imidlertid også om at fattige mennesker skal få mulighet til å skape et
    godt liv og oppfylle sine grunnleggende behov og rettigheter. Det finnes totalt tre elementer
    som ligger bak en bærekraftig utvikling:

    Miljø og klima: Klimakrisen må løses gjennom …

    o Reduksjon av klimagassutslipp
    o Ivaretakelse av naturmangfold og redusert belastning av naturressurser

     Sosiale forhold: Fattigdom må bekjempes gjennom blant annet …

    o Ivaretakelse av menneskerettighetene
    o Anstendig arbeid
    o Utdanningsmuligheter
    o Likestilling og kulturelt mangfold

     Økonomi: Grønn vekst og færre ulikheter kan løses gjennom …

    o Sikre økonomisk trygghet for både samfunn og mennesker
    o En mer rettferdig fordeling
    o Fokus på grønn vekst

    Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

    Hva er bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

    Når du skal gå til anskaffelse av vann- eller kaffemaskiner, er bærekraft verdt å ha i
    bakhodet. Miljø, klima og ivaretakelse av sosiale forhold kan nemlig påvirkes av valgene vi
    tar til daglig.

    Miljøvennlige løsninger

    For å finne en vann- eller kaffemaskin til bedrift som er miljøvennlig, bør du tenke over følgende
    elementer:

    o Hva slags materialer er vann- eller kaffemaskinen laget av? Er materialene
    resirkulerbare, slik at materialene kan gjenbrukes? Og er materialene holdbare, slik
    at kaffemaskinen kan brukes i lang tid? Materialer med høy gjenbruksgrad og kvalitet
    lar oss spare naturressurser.

    o  Er maskinen energieffektiv? Om vann- eller kaffemaskinen bruker lite strøm, kan
    naturens ressurser spares. Husk at ikke all strøm vi bruker her i Norge stammer fra
    fornybare ressurser. Strøm importeres tidvis også fra utlandet.

    o Hvor er vann- eller kaffemaskinen produsert? Er produktet kortreist, eller har det
    gjennomgått lange transportetapper?

    o Kan maskinen vedlikeholdes og rengjøres på en miljøvennlig måte? Sjekk for
    eksempel om det finnes miljøvennlige rengjøringsprodukter til maskinen.

    Bærekraftig produksjon som ivaretar sosiale og økonomiske forhold

    Når du skal vurdere hvorvidt en vanndispenser eller kaffemaskin er bærekraftig, bør du også tenke
    over produksjonslinjen.

    o Under hvilke forhold har vann- eller kaffemaskinen blitt produsert? Er det en seriøs
    produsent som ivaretar arbeidernes arbeidsforhold?
    o Blir arbeidernes sosiale og økonomiske rettigheter og behov ivaretatt? Det vil si –
    får de en rettferdig lønn for arbeidet, rett på fritid og lignende?

    Velg bærekraftig kaffe til kaffemaskinen

    Det er viktig å ta hensyn til bærekraft når du skal velge en vann- eller kaffemaskin. Husk
    imidlertid også på å ta bærekraftige valg når det kommer til eventuelt tilbehør. Har du en
    kaffemaskin, kan du for eksempel velge bærekraftige kaffeprodukter.

    Bærekraftig kaffe er kaffe som er produsert av kaffebønder som jobber under verdige
    forhold, samtidig som miljøfokuset blir ivaretatt.

    Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

    Hvordan velge bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

    Det kan være utfordrende å vite hvilke produsenter som faktisk kan vise til bærekraftig
    produksjon og miljøvennlige produkter. Heldigvis finnes det produktmerkinger som gjør
    jobben litt enklere for deg.

    Disse merkingene eller sertifiseringene viser at produsenten/produktet oppfyller gitte krav
    som kjennetegner bærekraft.

    Se etter disse sertifiseringene

    Her er en oversikt over de ulike sertifiseringene du kan se etter når du kjøper vann- og
    kaffemaskiner (eller tilhørende produkter til disse), og hva merkingen betyr:

    o Miljøfyrtårn: Bedrifter som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen jobber aktivt for å
    implementere miljøvennlige arbeidsmetoder. Det kan for eksempel være snakk om
    grønn transport, resirkulering av avfall eller at bedriften handler lokalt.

    o Fairtrade: En merking som viser at arbeiderene bak er sikret en forhåndsbestemt
    minimumspris, og at sosiale rettigheter ivaretas. Fairtrade-merket kaffe betyr at
    kaffebonden får rettferdig betalt og har tilgang på forskjellige sosiale tilbud.

    o Debio: Økologisk merking som blant annet finnes på kaffeprodukter. Viser at kaffen
    er produsert, foredlet, omsatt og importert på en økologisk bærekraftig måte.

    o Økologisk (EU-økologisk): En annen merking du kan finne på kaffeprodukter. Viser at
    kaffebønnene stammer fra økologisk jordbruk der plantevernmidler og kunstgjødsel
    ikke har blitt benyttet.

    o UTZ: Sertifisering som ofte kan ses på kaffeprodukter. Viser at kaffebøndene veiledes
    slik at de kan lykkes med miljøvennlig kaffeproduksjon, gode arbeidsforhold og
    lønnsomt jordbruk.

    Bærekraftige vann- og kaffemaskiner for ethvert behov

    Det finnes et godt utvalg av vann- og kaffemaskiner som vil dekke bedriftens behov. Når du
    skal velge maskin, er det lurt å ta hensyn til faktorer som kapasitet, brukervennlighet,
    driftssikkerhet og vedlikeholdsbehov.

    Skal du kjøpe en kaffemaskin, kan det dessuten være smart å tenke over hva slags kaffe
    maskinen kan brygge. Ja, og ikke minst – hva slags kaffeprodukter kan brukes? Fairtrade-
    kaffe er et godt valg om bærekraft står i fokus.

    På utkikk etter en bærekraftig vann- eller kaffemaskin?

    Polardrikk har et bredt utvalg av bærekraftige vann- og kaffemaskiner. Hos oss finner du
    blant annet kaffemaskinen Polar Premium, som er produsert av 95 % resirkulerbare
    materialer. Det betyr at maskinen kan bli til nye produkter når den en dag skal
    «pensjoneres».

    Vi støtter også Fairtrade-produkter, og kan tilby bærekraftige kaffeprodukter fra
    produsenter som Löfbergs og Bergen Kaffebrenneri. Førstnevnte kan blant annet vise til
    sertifiseringer som Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance og Økologisk (EU-økologisk).

    Vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, og hjelper gjerne bedriften din med å
    ta gode valg.

    Kontakt oss i dag, og lær mer om bærekraftige vann- og kaffemaskiner!

     

     Meld meg på nyhetsbrev


     Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


     Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

     Fairtrade-kaffe

     Fairtrade-kaffe er fremtiden

     By Bærekraft, Fakta om kaffe

     Stadig flere ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Siden nordmenn er i
     verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking, kan valgene vi tar være av stor betydning.
     Fairtrade-kaffe er blant de beste valgene du kan ta om du vektlegger bærekraft.

     Her forklarer vi deg hvorfor du bør se etter Fairtrade-merket når du handler kaffe!

     Hva er Fairtrade-kaffe?

     Det finnes mange kaffeprodukter som er laget på en mer bærekraftig måte – ikke bare når
     det gjelder miljø, men også produksjonsmessig. Fairtrade-kaffe er kaffe som er produsert på
     en måte som ivaretar rettighetene til bønder og andre i produksjonslinjen.

     Fairtrade er kort fortalt en internasjonal sertifiseringsordning som har som formål å styrke
     arbeidere og bønder i utviklingsland gjennom rettferdig handel. Ordningen har eksistert
     siden 1988.

     Standardene som inngår i ordningen tilrettelegger for at personer i fattige land skal kunne
     investere i for eksempel kaffeproduksjon. Fairtrade-stempelet gis kun til selvstendige
     kaffebønder som dyrker i småskala, og er ment å beskytte de som er utsatt for fattigdom.

     Hvorfor velge kaffe som er Fairtrade-merket?

     Dersom du skal kjøpe kaffe og samtidig ønsker å bidra til bærekraftig kaffeproduksjon, er
     Fairtrade-kaffe et godt valg. Fairtrade-stempelet viser blant annet at …

     · Fairtrade jevnlig overvåker arbeidsforholdene på kaffegårdene
     · Bøndene har gode og rettferdige betingelser med arbeidskontrakt, ferie og
     stillingsbeskrivelse
     · Arbeiderne har fast lønn
     · Deler av inntektene (utenom arbeidernes lønn) går til fellesprosjekter som kommer
     mange i samfunnet til gode, som f.eks. helse, utdanning og velferdstiltak
     · Kaffegården følger standarder for bærekraftig produksjon av kafferåvare

     plukke opp kaffebønne

     Du bidrar til økonomisk stabilitet for bønder i fattige land

     I Afrika og Sør-Amerika antas det at det finnes omkring 25 millioner kaffebønder. Selv om
     levebrødet deres er dyrking av kaffe, er det langt fra alle som tjener en rettferdig lønn for
     arbeidet.

     Produksjon av kaffe er arbeidskrevende, og kan by på lav økonomisk fortjeneste. Mange
     bønder har dessuten få rettigheter, og svært mange arbeider uten kontrakter som sikrer
     dem økonomisk.

     Råvareprisen for kaffe kan dessuten svinge mye, i likhet med for eksempel olje. Dette kan gå
     hardt utover bøndenes allerede sårbare økonomi.

     Dersom du kjøper kaffe som er Fairtrade-merket, støtter du kaffeproduksjon fra Fairtrade-
     sertifiserte kaffegårder. Du bidrar dermed til at arbeiderne på kaffegården får rettferdig

     betalt for arbeidet de gjør. Fairtrade sikrer bøndene en viss minstepris, og dermed
     økonomisk stabilitet.

     Du støtter bærekraftig råvareproduksjon

     Klimaendringer rammer kaffebøndene relativt hardt. Reduserte nedbørsmengder og ustabile
     temperaturer kan gi dårlige avlinger. Ved å betale bøndene en anstendig lønn for råvarene
     de selger, tilrettelegger man samtidig for miljøvennlig kaffeproduksjon tilpasset klimaet.

     Bøndene kan igangsette tiltak som sikrer at kaffeproduksjonen kan utføres på en bedre og
     mer miljøvennlig måte.

     Ifølge en klimarapport er det kun rundt 50 % av dagens dyrkearealer for kaffe som også vil
     ære egnet for produksjon av kaffe i år 2050. Dårlig betalte bønder som opplever svingende
     råvarepriser har ikke midlene som trengs for å legge langsiktige planer for kaffeproduksjon.

     Gjennom Fairtrade vil kaffebønder blant annet få tilgang på læringsressurser som gir dem
     kunnskap om følgende:

     · Klimatilpasning og styrking av kaffeåkrene
     · Forhandlingsteknikk
     · Effektive og smarte jordbruksmetoder
     · Økologisk jordbruk

     Kvalitet i hele verdikjeden

     Kaffeaktørene som kjøper inn kaffe fra de små Fairtrade-kooperativene får tett og god
     kontakt med leverandørene sine. Dette gjør det enklere å få økt kontroll over alle ledd i
     verdikjeden, leveranser og lignende.

     Det er et stort behov for videre investeringer i klimatilpassede tiltak. Heldigvis er det god
     kjennskap til Fairtrade-merking både blant kommersielle kaffeaktører, forbrukere og de som
     driver med innkjøp av kaffe. Dette øker sjansen for at flere vil investere i Fairtrade-kaffe
     fremover.

     Hvorfor er Fairtrade fremtidens kaffe?

     Fairtrade er allerede en velkjent sertifisering som finnes på en rekke kaffeprodukter. Det er
     likevel mye kaffe på det norske og internasjonale markedet som ikke er Fairtrade-merket.
     Vi håper og tror at vi vil se mer og mer Fairtrade-kaffe i fremtiden. Mange er bekymret for
     klimaendringer og fattigdom, og ønsker derfor å ta mer bevisste og bærekraftige valg i
     hverdagen.

     Med tanke på klimaendringene som sees i områdene hvor kaffe dyrkes, er det også helt
     nødvendig å støtte kaffe som dyrkes på en mer miljøvennlig og tilpasset måte. Hvis ikke vil
     mengden kaffe i omløp reduseres betraktelig de kommende årene.

     Dersom mange nok kjøper Fairtrade-produkter, vil markedsandelen for mindre bærekraftige
     produkter reduseres. Vi oppfordrer deg derfor til å se etter Fairtrade-merket neste gang du
     skal kjøpe kaffe. Om hver enkelt bidrar, vil det kunne utgjøre en stor forskjell totalt sett.

     Hva slags kaffe er Fairtrade-merket?

     Det finnes utallige kaffesorter på markedet, og du vil kunne finne Fairtrade-produkter i de
     fleste kategorier. Dette gjelder enten du er på jakt etter filtermalt kaffe, hele kaffebønner
     eller lignende.

     Dersom du ønsker en oversikt, kan du alltids besøke Fairtrade sin egen nettside. Her kan du
     se noen av kaffeproduktene som har Fairtrade-merking.

     Enten du har automatisk kaffemaskin på jobben med innebygget kvern eller en tradisjonell
     kaffetrakter, kan du velge kaffesorter som er bærekraftige. Det finnes mange alternativer.

     kaffebønner

     Koster Fairtrade-kaffe mer?

     I mange tilfeller koster Fairtrade-kaffe noen kroner mer enn ikke-bærekraftige kaffesorter.
     Dette henger sammen med at bøndene som dyrker kaffen skal sikres en viss
     minimumsinntekt, og at deler av inntekten går til tiltak i lokalsamfunnet.

     Fairtrade-kaffen koster kanskje litt mer enn annen kaffe, men til gjengjeld kan den nytes
     med god samvittighet. Kaffen smaker tross alt litt bedre når man kan vite at kaffebøndene
     får betalt en anstendig lønn for alt arbeidet de legger ned i kaffeproduksjonen.

     Leter du etter bærekraftige kaffesorter?

     Kaffe er en viktig del av hverdagen for mange av oss, men du har kanskje ikke tenkt så mye
     over hvor kaffen kommer fra. Neste gang du skal kjøpe kaffe, kan du forsøke å se etter det
     grønne og blå Fairtrade-stempelet på kaffeemballasjen.

     Ved å kjøpe Fairtrade-kaffe kan du ikke bare bidra til gode arbeidsforhold for bøndene, men
     også mer miljøvennlig og bærekraftig kaffeproduksjon.

     Polardrikk tilbyr et bredt spekter av kaffesorter, og blant disse finner du Fairtrade-kaffe og
     diverse økologiske alternativer. Vi ønsker å bidra til at det blir enklere for deg å ta
     bærekraftige valg – også på kaffefronten.

     Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om kaffesortene vi fører!

      Meld meg på nyhetsbrev


      Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


      Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

      Miljøfyrtårn-sertifisert

      Derfor ble Polardrikk Miljøfyrtårn-sertifisert

      By Bærekraft

      Helt siden start har vi i Polardrikk hatt fokus på å være en miljøbevisst og bærekraftig bedrift som også tar sosialt ansvar. Hver dag jobber vi målrettet for å gjøre valg som vil påvirke planeten og de dyrebare naturressursene våre i minst mulig grad.

      Bærekraft handler om å utnytte ressurser på en god måte, slik at vi ikke påvirker fremtidige generasjoners mulighet til å få glede av de samme ressursene.

      Vi er stolte av å ha mottatt vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Forhåpentligvis vil denne gjøre det enklere for miljøbevisste forbrukere å finne en forhandler av kaffemaskiner og vanndispensere som er sitt ansvar bevisst.

      Først og fremst; Hva er Miljøfyrtårn-sertifisering?

      Miljøfyrtårn kan beskrives som et miljøledelsessystem som er beregnet for private og offentlige virksomheter som ønsker å dokumentere egen miljøinnsats. Hensikten med ordningen er at miljøprestasjonene til norske bedrifter skal heves.

      I dag er det i overkant av 9 000 bedrifter i Norge som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Polardrikk er nå én av dem.

      Hva skal til for å få Miljøfyrtårn-sertifisering?

       

      trygg jorden

       

      For å kunne motta Miljøfyrtårn-sertifisering, må bedriften oppfylle en rekke ulike sertifiseringskriterier. Det er både snakk om grunnleggende felleskriterier, og spesifikke kriterier som er tilpasset den aktuelle bransjen.

      Vanligvis vil disse kriteriene dekke ulike områder av driften, inkludert energibruk, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport og innkjøp.

      Bedriften må bestille en sertifisør i forkant av sertifisering, og vedkommende vil verifisere og kontrollere at bedriften oppfyller de gitte sertifiseringskriteriene. Etter at godkjenning er utført, vil bedriften få utstedt sitt Miljøfyrtårn-sertifikat.

      Forpliktelser

      Når en bedrift har fått Miljøfyrtårn-sertifisering, er den forpliktet til å arbeide målrettet og kontinuerlig for å stadig forbedre egne miljøprestasjoner. Innen 1. april hver eneste år, skal bedriften dokumentere statusen på miljøarbeidet sitt i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy.

      Dette verktøyet gjør det mulig for bedriften å måle hvor stor effekt de ulike tiltakene har. Man kan også få en pekepinn på hvor miljøarbeidet kan forbedres ytterligere, og iverksette nye tiltak om nødvendig.

      For å sikre gunstig miljøstyring og kontinuerlige forbedringer innen miljøarbeidet, må Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter fornye sertifikatet med jevne mellomrom (hvert tredje år). Dette betyr blant annet at bedriften skal dokumentere at kriteriene fremdeles blir oppfylt.

      Grunner til at vi fikk Miljøfyrtårn-sertifisering

      En bedrift må gjøre seg fortjent til Miljøfyrtårn-sertifisering, og sertifiseringen blir ikke gikk ukritisk. Polardrikk har oppfylt alle kriteriene som ligger til grunn for å kunne motta sertifisering, men må også jobbe kontinuerlig for å beholde sertifiseringen.

      Nå skal vi forklare deg noen av årsakene til at vi i det hele tatt fikk sertifisering, og hva slags tiltak vi har implementert i den daglige driften.

      Vi bruker miljøvennlige transportmidler

       

      Elbil

      Polardrikk er opptatt av å velge de mest miljøvennlige alternativene så langt det lar seg gjøre. Når det kommer til transport, har vi blant annet en stadig større andel av elektriske bilder i bilparken.

      På den måten kan vi komme oss fra A til B med minst mulig utslipp. Målet vårt er å en dag ha en bilpark bestående av kun miljøvennlige kjøretøy.

      Vi handler lokalt om vi kan

      Som et ledd i det å velge miljøvennlige alternativer, velger vi også å handle lokalt dersom dette er praktisk mulig.

      Når vi handler fra lokale forhandlere, har som regel ikke produktene blitt fraktet over lange avstander med fly eller andre forurensende transportmetoder. Ved å bestille eller kjøpe produkter fra lokale leverandører, kan vi derfor indirekte bidra til redusert CO2-utslipp.

      Vi kimser ikke av resirkulering

      Polardrikk er også opptatt av å velge produkter og materialer som i størst mulig grad er resirkulert, eller som er resirkulerbare.

      Ønsker du for eksempel en kaffemaskin på kontoret, kan du med god samvittighet velge Polar Premium – som er laget av 95 % resirkulerbart materiale. Når kaffemaskinen en dag takker for seg og skal kastes, kan nesten alle deler av maskinen brukes på nytt.

      Materialene kan brukes til produksjon av nye produkter, og dermed kan vi spare dyrebare naturressurser.

      Vi støtter Fairtrade-produkter

       

      fair trade

      Bærekraft handler ikke bare om ivaretakelse av naturen og dens ressurser. Det handler også om bærekraftige arbeidsforhold og rettferdig handel.

      Fairtrade bidrar til å styrke rettighetene til bønder og arbeidere i utviklingsland, og sikrer dem blant annet tilstrekkelig betaling for utført arbeid. Dette vil igjen bidra til rettferdig og mer bærekraftig kaffeproduksjon.

      Vi i Polardrikk tilbyr en rekke ulike kaffetyper, inkludert økologiske varianter og Fairtrade-produkter.

      Ha en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret

      folk drikker kaffe på sine kontor

      De siste årene har mange forbrukere blitt mer bevisste når de skal kjøpe produkter. Dette synes vi i Polardrikk er veldig positivt, og vi ønsker å gjøre det enklere for deg å gjøre gode valg.

      Når du skal kjøpe en kaffemaskin til kontoret, kan du for eksempel stille deg selv følgende spørsmål: Er produktet resirkulerbart? Bruker det mye strøm? Og kan det rengjøres med miljøvennlige rengjøringsmidler?

      Polardrikk har kaffemaskiner som er perfekte til kontoret, venterommet, kantinen eller andre steder, og dette inkluderer miljøvennlige modeller.

      Hvordan velge en miljøvennlig kaffemaskin?

      Dersom du ønsker en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret, er det blant annet viktig å tenke over hva maskinen er laget av. Er materialene mulig å resirkulere og bruke på nytt, eller er ikke materialene resirkulerbare?

      Det kan også være lurt å tenke over maskinens strømforbruk. Ved å bruke mindre strøm, kan du også spare miljøressurser.

      Strømmen du bruker i Norge er i stor grad produsert av fornybare ressurser som vind og vann, men noe energi importeres også fra utlandet og kan stamme fra ikke-fornybare ressurser.

      Ellers er det fint å velge kaffe som stammer fra Fairtrade-merker, slik at du kan nyte kaffen med god samvittighet.

      Miljøarbeidet vårt fortsetter

      Vi i Polardrikk er stolte av å ha Miljøfyrtårn-sertifisering, men er også opptatt av å fortsette det gode miljøarbeidet vi gjør. Målet vårt er å gjøre miljøvennlige valg som styrker vår miljøprofil ytterligere, slik at vi kan re-sertifiseres når tre år har gått.

      Kontakt oss gjerne om du lurer på noe!

       Meld meg på nyhetsbrev


       Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


       Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

       To menn diskuterer fairtrade kaffe på møterom

       Bærekraftig kaffe

       By Bærekraft

       Norske kaffedrikkere er bevisst på både smak og bærekraft. Mange av verdens kaffebønder lever i fattige og ugunstige kår, og det er ingen selvfølge at menneskerettigheter eller gode arbeidsforhold ivaretas.

       Dette er en av grunnene til at stadig flere kaffedrikkere velger kaffe fra bærekraftige og Fairtrade-sertifiserte kaffeprodusenter. Rent praktisk betyr dette at kaffen du drikker kommer fra kaffebønder som ikke arbeider under uverdige forhold, og at miljøet ivaretas.

       Vi i Polardrikk AS er vårt ansvar bevisst, og samarbeider derfor med kaffeleverandører som handler kaffe hos bærekraftige kaffebønder slik at våre kunder kan drikke kvalitetskaffe med god samvittighet fra våre kaffemaskiner til bedrift.

        

       Löfbergs | Bærekraftig Fairtrade-kaffe

       Vi samarbeider blant annet med svenske Löfbergs, som er i verdenstoppen når det kommer til innkjøp av Fairtrade-merket og økologisk kaffe. All kaffe som kommer fra Löfbergs er miljømerket, slik at du kan være sikker på at kaffen er av den bærekraftige sorten.

       Kaffe fra Löfbergs har fire ulike produktmerkinger som vitner om leverandørens fokus på miljø, bærekraft og menneskeverd:

       • Rainforest Alliance
       • Fairtrade
       • Økologisk (EU-økologisk)
       • UTZ

       Bergen Kaffebrenneri (BKB)

       Bergen Kaffebrenneri (BKB) er en av våre trofaste kaffeleverandører, og fokuserer på å kjøpe inn kaffebønner fra bønder som arbeider under trygge og gode kår.

       Bergen Kaffebrenneri er dessuten kresen ved valg av kaffebønner, noe som resulterer i smakfull kvalitetskaffe. Både jordsmonn, klima og geografisk område står sentralt når BKB skal finne smakfulle kaffebønner.

       De ansatte i kaffebrenneriet ønsker å komme nærmest mulig kaffebøndene, og reiser som regel ut i verden når de beste kaffebønnene skal finnes. Ønsker du rettferdig og smakfull kaffe, er BKB et ypperlig alternativ.

       Bergen Kaffebrenneri er også en av klassens beste på gjenbruk og brenneriet er i stor grad bygget opp på dette prinsippet.

       Bærekraft og sosiale forhold i fokus

       Vi handler kaffe fra produsenter som stiller krav til både sosiale forhold og miljø når råvarer skal velges. UTZ– og Fairtrade-sertifisert kaffe er  noe som vitner om at kaffeleverandøren har fokus på kaffebøndenes sosiale arbeidsforhold.

       Økologisk kaffe-merking fra Debio og produsenter med stempelet «Miljøfyrtårn» er noe som vitner om at de tar klimaet og miljøet seriøst.

        

       Hva betyr de ulike sertifiseringene?

       Fairtrade, økologisk, Debio og UTZ… Hva betyr egentlig de ulike sertifiseringene som finnes på kaffeproduktene?

       • Fairtrade: Kaffebonden mottar en garantert og forhåndsbestemt minstepris for kaffebønnene som selges, og tilgang på ulike sosiale tilbud garanteres.
       • UTZ-sertifisering: Kaffebonden får hjelp til å jobbe målrettet for å oppnå miljøvennlige produksjonsmetoder av kaffe, lønnsom drift og gode arbeidsforhold.
       • Økologisk (EU-økologisk): Kaffebønnene kommer fra avlinger som er økologiske, noe som blant annet betyr at kunstgjødsel og plantevernmidler ikke brukes.
       • Debio (økologisk): Kontrollorgan som sikrer at kaffen er omsatt, produsert, importert og foredlet på økologisk vis.
       • Miljøfyrtårn: En stiftelse som arbeider for å innføre miljøvennlige arbeidsmetoder i mellomstore og små bedrifter.

       Har du spørsmål om bærekraftig kaffe?

       Dersom du har spørsmål om kaffeprodukter levert av Polardrikk AS, kan du kontakte oss i dag.

       Vi hjelper deg med å finne kaffemaskin og kaffeprodukter som imøtekommer dine krav til miljø, arbeidsforhold og bærekraft!

        

        Meld meg på nyhetsbrev


        Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


        Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår