Skip to main content
Tag

Polardrikk

Fairtrade-kaffe

Fairtrade-kaffe er fremtiden

By Bærekraft, Fakta om kaffe

Stadig flere ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Siden nordmenn er i
verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking, kan valgene vi tar være av stor betydning.
Fairtrade-kaffe er blant de beste valgene du kan ta om du vektlegger bærekraft.

Her forklarer vi deg hvorfor du bør se etter Fairtrade-merket når du handler kaffe!

Hva er Fairtrade-kaffe?

Det finnes mange kaffeprodukter som er laget på en mer bærekraftig måte – ikke bare når
det gjelder miljø, men også produksjonsmessig. Fairtrade-kaffe er kaffe som er produsert på
en måte som ivaretar rettighetene til bønder og andre i produksjonslinjen.

Fairtrade er kort fortalt en internasjonal sertifiseringsordning som har som formål å styrke
arbeidere og bønder i utviklingsland gjennom rettferdig handel. Ordningen har eksistert
siden 1988.

Standardene som inngår i ordningen tilrettelegger for at personer i fattige land skal kunne
investere i for eksempel kaffeproduksjon. Fairtrade-stempelet gis kun til selvstendige
kaffebønder som dyrker i småskala, og er ment å beskytte de som er utsatt for fattigdom.

Hvorfor velge kaffe som er Fairtrade-merket?

Dersom du skal kjøpe kaffe og samtidig ønsker å bidra til bærekraftig kaffeproduksjon, er
Fairtrade-kaffe et godt valg. Fairtrade-stempelet viser blant annet at …

· Fairtrade jevnlig overvåker arbeidsforholdene på kaffegårdene
· Bøndene har gode og rettferdige betingelser med arbeidskontrakt, ferie og
stillingsbeskrivelse
· Arbeiderne har fast lønn
· Deler av inntektene (utenom arbeidernes lønn) går til fellesprosjekter som kommer
mange i samfunnet til gode, som f.eks. helse, utdanning og velferdstiltak
· Kaffegården følger standarder for bærekraftig produksjon av kafferåvare

plukke opp kaffebønne

Du bidrar til økonomisk stabilitet for bønder i fattige land

I Afrika og Sør-Amerika antas det at det finnes omkring 25 millioner kaffebønder. Selv om
levebrødet deres er dyrking av kaffe, er det langt fra alle som tjener en rettferdig lønn for
arbeidet.

Produksjon av kaffe er arbeidskrevende, og kan by på lav økonomisk fortjeneste. Mange
bønder har dessuten få rettigheter, og svært mange arbeider uten kontrakter som sikrer
dem økonomisk.

Råvareprisen for kaffe kan dessuten svinge mye, i likhet med for eksempel olje. Dette kan gå
hardt utover bøndenes allerede sårbare økonomi.

Dersom du kjøper kaffe som er Fairtrade-merket, støtter du kaffeproduksjon fra Fairtrade-
sertifiserte kaffegårder. Du bidrar dermed til at arbeiderne på kaffegården får rettferdig

betalt for arbeidet de gjør. Fairtrade sikrer bøndene en viss minstepris, og dermed
økonomisk stabilitet.

Du støtter bærekraftig råvareproduksjon

Klimaendringer rammer kaffebøndene relativt hardt. Reduserte nedbørsmengder og ustabile
temperaturer kan gi dårlige avlinger. Ved å betale bøndene en anstendig lønn for råvarene
de selger, tilrettelegger man samtidig for miljøvennlig kaffeproduksjon tilpasset klimaet.

Bøndene kan igangsette tiltak som sikrer at kaffeproduksjonen kan utføres på en bedre og
mer miljøvennlig måte.

Ifølge en klimarapport er det kun rundt 50 % av dagens dyrkearealer for kaffe som også vil
ære egnet for produksjon av kaffe i år 2050. Dårlig betalte bønder som opplever svingende
råvarepriser har ikke midlene som trengs for å legge langsiktige planer for kaffeproduksjon.

Gjennom Fairtrade vil kaffebønder blant annet få tilgang på læringsressurser som gir dem
kunnskap om følgende:

· Klimatilpasning og styrking av kaffeåkrene
· Forhandlingsteknikk
· Effektive og smarte jordbruksmetoder
· Økologisk jordbruk

Kvalitet i hele verdikjeden

Kaffeaktørene som kjøper inn kaffe fra de små Fairtrade-kooperativene får tett og god
kontakt med leverandørene sine. Dette gjør det enklere å få økt kontroll over alle ledd i
verdikjeden, leveranser og lignende.

Det er et stort behov for videre investeringer i klimatilpassede tiltak. Heldigvis er det god
kjennskap til Fairtrade-merking både blant kommersielle kaffeaktører, forbrukere og de som
driver med innkjøp av kaffe. Dette øker sjansen for at flere vil investere i Fairtrade-kaffe
fremover.

Hvorfor er Fairtrade fremtidens kaffe?

Fairtrade er allerede en velkjent sertifisering som finnes på en rekke kaffeprodukter. Det er
likevel mye kaffe på det norske og internasjonale markedet som ikke er Fairtrade-merket.
Vi håper og tror at vi vil se mer og mer Fairtrade-kaffe i fremtiden. Mange er bekymret for
klimaendringer og fattigdom, og ønsker derfor å ta mer bevisste og bærekraftige valg i
hverdagen.

Med tanke på klimaendringene som sees i områdene hvor kaffe dyrkes, er det også helt
nødvendig å støtte kaffe som dyrkes på en mer miljøvennlig og tilpasset måte. Hvis ikke vil
mengden kaffe i omløp reduseres betraktelig de kommende årene.

Dersom mange nok kjøper Fairtrade-produkter, vil markedsandelen for mindre bærekraftige
produkter reduseres. Vi oppfordrer deg derfor til å se etter Fairtrade-merket neste gang du
skal kjøpe kaffe. Om hver enkelt bidrar, vil det kunne utgjøre en stor forskjell totalt sett.

Hva slags kaffe er Fairtrade-merket?

Det finnes utallige kaffesorter på markedet, og du vil kunne finne Fairtrade-produkter i de
fleste kategorier. Dette gjelder enten du er på jakt etter filtermalt kaffe, hele kaffebønner
eller lignende.

Dersom du ønsker en oversikt, kan du alltids besøke Fairtrade sin egen nettside. Her kan du
se noen av kaffeproduktene som har Fairtrade-merking.

Enten du har automatisk kaffemaskin på jobben med innebygget kvern eller en tradisjonell
kaffetrakter, kan du velge kaffesorter som er bærekraftige. Det finnes mange alternativer.

kaffebønner

Koster Fairtrade-kaffe mer?

I mange tilfeller koster Fairtrade-kaffe noen kroner mer enn ikke-bærekraftige kaffesorter.
Dette henger sammen med at bøndene som dyrker kaffen skal sikres en viss
minimumsinntekt, og at deler av inntekten går til tiltak i lokalsamfunnet.

Fairtrade-kaffen koster kanskje litt mer enn annen kaffe, men til gjengjeld kan den nytes
med god samvittighet. Kaffen smaker tross alt litt bedre når man kan vite at kaffebøndene
får betalt en anstendig lønn for alt arbeidet de legger ned i kaffeproduksjonen.

Leter du etter bærekraftige kaffesorter?

Kaffe er en viktig del av hverdagen for mange av oss, men du har kanskje ikke tenkt så mye
over hvor kaffen kommer fra. Neste gang du skal kjøpe kaffe, kan du forsøke å se etter det
grønne og blå Fairtrade-stempelet på kaffeemballasjen.

Ved å kjøpe Fairtrade-kaffe kan du ikke bare bidra til gode arbeidsforhold for bøndene, men
også mer miljøvennlig og bærekraftig kaffeproduksjon.

Polardrikk tilbyr et bredt spekter av kaffesorter, og blant disse finner du Fairtrade-kaffe og
diverse økologiske alternativer. Vi ønsker å bidra til at det blir enklere for deg å ta
bærekraftige valg – også på kaffefronten.

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om kaffesortene vi fører!

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  Miljøfyrtårn-sertifisert

  Derfor ble Polardrikk Miljøfyrtårn-sertifisert

  By Bærekraft

  Helt siden start har vi i Polardrikk hatt fokus på å være en miljøbevisst og bærekraftig bedrift som også tar sosialt ansvar. Hver dag jobber vi målrettet for å gjøre valg som vil påvirke planeten og de dyrebare naturressursene våre i minst mulig grad.

  Bærekraft handler om å utnytte ressurser på en god måte, slik at vi ikke påvirker fremtidige generasjoners mulighet til å få glede av de samme ressursene.

  Vi er stolte av å ha mottatt vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Forhåpentligvis vil denne gjøre det enklere for miljøbevisste forbrukere å finne en forhandler av kaffemaskiner og vanndispensere som er sitt ansvar bevisst.

  Først og fremst; Hva er Miljøfyrtårn-sertifisering?

  Miljøfyrtårn kan beskrives som et miljøledelsessystem som er beregnet for private og offentlige virksomheter som ønsker å dokumentere egen miljøinnsats. Hensikten med ordningen er at miljøprestasjonene til norske bedrifter skal heves.

  I dag er det i overkant av 9 000 bedrifter i Norge som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Polardrikk er nå én av dem.

  Hva skal til for å få Miljøfyrtårn-sertifisering?

   

  trygg jorden

   

  For å kunne motta Miljøfyrtårn-sertifisering, må bedriften oppfylle en rekke ulike sertifiseringskriterier. Det er både snakk om grunnleggende felleskriterier, og spesifikke kriterier som er tilpasset den aktuelle bransjen.

  Vanligvis vil disse kriteriene dekke ulike områder av driften, inkludert energibruk, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport og innkjøp.

  Bedriften må bestille en sertifisør i forkant av sertifisering, og vedkommende vil verifisere og kontrollere at bedriften oppfyller de gitte sertifiseringskriteriene. Etter at godkjenning er utført, vil bedriften få utstedt sitt Miljøfyrtårn-sertifikat.

  Forpliktelser

  Når en bedrift har fått Miljøfyrtårn-sertifisering, er den forpliktet til å arbeide målrettet og kontinuerlig for å stadig forbedre egne miljøprestasjoner. Innen 1. april hver eneste år, skal bedriften dokumentere statusen på miljøarbeidet sitt i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy.

  Dette verktøyet gjør det mulig for bedriften å måle hvor stor effekt de ulike tiltakene har. Man kan også få en pekepinn på hvor miljøarbeidet kan forbedres ytterligere, og iverksette nye tiltak om nødvendig.

  For å sikre gunstig miljøstyring og kontinuerlige forbedringer innen miljøarbeidet, må Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter fornye sertifikatet med jevne mellomrom (hvert tredje år). Dette betyr blant annet at bedriften skal dokumentere at kriteriene fremdeles blir oppfylt.

  Grunner til at vi fikk Miljøfyrtårn-sertifisering

  En bedrift må gjøre seg fortjent til Miljøfyrtårn-sertifisering, og sertifiseringen blir ikke gikk ukritisk. Polardrikk har oppfylt alle kriteriene som ligger til grunn for å kunne motta sertifisering, men må også jobbe kontinuerlig for å beholde sertifiseringen.

  Nå skal vi forklare deg noen av årsakene til at vi i det hele tatt fikk sertifisering, og hva slags tiltak vi har implementert i den daglige driften.

  Vi bruker miljøvennlige transportmidler

   

  Elbil

  Polardrikk er opptatt av å velge de mest miljøvennlige alternativene så langt det lar seg gjøre. Når det kommer til transport, har vi blant annet en stadig større andel av elektriske bilder i bilparken.

  På den måten kan vi komme oss fra A til B med minst mulig utslipp. Målet vårt er å en dag ha en bilpark bestående av kun miljøvennlige kjøretøy.

  Vi handler lokalt om vi kan

  Som et ledd i det å velge miljøvennlige alternativer, velger vi også å handle lokalt dersom dette er praktisk mulig.

  Når vi handler fra lokale forhandlere, har som regel ikke produktene blitt fraktet over lange avstander med fly eller andre forurensende transportmetoder. Ved å bestille eller kjøpe produkter fra lokale leverandører, kan vi derfor indirekte bidra til redusert CO2-utslipp.

  Vi kimser ikke av resirkulering

  Polardrikk er også opptatt av å velge produkter og materialer som i størst mulig grad er resirkulert, eller som er resirkulerbare.

  Ønsker du for eksempel en kaffemaskin på kontoret, kan du med god samvittighet velge Polar Premium – som er laget av 95 % resirkulerbart materiale. Når kaffemaskinen en dag takker for seg og skal kastes, kan nesten alle deler av maskinen brukes på nytt.

  Materialene kan brukes til produksjon av nye produkter, og dermed kan vi spare dyrebare naturressurser.

  Vi støtter Fairtrade-produkter

   

  fair trade

  Bærekraft handler ikke bare om ivaretakelse av naturen og dens ressurser. Det handler også om bærekraftige arbeidsforhold og rettferdig handel.

  Fairtrade bidrar til å styrke rettighetene til bønder og arbeidere i utviklingsland, og sikrer dem blant annet tilstrekkelig betaling for utført arbeid. Dette vil igjen bidra til rettferdig og mer bærekraftig kaffeproduksjon.

  Vi i Polardrikk tilbyr en rekke ulike kaffetyper, inkludert økologiske varianter og Fairtrade-produkter.

  Ha en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret

  folk drikker kaffe på sine kontor

  De siste årene har mange forbrukere blitt mer bevisste når de skal kjøpe produkter. Dette synes vi i Polardrikk er veldig positivt, og vi ønsker å gjøre det enklere for deg å gjøre gode valg.

  Når du skal kjøpe en kaffemaskin til kontoret, kan du for eksempel stille deg selv følgende spørsmål: Er produktet resirkulerbart? Bruker det mye strøm? Og kan det rengjøres med miljøvennlige rengjøringsmidler?

  Polardrikk har kaffemaskiner som er perfekte til kontoret, venterommet, kantinen eller andre steder, og dette inkluderer miljøvennlige modeller.

  Hvordan velge en miljøvennlig kaffemaskin?

  Dersom du ønsker en miljøvennlig kaffemaskin på kontoret, er det blant annet viktig å tenke over hva maskinen er laget av. Er materialene mulig å resirkulere og bruke på nytt, eller er ikke materialene resirkulerbare?

  Det kan også være lurt å tenke over maskinens strømforbruk. Ved å bruke mindre strøm, kan du også spare miljøressurser.

  Strømmen du bruker i Norge er i stor grad produsert av fornybare ressurser som vind og vann, men noe energi importeres også fra utlandet og kan stamme fra ikke-fornybare ressurser.

  Ellers er det fint å velge kaffe som stammer fra Fairtrade-merker, slik at du kan nyte kaffen med god samvittighet.

  Miljøarbeidet vårt fortsetter

  Vi i Polardrikk er stolte av å ha Miljøfyrtårn-sertifisering, men er også opptatt av å fortsette det gode miljøarbeidet vi gjør. Målet vårt er å gjøre miljøvennlige valg som styrker vår miljøprofil ytterligere, slik at vi kan re-sertifiseres når tre år har gått.

  Kontakt oss gjerne om du lurer på noe!

   Meld meg på nyhetsbrev


   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   kaffe ledlys

   Kaffemaskin som inntektskilde for bedrifter

   By Kaffe på jobben, Ukategorisert, Våre kaffemaskiner

   En kaffemaskin kan komme til glede for både ansatte og kunder. Dersom kaffemaskinen plasseres i besøkslokalene kan du sørge for at kundene får en ekstra hyggelig opplevelse, og at de kommer tilbake – gang etter gang.

   Men visste du at kaffemaskinen også kan være en ekstra inntektskilde for bedrifter og organisasjoner?

   Kaffemaskinen er en super inntektskilde

   «Alle» elsker kaffe eller kakao, og derfor er det gunstig å kunne tilby varme drikker som dette til besøkende i lokalene dine. Dersom du driver en frivillig organisasjon eller lignende, kan en kaffemaskin også være en flott inntektskilde.

   Også ordinære bedrifter kan få mye glede av en kaffemaskin som ekstra inntektskilde. Når kunder kommer på besøk i butikken eller på venterommet, frister det kanskje med en kopp varm kaffe. Dette er også noe de fleste kunder er villige til å betale noen kroner for.

   Inntektene som genereres kan for eksempel doneres til veldedige formål, eller brukes til å finansiere nødvendig utstyr, reiser eller lignende.

    

   Kaffemaskin på venterom eller i idrettshall

   Dersom bedriften din har et venterom er det perfekt å plassere en kaffemaskin i lokalene. Dette kan for eksempel være en frisørsalong eller på venteværelset til et lege- eller tannlegekontor.

   I idrettshaller er det også perfekt med en kaffemaskin som inntektskilde. Dersom det arrangeres kamper eller andre aktiviteter, strømmer det gjerne på med publikummere. Da er det hyggelig å kunne tilby gjestene noe varmt å drikke.

   Organisasjoner og idrettslag er ofte helt avhengige av pengegaver og frivillige donasjoner. En kaffemaskin kan være et flott supplement til vaffelsalg, dugnader og dopapirsalg.

   Pengene organisasjonen tjener på å ha kaffemaskin som inntektskilde, kan for eksempel gå til vedlikehold av lokalene, busstransport til cuper, klær og utstyr. PS! Husk at en kaffemaskin også kan plasseres i butikklokaler der kunder ferdes.

   Luce Kombi kaffemaskin

   Kaffemaskin med kortbetalingsfunksjon

   Dersom du skal ha en kaffemaskin som inntektskilde for organisasjonen eller bedriften, er det lurt å velge en variant med integrert betalingsløsning. Det er mulig å kjøpe en Polar kaffemaskin med betalingssystem NAYAX , slik at kundene kan betale med VISA-kort.

   Tiden der man putter mynter på kaffemaskiner er nok forbi, og de færreste går rundt med kontanter. Det er derfor lurt å oppgradere kaffemaskinen dersom dere fortsatt har kaffemaskin med kontant-betaling.

   Foruten VISA, kan kunder også betale med andre moderne betalingsløsninger – som VIPS m.m.. Dersom du har en kaffemaskin med betalingsløsninger folk flest bruker, øker du sjansen for at besøkende kjøper kaffe.

    

   Hvordan fungerer en kaffemaskin som inntektskilde?

   Dersom organisasjonen eller bedriften ønsker å ha en kaffemaskin som ekstra inntektskilde, er det veldig enkelt å komme i gang. Hos Polardrikk finner du kaffemaskiner med betalingsløsninger, som for eksempel Polar Xtensa.

   Vi leverer og monterer kaffemaskinen på ønsket sted i lokalene dine, og kan tilby vedlikehold med jevne mellomrom. Du trenger bare å sørge for at kaffemaskinen har nok kopper tilgjengelig, og fylle på med eventuell kaffe når det trengs.

   Med VISA eller lignende som betalingsløsning, vil inntektene som genereres på kaffesalg kunne overføres direkte til bedriftens konto.

   For at besøkende skal kunne få kaffe ut av maskinen må de først betale via maskinens tilhørende kortterminal. Systemet er intuitivt og brukervennlig, og det er i tillegg enkelt å velge ønsket kaffe – enten det er svart kaffe, cappuccino eller noe annet.

    

   Lønner det seg å investere i en kaffemaskin?

   Dersom du vurderer å ha en kaffemaskin som inntektskilde for bedriften eller organisasjonen, lurer du kanskje på hvorvidt investeringen faktisk vil lønne seg. Vi kan fortelle deg at det å kjøpe en kaffemaskin stort sett vil gi god avkastning.

   Enten du kjøper eller leaser en kaffemaskin, kan du regne med at maskinen koster deg mellom 20–30 kroner daglig. Dersom du tar betalt 15 kroner per kopp kaffe som selges, vil du med andre ord kunne gå i pluss dersom det selges ca. 2–3 kopper kaffe daglig.

   Har du en bedrift eller organisasjon med mange besøkende daglig, kan du regne med å selge langt mer enn 2–3 kopper kaffe per dag. Under idrettsarrangementer kommer det gjerne flere titalls foreldre og besteforeldre for å se barna spille fotball eller håndball.

   Kort fortalt vil en kaffemaskin kunne gi en god ekstrainntekt for bedriften din, og det er dermed en god investering. Det er ikke uvanlig med en inntekt på noen tusen kroner i måneden – kun fra kaffesalg og noen kaffemaskiner genererer relativt store inntekter!

   Betalingsløsning

   Kjøp en kaffemaskin og generer inntekter

   Enten du driver en bedrift eller frivillig organisasjon, kan en kaffemaskin være en flott ekstrainntekt. De fleste setter pris på rykende fersk kaffe, noe som betyr at det er enkelt å tjene inn igjen pengene du investerer i en kaffemaskin.

   Polardrikk kan hjelpe deg med å finne en egnet kaffemaskin med betalingsfunksjon, og kan også bistå med frakt, montering og vedlikehold.

   Kontakt oss i dag, og få en kaffemaskin som inntektskilde – enten det er til en idrettshall eller andre steder!

    

    Meld meg på nyhetsbrev


    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

    Kaffemaskin innebygget til bedrift

    Slik velger du kaffemaskin til bedriften

    By Fra oss til dere

    Ønsker du og dine ansatte en best mulig start på dagen? Da er en god kopp kaffe nærmest obligatorisk. For mange av oss er en kopp kaffe synonymt med opplagthet, arbeidslyst og effektivitet.

    Det kan imidlertid være tidkrevende å trakte mange nok kopper kaffe til at alle får dekket sitt behov. Dette merkes kanskje spesielt på morgenkvisten, rundt lunsjtider og når det avholdes møter.

    Med en god kaffemaskin kan bedriften sørge for at en tilstrekkelig mengde kaffe lages på kort tid. Det finnes imidlertid mange gode kaffeautomater. Hvordan finne den som passer best til akkurat ditt kontor?

    Mange faktorer spiller inn når kaffemaskiner til bedrift skal velges. Vi kan blant annet nevne behov for tilleggsfunksjoner, kvalitet og bruksmønster, samt pris. I denne guiden kan du enkelt finne ut hvilken kaffemaskin som passer best til din bedrift.

    Fyll inn skjemaet nedenfor, og motta en komplett guide til valg av kaffemaskin!

    Kaffemaskiner til bedrift – mengde og kapasitet

    Tradisjonelt sett har det vært tidkrevende å trakte store mengder kaffe. En bedrift som har for eksempel 20–30 ansatte, vil gjerne ha behov for rundt 10 liter kaffe per arbeidsdag. Noe av det første som bør vurderes ved valg av kaffemaskin, er derfor kapasitet.

    Tenk også over den såkalte samtidighetsfaktoren. Er det stor trafikk til bedriftens kaffemaskin til visse tidspunkt, eller henter de ansatte kaffe jevnt og trutt? Har bedriften mange på kontoret samtidig, er det kanskje førstnevnte som gjelder.

    Bruksmønster er også viktig å tenke over. Arrangeres det store møter, konferanser og lignende på arbeidsplassen? Da øker kanskje behovet for kaffe ytterligere. Kaffemaskiner til bedrift har varierende kapasitet.

    En kaffemaskin til profesjonell bruk kan være spesiallaget for små eller store bedrifter. Noen er egnet for bedrifter med opptil 50 ansatte, mens andre er skreddersydd for mindre bedrifter med kanskje ti ansatte.

    Kaffeautomater til kontoret – funksjoner og ulike varmdrikker

    Kaffemaskiner til bedrift og kontor finnes også i en rekke ulike design. Noen kaffeautomater har flere funksjoner enn andre, og kan for eksempel lage ulike kaffetyper. Disse automatene passer perfekt for bedrifter som ønsker tilgang til kvalitetskaffe av ulik sort.

    • Svart kaffe
    • Cappuccino
    • Espresso
    • Caffè latte
    • Moccachino
    • Te
    • Buljong og suppe
    • Kakao

    Enkelte kaffemaskiner til bedrift og kontor har ekstrafunksjoner – som for eksempel at maskinen kan lage crema, altså et skumlag som dannes ved høyt trykk. For bedrifter som hovedsakelig kun ønsker sort kaffe, er kanskje slike funksjoner overflødige.

    Kjøp eller leasing av kaffemaskiner?

    Når en skal velge kaffemaskiner til bedrift eller kontor, er det også et økonomisk aspekt å ta hensyn til. Kaffeautomater finnes naturligvis i mange forskjellige prisklasser, og prisen øker som regel i takt med dine krav til funksjoner og kvalitet.

    For noen bedrifter er leasing av kaffemaskiner mer gunstig enn å kjøpe. Ved leasing betaler du normalt sett et månedlig gebyr for å kunne disponere kaffemaskinen på arbeidsplassen. Ved leasingperiodens slutt, leveres kaffemaskinen tilbake til leverandøren.

    Leasing av kaffemaskin kan være gunstig for bedrifter som trenger kaffeautomat for en gitt periode eller vil dele kostnadene utover en viss periode og ta avskrivninger underveis i leasingavtalen.

    Vanndispensere til bedrift

    Foruten kaffemaskiner til bedrift, er det også mange som liker å ha tilgang på friskt vann. En vanndispenser på kontoret sørger for at alle får i seg nok væske i løpet av dagen.

    Kaffe er tross alt ikke en tørstedrikk, så vanndispensere er et fint supplement til kaffemaskiner på kontoret.

    En verden av kaffeautautomater

    Det finnes kaffeautomater for ethvert behov. Tenk over bedriftens bruksmønster, antall ansatte, kaffepreferanser og budsjett, og finn riktige kaffemaskiner til din bedrift.

    Vi hjelper gjerne med å finne en riktig kaffeløsning til deres bedrift, Polardrikk har lang erfaring og etter en kort behovsanalyse vil vi fork kunne fastslå hvilke løsninger som være optimale for dere.

    Ta kontakt for en uforpliktende prat!

     Meld meg på nyhetsbrev


     Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


     Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

     2 menn ved kaffemaskin

     God kaffe skal alle ha – krise eller ikke

     By Kaffe på jobben, Kunder

     – God venner og bedrifter hjelper hverandre selv om det er Korona-krise. Det er nå det er viktig med nettverk og handel med hverandre, sier Steffen Reigstad hos Polardrikk og Cato Finsås hos Kreditorforeningen.

     Skal du overleve krisetider, må du ta vare på nettverket ditt. Hjelpe dem, slik at de hjelper deg. Et godt eksempel på dette finner vi hos de to bergensbedriftene, Polardrikk og Kreditorforeningen.

     God kaffe må alle ha – uansett
     Vi er hos Kreditorforeningen i Fjøsangerveien. Steffen Reigstad fra Polardrikk installerer en ny kaffemaskin hos Kreditorforeningen. På behørig avstand står Cato Finsås og gleder seg til Bergens beste jobb-kaffe, ifølge ham selv.

     – Det er fantastisk at flere av våre kunder kjøper av oss selv i denne krisen.
     Vi kan ikke stoppe helt opp i næringslivet, og god kaffe må vi ha før eller siden. Ikke minst når alle kommer tilbake på kontorene igjen. God kaffe gjør noe med humøret, og det trenger vi mye av i disse tider, smiler Steffen.

     Ta vare på nettverket ditt
     De fleste har hjemmekontor hos både Polardrikk og Kreditorforeningen, men livet går videre. Kunder må tas vare på.

     Selv om Korona-krisen sveiper gjennom næringslivet i Bergen, er salgssjef Cato Finsås, og Steffen Reigstad opptatt av å handle fra hverandre.

     Våre selskaper er medlem av forskjellige nettverksorganisasjoner der er vi opptatt av å handle med hverandre og hjelpe hverandre. Mer enn noen gang er dette viktig nå. Mange sliter, og da er det viktig å opprettholde kundekontakten og skape gjensidig butikk. Derfor bestilte vi ny kaffemaskin nå, sier Cato Finsås.

     Borte fra kaffemaskinen, sier Steffen:

     – Vi får god hjelp fra Kreditorforeningen også. Dyktige kreditorer på laget er gull verdt uansett. Men ikke minst nå. Samarbeidet går begge veier, og slik skal det være, sier han.
     Valget var enkelt da vi er i nettverk sammen og Kreditorforeningen har en god integrasjonsløsning i Uni Micro som gjør jobben med innfordring lett og oversiktlig.

     Gi litt slack
     Kreditorforeningen har merket at mange bedrifter sliter med å betale regningene sine i disse dager. Cato Finsås oppfordrer alle om å finne gode betalingsløsninger for hverandre.
     – Det er todelt. Først og fremst oppfordrer vi eksisterende kunder å handle med hverandre. For det andre er vi kreditorer opptatt av å finne gode betalingsløsninger. Gi hverandre litt slack i disse tider. Vis tillit til hverandre. Dere skal handle sammen etter krisen også. Da er det ok at alle er positivt innstilt til hverandre, og har overlevd denne krisen, sier Finsås.
     Borte fra kaffemaskinen begynner det å lukte godt av nybrygget kaffe.
     – Nå er kaffen klar, i alle fall. Så nå får vi håpe at Kreditorforeningens ansatte snart kommer tilbake til kontoret, sier Steffen fra Polardrikk med en rykende kopp kaffe i hånden.

      Meld meg på nyhetsbrev


      Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


      Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

      kaffemaskin til bedrift

      Kan god kaffe bidra til ett godt arbeidsmiljø?

      By Kaffe på jobben, Kunder

      Da Keycom trengte ny kaffemaskin til sitt kontor i Bergen falt valget på Polardrikk.

       

      Martin Strømmen, daglig leder for Keycom, ønsket god kaffe på jobben til sine ansatte og til kunder som kommer innom.  – Kaffe er en viktig del av hverdagen for oss nordmenn og en god kopp med kaffe gjør noe med humøret, sier Martin med ett smil om munnen.

      Martin har drevet Keycom siden oppstart og er opptatt av kvalitet fra leverandører og hva de selv leverer av tjenester. -God kaffe på jobben er viktig, det kan kanskje virke litt rart for noen, men i alle små detaljer ligger det ett solid grunnlag for ett godt arbeidsmiljø, forteller Martin.

      Keycom As leverer tjenester som TV og bredbånd via fiber til privatpersoner, boligselskaper og utbygger.

      Kaffemaskinen er blitt ett samlingspunkt på arbeidsplassen vår der man kan slå av en rask prat med en kollega mens man fyller på ny energi i form av en kaffekopp.

      – Noe av det kjekke med denne kaffemaskinen er at den renser seg selv, så det er veldig «sytalaust» for oss og vi kan ha fokus på det vi egentlig skal drive med. Kaffen er også av ypperste klasse og er brent bare noen 100 meter fra kontoret vårt forteller Martin.

      Keycom As valgte kaffemaskinen Polar Xtensa pga. smak, design og enkelthet.
      Maskinen renser seg selv og vi har fått komposterbare bioposer  i grut-samleren i stedet for tradisjonelle plastposer, og det liker vi her på Keycom!

      Keycom er lokalisert i Damsgårsveien 37 i Bergen.
      Antall ansatte: 7
      Kaffemaskin: Polar Xtensa med underskap.
      Kaffetype: Polar Premium Espresso (brent hos Bergen Kaffebrenneri As)

      Polardrikk As takker Keycom As og Martin for tilliten og satser på ett godt samarbeid i årene som kommer.

      Kaffemaskin

      Polardrikk AS
      T: 55 25 99 25
      M: post@polardrikk.no

      Bergen, Oslo, Drammen, Trondheim, Sogn & Fjordane.

      Kontakt oss

      Kontakt oss for en uforpliktende prat

      Ring oss på 55 25 99 25

      Eller send oss en melding: