Skip to main content
Tag

Miljøfyrtårn

kaffemaskin Miljøfyrtårn Polardrikk As

Slik velger du en bærekraftig kaffemaskin

By Bærekraft

En bærekraftig kaffemaskin er produsert på en måte som i minst mulig grad skader naturens ressurser, klimaet eller sosialøkonomiske forhold. Gjennom gode valg kan du bidra til en grønnere planet der det er plass til alle, både nå og i fremtiden.

Her forklarer vi deg hvordan du finner en kaffemaskin som lar deg nye kaffen med god samvittighet!

Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft handler om ivareta dagens behov, uten at dette går på bekostning av muligheten fremtidige generasjoner har til å sikre egne behov. Dette betyr blant annet at man må finne langsiktige løsninger for å ivareta miljø, klima og sosialøkonomiske forhold.

Klima- og miljøkrisen kan potensielt løses gjennom en bærekraftig utvikling der man reduserer klimagassutslipp og ivaretar naturens mangfold og ressurser. Fattigdom og sosiale ulikheter kan bekjempes gjennom blant annet anstendig arbeid, likestilling og økonomisk trygghet.

 

Økologisk, UTZ Fairtrade og Rainforest alliance sertifisert merke

Dette kjennetegner en bærekraftig kaffemaskin

Med tanke på hva som ligger i begrepet «bærekraft», er det flere elementer som kan si noe om hvorvidt en kaffemaskin er bærekraftig eller ikke. Dersom ett eller flere av disse er oppfylt, kan du kjøpe maskinen med litt bedre samvittighet.

La oss se nærmere på de viktigste faktorene!

Resirkulerte materialer

Når det kommer til klima og miljø, er det blant annet ønskelig å redusere bruken av sårbare naturressurser. Materialer som plast er fremstilt av naturlige råvarer som olje og cellulose, og produksjonen byr på en del forurensning.

Ved å bruke materialer på nytt, enten det er glass, plast eller annet materiale, kan man spare sårbare ressurser i naturen. Noen kaffemaskiner er for eksempel laget av resirkulert plast, og bidrar derfor til en mer bærekraftig hverdag.

Sjekk gjerne også om kaffemaskinen er laget av materialer som kan resirkuleres når maskinen en dag takker for seg. Resirkulerbare materialer bidrar til at maskinen kan bli til noe nytt når du kasserer den!

vannkule i gress

Energieffektivitet og standby-modus

Ikke all strøm er produsert av fornybare ressurser. Derfor kan det være gunstig å velge en bærekraftig kaffemaskin med lavt strømforbruk. Dette er dessuten positivt med tanke på strømregningen!

Mange bærekraftige kaffemaskiner har ekstra lavt strømforbruk med standby-modus eller lignende eco-funksjoner.

Kvalitet og forventet brukstid

Dersom kaffemaskinen er av lav kvalitet, er det ikke usannsynlig at den må byttes ut relativt ofte. Hyppig utbytting vil også medføre økt bruk av naturressurser. Investerer du i en kaffemaskin som varer, vil dette i seg selv være positivt for miljøet.

Vurder derfor hvor god kvalitet kaffemaskinen har. Er den laget av slitesterke materialer som varer?

Vedlikehold uten miljøskadelige stoffer

Når kaffemaskinen skal vedlikeholdes, er det en fordel om du kan bruke miljøvennlige rengjøringsmidler som ikke skader livet i naturen.

Derfor kan det være greit å kontrollere at det tilbys skånsomme rengjøringsprodukter til modellen du vurderer. Eller har kanskje maskinen smarte automatiske renseprogrammer som reduserer behovet for vedlikehold?

 

Bærekraftig produksjonskjede

Bærekraftig produksjon handler som nevnt også om at de økonomiske og sosiale forholdene ivaretas gjennom hele produksjonslinjen. Nettopp dette kan være vanskelig å finne ut av med mindre produsenten eller leverandøren er åpen om prosessen.

Velg derfor en seriøs aktør som er opptatt av at arbeidernes rettigheter og arbeidsforhold sikres i alle ledd. Har ansatte rett på fritid, og mottar de rettferdig lønn?

Produksjonsland

En siste faktor som kan være aktuell å tenke over, er hvor i verden kaffemaskinen er produsert. Mange maskiner produseres i land som Kina, men det finnes også noen som lages i europeiske land som Italia, Sveits og Nederland

Dersom kaffemaskinen er kortreist, kan den potensielt ha et lavere karbonfotavtrykk grunnet kortere transportavstander. Men dette punktet kan være vanskelig å skaffe seg oversikt over.

 

Andre tips til bedrifter som ønsker en bærekraftig kaffehverdag

Foruten det å velge kaffemaskin med omhu, kan du også bidra til at andre aspekter av kaffepausen blir mer bærekraftig.

La oss se nærmere på noen eksempler!

 

1. Prioriter bærekraftig kaffe

Det finnes mange kaffeprodusenter på markedet, og det er dessverre ikke alle som er like bærekraftige. Heldigvis er det enkelt å se hvilke produkter som er bærekraftige og ikke, takket være sertifiseringsordninger.

At kaffen er bærekraftig, innebærer for eksempel at kaffebøndene har verdige arbeidsforhold og at kaffen er produsert på en miljøvennlig måte. Se gjerne etter disse merkene på kaffeproduktene du vurderer:

• Fairtrade: Viser at produktet stammer fra kaffebønder som mottar rettferdig lønn og gode arbeidsforhold
• UTZ: Dokumenterer at kaffebøndene har mottatt veiledning i hvordan de kan sikre lønnsomt og miljøvennlig jordbruk
• Debio: Viser at kaffen lages, foredles og transporteres på økologisk vis
• EU-økologisk: Kaffen har sin opprinnelse fra økologiske kaffegårder der det ikke tas i bruk plantevernmidler eller kunstgjødsel

Se også etter om produsenten eller leverandøren du vurderer har Miljøfyrtårn-sertifisering. Denne sertifiseringen vitner om at aktøren aktivt forsøker å jobbe på en mest mulig miljøvennlig måte, for eksempel med tanke på resirkulering og utslippskutt.

 

2. Kildesorter avfallet

Utenom det å velge en bærekraftig kaffemaskin og kaffesort, kan det være smart å implementere gode rutiner på kontoret. Legg for eksempel til rette for at alle ansatte enkelt kan kildesortere avfall som engangskopper, servietter og lignende.

Kaffegrut trenger heller ikke å kastes i søppelet, og kan for eksempel komposteres. Dette kan bli til super plantejord, for eksempel dersom bedriften har et bed utenfor inngangsdøren.
De fleste større bedrifter har noe matavfall og kaffegruten kan fint kastes i bedriftens egen spann for dette. Matavfall benyttes gjerne til å lage biogass og biogjødsell.

 

3. Bruk kaffekoppene om igjen!

Det er ikke uvanlig å drikke mange kopper kaffe hver eneste dag. Brukes det plastkrus, bør det i det minste oppfordres til å ikke kaste disse etter å ha bruk dem kun én gang.

Enten bedriften bruker plastkrus eller kopper av keramikk/glass, er det mulig å bruke koppene flere ganger før de resirkuleres eller vaskes.

Miljøvennlige pappkopper

Finn en bærekraftig kaffemaskin tilpasset bedriftens behov!

Polardrikk er Miljøfyrtårn-sertifisert, og jobber daglig for å sikre mest mulig miljøvennlig drift. I sortimentet vårt vil du også finne en rekke bærekraftige kaffemaskiner som blant annet er laget av resirkulerbare materialer.

Vi tilbyr også kaffeprodukter som er produsert på bærekraftig vis, og som har både Debio- og Fairtrade-sertifisering. Vårt mål er å gjøre det enkelt for deg å ta gode valg som gjør det mulig å nyte kaffen med god samvittighet.

Kontakt oss i dag, og motta tilbud på bærekraftige kaffeprodukter!

 

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  en man plukke kaffebønner

  Hvilken kaffe er mest miljøvennlig?

  By Bærekraft, Kaffe på jobben

  Alle som er opptatt av å ta miljøvennlige valg i hverdagen, bør også tenke over hva slags
  kaffe de kjøper. Det er nemlig ikke all kaffe som er produsert på en bærekraftig måte, der
  både naturressurser, klima og sosiale rettigheter tas hensyn til.

  Her ser vi nærmere på hvilken kaffe som er det mest miljøvennlige valget!

  Hva avgjør om kaffe er miljøvennlig?

  Miljøvennlig er et begrep som benyttes om tiltak som reduserer, begrenser eller utelukker
  negative konsekvenser på økosystemer, natur og miljø for øvrig. Benyttes begrepet om
  kaffe, er det vanligvis fordi produktet skader naturen i mindre grad enn de fleste tilsvarende
  produkter.

  Miljøvennlig kaffe kjennetegnes gjerne av at den er produsert uten kunstgjødsel eller bruk av
  kjemiske sprøytemidler. Både kunstgjødsel og plantevernmidler er nokså vanlig innenfor
  landbruk, og benyttes for å effektivisere produksjonen og gi større avlinger.

  Sprøytemidler bidrar til at skadedyr ikke ødelegger eller skader avlinger, men har dessverre
  også den effekten at de tar livet av utallige andre insekter også. Bestanden av pollinerende
  insekter er i kraftig nedgang på verdensbasis, noe som blant annet skyldes sprøytemidler.

  Kunstgjødsel – altså industrielt fremstilt gjødsel – er heller ikke bra for miljøet, da det avgir
  klimagassen CO 2 .

  Økologisk kaffe

  Økologisk kaffe er et godt valg om du tenker miljø

  Økologiske produkter er produsert i henhold til regelverket som gjelder for økologisk
  matproduksjon, noe som innebærer at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller
  kunstgjødsel. Istedenfor brukes husdyrgjødsel og ikke-syntetiske plantevernmidler.

  Ved å støtte økologisk landbruk, støtter du også bøndene som velger å produsere kaffen på
  en mer miljøvennlig måte. Da bidrar du også indirekte til at kaffe som er produsert på
  mindre miljøvennlige (og ofte mer lønnsomme) måter tvinges til å tenke nytt.

  Velger mange nok å kjøpe økologisk, må flere produsenter tilrettelegge for miljøvennlig
  kaffeproduksjon.

  Tenk også på kaffebøndene når du kjøper kaffe

  Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima. Foruten det rent miljømessige aspektet, er
  det også aktuelt å tenke på bærekraftig produksjonsstandard. Det finnes mange fattige
  kaffebønder som ikke har gode arbeidsforhold eller lønnsbetingelser.

  Ifølge FN kjennetegnes bærekraftig utvikling av at man imøtekommer dagens behov,
  samtidig som man ikke ødelegger for fremtidige generasjoner muligheter for å dekke sine
  behov. Her er ivaretakelse av naturressursene viktig, men også bekjempelse av fattigdom og
  ulikheter.

  Det sosiale aspektet av bærekraftig utvikling innebærer at alle mennesker får muligheten til
  å leve et anstendig liv der menneskerettighetene blir ivaretatt. Blant punktene som inngår
  her, er anstendig arbeid.

  Mange kaffeprodukter har sertifiseringer som viser at kaffebøndene jobber under gode
  miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold. Gjennom tilrettelegging, opplæring og
  kontroller, kan bøndene styrkes økonomisk og få et verdig, anstendig liv.

  Se etter disse merkene når du kjøper kaffe

  Som forbruker kan det være vanskelig å vite hvilke produsenter man bør kjøpe kaffe av.
  Hvilke kaffebønner er produsert på en miljøvennlig måte? Og hvordan kan du vite om
  bøndene får rettferdig betaling for jobben de gjør?

  Ved å se etter disse merkene eller sertifiseringene når du kjøper kaffe, blir det enklere å
  gjøre gode valg:

  Debio

  Det finnes en rekke kaffeprodukter som er økologiske, og disse er i mange tilfeller merket
  med Debio-merket (en grønn «Ø»). Bærer kaffen denne sertifiseringen, kan det anses som
  en garanti for at kaffen er dyrket og produsert på en miljøvennlig måte.

   

  Fairtrade

  Fairtrade

  Fairtrade er en verdensomspennende merkeordning som viser at bøndene bak et
  kaffeprodukt (eller andre produkter( er sikret anstendige arbeidsforhold og lønnsbetingelser.

  Ordningen bidrar til å bedre arbeidsforholdene og handelsbetingelsene for hver enkelt
  kaffebonde. Dette gjør at bøndene på sikt kan få mulighet til å investere i mer bærekraftig
  produksjon og eget lokalsamfunn.

  UTZ Certified

  UTZ Certified er et program og en sertifiseringsordning som viser at produsenten retter seg
  etter et regelsett som skal sikre profesjonell, sosialt bærekraftig og miljøvennlig
  kaffeproduksjon.

  Kaffe som er UTZ Certified er dessuten sporbar, slik at du kan lære mer om opprinnelsen til
  kaffen du drikker. Ordningen bidrar derfor til økt transparens i bransjen.

  Rainforest Alliance

  Miljøvennlig kaffe vil også kunne bære Rainforest Alliance-merket. Dette viser at
  produsenten benytter råvarer som er produsert under miljøvennlige og sosialt verdige
  forhold. Kaffegårder som inngår i ordningen, blir kontrollert på årlig basis.

  Om du kjøper kaffe som er merket med Rainforest Alliance, kan du også støtte
  organisasjonens arbeid mot miljøødeleggelser og avskoging.

  Hvilken kaffe er den mest miljøvennlige?

  Etter hvert som stadig flere forbrukere blir bevisste på produksjonsmetoder og bærekraft
  når de kjøper kaffe, følger produsentene etter. I dag finnes det mange gode alternativer for
  deg som er ute etter miljøvennlig kaffe.

  Én av kaffeprodusentene som er sitt ansvar bevisst, er svenske Löfbergs. Samtlige
  kaffeprodukter fra denne produsenten er miljømerket. Det svenske kaffemerket er faktisk
  helt i verdenstoppen når det gjelder innkjøp av økologisk og Fairtrade-merket kaffe.

  Server miljøvennlig kaffe på arbeidsplassen

  Mange norske bedrifter ønsker å bidra i det grønne klimaskiftet, og da gjelder det å gjøre
  miljøvennlige valg. Dette handler ikke bare om de store valgene – som valg av miljøvennlige
  transportmidler eller begrensning av utslipp. Det handler også om de små valgene.

  Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan du bidra til mer bærekraftig kaffeproduksjon. En
  bedrift kan ha et nokså stort kaffekonsum, noe som betyr at valgene du gjør kan være av
  stor betydning – særlig over tid.

  I dag velger mange bedrifter å ha en kaffemaskin på kontoret, lunsjrommet eller
  venterommet. Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan ansatte, kunder og andre nyte kaffe
  med god samvittighet.

  en miljøvennlig kaffeautomat

  Velg også en miljøvennlig kaffeautomat

  Miljøvennlig kaffe er et viktig tiltak, men visste du at du også kan velge en bærekraftig
  kaffeautomat? Det finnes for eksempel kaffemaskiner som er laget av resirkulerbart
  materiale. Disse kan bli til helt nye ting når de en dag skal byttes ut.

  Du kan også finne kaffemaskiner med lavt strømforbruk, noe som kan bidra til å spare
  naturens ressurser.

  Gjennom Polardrikk.no finner du blant annet Polar Premium, en kaffeautomat som er laget
  nesten utelukkende av resirkulerbare materialer. Kombinerer du med miljøvennlig kaffe fra
  produsenter som Löfbergs, kan du trygt kalle bedriftens kaffeløsning for bærekraftig.

  Kontakt oss i dag for flere anbefalinger eller et tilbud!

   

   Meld meg på nyhetsbrev


   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner – hva er viktig å tenke på?

   By Bærekraft, Kaffe på jobben, Vanndispenser på jobben

   Bevissthet rundt valgene man tar til daglig er viktig om man skal kunne bidra til
   bærekraftig utvikling. Dette gjelder også når man skal gå til anskaffelse av vann- eller
   kaffemaskiner til bedriften.

   Her ser vi nærmere på hva du bør tenke på!

   Hvorfor bør bedriften din velge en bærekraftig vann- aller kaffemaskin?

   Det er smart å velge bærekraftige produkter når man har mulighet til det. Dette gjelder
   enten bedriften din jobber for å få Miljøfyrtårn-sertifisering eller bare ønsker å ta gode valg i
   hverdagen. Bærekraftige valg gir deg først og fremst bedre samvittighet overfor planeten.

   Om bedriften din gjør gode valg, kan dette imidlertid også ha positive ringvirkninger og
   styrke merkevaren. Vi opplever at det er økt bevissthet både blant forbrukere og ansatte når
   det kommer til miljø og bærekraft. Vis at bedriften din er sitt ansvar bevisst, og bidra der du
   kan!

   Hva mener vi egentlig med bærekraft?

   For å forstå hva bærekraftige vann- og kaffeprodukter er, er det nødvendig å først vite hva
   bærekraft faktisk er. Ifølge FN er en bærekraftig utvikling en utvikling der dagens behov
   ivaretas, samtidig som man tar hensyn til fremtidige generasjoners behov.

   Når vi snakker om bærekraft, tenker vi blant annet på ivaretakelse av sårbare naturressurser.
   Om vi ikke forvalter dagens naturressurser på en god måte, kan vi risikere at fremtidige
   generasjoner ikke får muligheten til å nyte de samme ressursene.

   Bærekraft handler imidlertid også om at fattige mennesker skal få mulighet til å skape et
   godt liv og oppfylle sine grunnleggende behov og rettigheter. Det finnes totalt tre elementer
   som ligger bak en bærekraftig utvikling:

   Miljø og klima: Klimakrisen må løses gjennom …

   o Reduksjon av klimagassutslipp
   o Ivaretakelse av naturmangfold og redusert belastning av naturressurser

    Sosiale forhold: Fattigdom må bekjempes gjennom blant annet …

   o Ivaretakelse av menneskerettighetene
   o Anstendig arbeid
   o Utdanningsmuligheter
   o Likestilling og kulturelt mangfold

    Økonomi: Grønn vekst og færre ulikheter kan løses gjennom …

   o Sikre økonomisk trygghet for både samfunn og mennesker
   o En mer rettferdig fordeling
   o Fokus på grønn vekst

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

   Hva er bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

   Når du skal gå til anskaffelse av vann- eller kaffemaskiner, er bærekraft verdt å ha i
   bakhodet. Miljø, klima og ivaretakelse av sosiale forhold kan nemlig påvirkes av valgene vi
   tar til daglig.

   Miljøvennlige løsninger

   For å finne en vann- eller kaffemaskin til bedrift som er miljøvennlig, bør du tenke over følgende
   elementer:

   o Hva slags materialer er vann- eller kaffemaskinen laget av? Er materialene
   resirkulerbare, slik at materialene kan gjenbrukes? Og er materialene holdbare, slik
   at kaffemaskinen kan brukes i lang tid? Materialer med høy gjenbruksgrad og kvalitet
   lar oss spare naturressurser.

   o  Er maskinen energieffektiv? Om vann- eller kaffemaskinen bruker lite strøm, kan
   naturens ressurser spares. Husk at ikke all strøm vi bruker her i Norge stammer fra
   fornybare ressurser. Strøm importeres tidvis også fra utlandet.

   o Hvor er vann- eller kaffemaskinen produsert? Er produktet kortreist, eller har det
   gjennomgått lange transportetapper?

   o Kan maskinen vedlikeholdes og rengjøres på en miljøvennlig måte? Sjekk for
   eksempel om det finnes miljøvennlige rengjøringsprodukter til maskinen.

   Bærekraftig produksjon som ivaretar sosiale og økonomiske forhold

   Når du skal vurdere hvorvidt en vanndispenser eller kaffemaskin er bærekraftig, bør du også tenke
   over produksjonslinjen.

   o Under hvilke forhold har vann- eller kaffemaskinen blitt produsert? Er det en seriøs
   produsent som ivaretar arbeidernes arbeidsforhold?
   o Blir arbeidernes sosiale og økonomiske rettigheter og behov ivaretatt? Det vil si –
   får de en rettferdig lønn for arbeidet, rett på fritid og lignende?

   Velg bærekraftig kaffe til kaffemaskinen

   Det er viktig å ta hensyn til bærekraft når du skal velge en vann- eller kaffemaskin. Husk
   imidlertid også på å ta bærekraftige valg når det kommer til eventuelt tilbehør. Har du en
   kaffemaskin, kan du for eksempel velge bærekraftige kaffeprodukter.

   Bærekraftig kaffe er kaffe som er produsert av kaffebønder som jobber under verdige
   forhold, samtidig som miljøfokuset blir ivaretatt.

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

   Hvordan velge bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

   Det kan være utfordrende å vite hvilke produsenter som faktisk kan vise til bærekraftig
   produksjon og miljøvennlige produkter. Heldigvis finnes det produktmerkinger som gjør
   jobben litt enklere for deg.

   Disse merkingene eller sertifiseringene viser at produsenten/produktet oppfyller gitte krav
   som kjennetegner bærekraft.

   Se etter disse sertifiseringene

   Her er en oversikt over de ulike sertifiseringene du kan se etter når du kjøper vann- og
   kaffemaskiner (eller tilhørende produkter til disse), og hva merkingen betyr:

   o Miljøfyrtårn: Bedrifter som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen jobber aktivt for å
   implementere miljøvennlige arbeidsmetoder. Det kan for eksempel være snakk om
   grønn transport, resirkulering av avfall eller at bedriften handler lokalt.

   o Fairtrade: En merking som viser at arbeiderene bak er sikret en forhåndsbestemt
   minimumspris, og at sosiale rettigheter ivaretas. Fairtrade-merket kaffe betyr at
   kaffebonden får rettferdig betalt og har tilgang på forskjellige sosiale tilbud.

   o Debio: Økologisk merking som blant annet finnes på kaffeprodukter. Viser at kaffen
   er produsert, foredlet, omsatt og importert på en økologisk bærekraftig måte.

   o Økologisk (EU-økologisk): En annen merking du kan finne på kaffeprodukter. Viser at
   kaffebønnene stammer fra økologisk jordbruk der plantevernmidler og kunstgjødsel
   ikke har blitt benyttet.

   o UTZ: Sertifisering som ofte kan ses på kaffeprodukter. Viser at kaffebøndene veiledes
   slik at de kan lykkes med miljøvennlig kaffeproduksjon, gode arbeidsforhold og
   lønnsomt jordbruk.

   Bærekraftige vann- og kaffemaskiner for ethvert behov

   Det finnes et godt utvalg av vann- og kaffemaskiner som vil dekke bedriftens behov. Når du
   skal velge maskin, er det lurt å ta hensyn til faktorer som kapasitet, brukervennlighet,
   driftssikkerhet og vedlikeholdsbehov.

   Skal du kjøpe en kaffemaskin, kan det dessuten være smart å tenke over hva slags kaffe
   maskinen kan brygge. Ja, og ikke minst – hva slags kaffeprodukter kan brukes? Fairtrade-
   kaffe er et godt valg om bærekraft står i fokus.

   På utkikk etter en bærekraftig vann- eller kaffemaskin?

   Polardrikk har et bredt utvalg av bærekraftige vann- og kaffemaskiner. Hos oss finner du
   blant annet kaffemaskinen Polar Premium, som er produsert av 95 % resirkulerbare
   materialer. Det betyr at maskinen kan bli til nye produkter når den en dag skal
   «pensjoneres».

   Vi støtter også Fairtrade-produkter, og kan tilby bærekraftige kaffeprodukter fra
   produsenter som Löfbergs og Bergen Kaffebrenneri. Førstnevnte kan blant annet vise til
   sertifiseringer som Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance og Økologisk (EU-økologisk).

   Vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, og hjelper gjerne bedriften din med å
   ta gode valg.

   Kontakt oss i dag, og lær mer om bærekraftige vann- og kaffemaskiner!

    

    Meld meg på nyhetsbrev


    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

    Miljøfyrtårn-sertifisert

    Derfor ble Polardrikk Miljøfyrtårn-sertifisert

    By Bærekraft

    Helt siden start har vi i Polardrikk hatt fokus på å være en miljøbevisst og bærekraftig bedrift som også tar sosialt ansvar. Hver dag jobber vi målrettet for å gjøre valg som vil påvirke planeten og de dyrebare naturressursene våre i minst mulig grad.

    Bærekraft handler om å utnytte ressurser på en god måte, slik at vi ikke påvirker fremtidige generasjoners mulighet til å få glede av de samme ressursene.

    Vi er stolte av å ha mottatt vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Forhåpentligvis vil denne gjøre det enklere for miljøbevisste forbrukere å finne en forhandler av kaffemaskiner og vanndispensere som er sitt ansvar bevisst.

    Først og fremst; Hva er Miljøfyrtårn-sertifisering?

    Miljøfyrtårn kan beskrives som et miljøledelsessystem som er beregnet for private og offentlige virksomheter som ønsker å dokumentere egen miljøinnsats. Hensikten med ordningen er at miljøprestasjonene til norske bedrifter skal heves.

    I dag er det i overkant av 9 000 bedrifter i Norge som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Polardrikk er nå én av dem.

    Hva skal til for å få Miljøfyrtårn-sertifisering?

     

    trygg jorden

     

    For å kunne motta Miljøfyrtårn-sertifisering, må bedriften oppfylle en rekke ulike sertifiseringskriterier. Det er både snakk om grunnleggende felleskriterier, og spesifikke kriterier som er tilpasset den aktuelle bransjen.

    Vanligvis vil disse kriteriene dekke ulike områder av driften, inkludert energibruk, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport og innkjøp.

    Bedriften må bestille en sertifisør i forkant av sertifisering, og vedkommende vil verifisere og kontrollere at bedriften oppfyller de gitte sertifiseringskriteriene. Etter at godkjenning er utført, vil bedriften få utstedt sitt Miljøfyrtårn-sertifikat.

    Forpliktelser

    Når en bedrift har fått Miljøfyrtårn-sertifisering, er den forpliktet til å arbeide målrettet og kontinuerlig for å stadig forbedre egne miljøprestasjoner. Innen 1. april hver eneste år, skal bedriften dokumentere statusen på miljøarbeidet sitt i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy.

    Dette verktøyet gjør det mulig for bedriften å måle hvor stor effekt de ulike tiltakene har. Man kan også få en pekepinn på hvor miljøarbeidet kan forbedres ytterligere, og iverksette nye tiltak om nødvendig.

    For å sikre gunstig miljøstyring og kontinuerlige forbedringer innen miljøarbeidet, må Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter fornye sertifikatet med jevne mellomrom (hvert tredje år). Dette betyr blant annet at bedriften skal dokumentere at kriteriene fremdeles blir oppfylt.

    Grunner til at vi fikk Miljøfyrtårn-sertifisering

    En bedrift må gjøre seg fortjent til Miljøfyrtårn-sertifisering, og sertifiseringen blir ikke gikk ukritisk. Polardrikk har oppfylt alle kriteriene som ligger til grunn for å kunne motta sertifisering, men må også jobbe kontinuerlig for å beholde sertifiseringen.

    Nå skal vi forklare deg noen av årsakene til at vi i det hele tatt fikk sertifisering, og hva slags tiltak vi har implementert i den daglige driften.

    Vi bruker miljøvennlige transportmidler

     

    Elbil

    Polardrikk er opptatt av å velge de mest miljøvennlige alternativene så langt det lar seg gjøre. Når det kommer til transport, har vi blant annet en stadig større andel av elektriske bilder i bilparken.

    På den måten kan vi komme oss fra A til B med minst mulig utslipp. Målet vårt er å en dag ha en bilpark bestående av kun miljøvennlige kjøretøy.

    Vi handler lokalt om vi kan

    Som et ledd i det å velge miljøvennlige alternativer, velger vi også å handle lokalt dersom dette er praktisk mulig.

    Når vi handler fra lokale forhandlere, har som regel ikke produktene blitt fraktet over lange avstander med fly eller andre forurensende transportmetoder. Ved å bestille eller kjøpe produkter fra lokale leverandører, kan vi derfor indirekte bidra til redusert CO2-utslipp.

    Vi kimser ikke av resirkulering

    Polardrikk er også opptatt av å velge produkter og materialer som i størst mulig grad er resirkulert, eller som er resirkulerbare.

    Ønsker du for eksempel en kaffemaskin på kontoret, kan du med god samvittighet velge Polar Premium – som er laget av 95 % resirkulerbart materiale. Når kaffemaskinen en dag takker for seg og skal kastes, kan nesten alle deler av maskinen brukes på nytt.

    Materialene kan brukes til produksjon av nye produkter, og dermed kan vi spare dyrebare naturressurser.

    Vi støtter Fairtrade-produkter

     

    fair trade

    Bærekraft handler ikke bare om ivaretakelse av naturen og dens ressurser. Det handler også om bærekraftige arbeidsforhold og rettferdig handel.

    Fairtrade bidrar til å styrke rettighetene til bønder og arbeidere i utviklingsland, og sikrer dem blant annet tilstrekkelig betaling for utført arbeid. Dette vil igjen bidra til rettferdig og mer bærekraftig kaffeproduksjon.

    Vi i Polardrikk tilbyr en rekke ulike kaffetyper, inkludert økologiske varianter og Fairtrade-produkter.

    Ha en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret

    folk drikker kaffe på sine kontor

    De siste årene har mange forbrukere blitt mer bevisste når de skal kjøpe produkter. Dette synes vi i Polardrikk er veldig positivt, og vi ønsker å gjøre det enklere for deg å gjøre gode valg.

    Når du skal kjøpe en kaffemaskin til kontoret, kan du for eksempel stille deg selv følgende spørsmål: Er produktet resirkulerbart? Bruker det mye strøm? Og kan det rengjøres med miljøvennlige rengjøringsmidler?

    Polardrikk har kaffemaskiner som er perfekte til kontoret, venterommet, kantinen eller andre steder, og dette inkluderer miljøvennlige modeller.

    Hvordan velge en miljøvennlig kaffemaskin?

    Dersom du ønsker en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret, er det blant annet viktig å tenke over hva maskinen er laget av. Er materialene mulig å resirkulere og bruke på nytt, eller er ikke materialene resirkulerbare?

    Det kan også være lurt å tenke over maskinens strømforbruk. Ved å bruke mindre strøm, kan du også spare miljøressurser.

    Strømmen du bruker i Norge er i stor grad produsert av fornybare ressurser som vind og vann, men noe energi importeres også fra utlandet og kan stamme fra ikke-fornybare ressurser.

    Ellers er det fint å velge kaffe som stammer fra Fairtrade-merker, slik at du kan nyte kaffen med god samvittighet.

    Miljøarbeidet vårt fortsetter

    Vi i Polardrikk er stolte av å ha Miljøfyrtårn-sertifisering, men er også opptatt av å fortsette det gode miljøarbeidet vi gjør. Målet vårt er å gjøre miljøvennlige valg som styrker vår miljøprofil ytterligere, slik at vi kan re-sertifiseres når tre år har gått.

    Kontakt oss gjerne om du lurer på noe!

     Meld meg på nyhetsbrev


     Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


     Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

     Kontakt oss

     Kontakt oss for en uforpliktende prat

     Ring oss på 55 25 99 25

     Eller send oss en melding: