Skip to main content
Tag

miljøvennlig kaffe

en man plukke kaffebønner

Hvilken kaffe er mest miljøvennlig?

By Bærekraft, Kaffe på jobben

Alle som er opptatt av å ta miljøvennlige valg i hverdagen, bør også tenke over hva slags
kaffe de kjøper. Det er nemlig ikke all kaffe som er produsert på en bærekraftig måte, der
både naturressurser, klima og sosiale rettigheter tas hensyn til.

Her ser vi nærmere på hvilken kaffe som er det mest miljøvennlige valget!

Hva avgjør om kaffe er miljøvennlig?

Miljøvennlig er et begrep som benyttes om tiltak som reduserer, begrenser eller utelukker
negative konsekvenser på økosystemer, natur og miljø for øvrig. Benyttes begrepet om
kaffe, er det vanligvis fordi produktet skader naturen i mindre grad enn de fleste tilsvarende
produkter.

Miljøvennlig kaffe kjennetegnes gjerne av at den er produsert uten kunstgjødsel eller bruk av
kjemiske sprøytemidler. Både kunstgjødsel og plantevernmidler er nokså vanlig innenfor
landbruk, og benyttes for å effektivisere produksjonen og gi større avlinger.

Sprøytemidler bidrar til at skadedyr ikke ødelegger eller skader avlinger, men har dessverre
også den effekten at de tar livet av utallige andre insekter også. Bestanden av pollinerende
insekter er i kraftig nedgang på verdensbasis, noe som blant annet skyldes sprøytemidler.

Kunstgjødsel – altså industrielt fremstilt gjødsel – er heller ikke bra for miljøet, da det avgir
klimagassen CO 2 .

Økologisk kaffe

Økologisk kaffe er et godt valg om du tenker miljø

Økologiske produkter er produsert i henhold til regelverket som gjelder for økologisk
matproduksjon, noe som innebærer at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller
kunstgjødsel. Istedenfor brukes husdyrgjødsel og ikke-syntetiske plantevernmidler.

Ved å støtte økologisk landbruk, støtter du også bøndene som velger å produsere kaffen på
en mer miljøvennlig måte. Da bidrar du også indirekte til at kaffe som er produsert på
mindre miljøvennlige (og ofte mer lønnsomme) måter tvinges til å tenke nytt.

Velger mange nok å kjøpe økologisk, må flere produsenter tilrettelegge for miljøvennlig
kaffeproduksjon.

Tenk også på kaffebøndene når du kjøper kaffe

Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima. Foruten det rent miljømessige aspektet, er
det også aktuelt å tenke på bærekraftig produksjonsstandard. Det finnes mange fattige
kaffebønder som ikke har gode arbeidsforhold eller lønnsbetingelser.

Ifølge FN kjennetegnes bærekraftig utvikling av at man imøtekommer dagens behov,
samtidig som man ikke ødelegger for fremtidige generasjoner muligheter for å dekke sine
behov. Her er ivaretakelse av naturressursene viktig, men også bekjempelse av fattigdom og
ulikheter.

Det sosiale aspektet av bærekraftig utvikling innebærer at alle mennesker får muligheten til
å leve et anstendig liv der menneskerettighetene blir ivaretatt. Blant punktene som inngår
her, er anstendig arbeid.

Mange kaffeprodukter har sertifiseringer som viser at kaffebøndene jobber under gode
miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold. Gjennom tilrettelegging, opplæring og
kontroller, kan bøndene styrkes økonomisk og få et verdig, anstendig liv.

Se etter disse merkene når du kjøper kaffe

Som forbruker kan det være vanskelig å vite hvilke produsenter man bør kjøpe kaffe av.
Hvilke kaffebønner er produsert på en miljøvennlig måte? Og hvordan kan du vite om
bøndene får rettferdig betaling for jobben de gjør?

Ved å se etter disse merkene eller sertifiseringene når du kjøper kaffe, blir det enklere å
gjøre gode valg:

Debio

Det finnes en rekke kaffeprodukter som er økologiske, og disse er i mange tilfeller merket
med Debio-merket (en grønn «Ø»). Bærer kaffen denne sertifiseringen, kan det anses som
en garanti for at kaffen er dyrket og produsert på en miljøvennlig måte.

 

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade er en verdensomspennende merkeordning som viser at bøndene bak et
kaffeprodukt (eller andre produkter( er sikret anstendige arbeidsforhold og lønnsbetingelser.

Ordningen bidrar til å bedre arbeidsforholdene og handelsbetingelsene for hver enkelt
kaffebonde. Dette gjør at bøndene på sikt kan få mulighet til å investere i mer bærekraftig
produksjon og eget lokalsamfunn.

UTZ Certified

UTZ Certified er et program og en sertifiseringsordning som viser at produsenten retter seg
etter et regelsett som skal sikre profesjonell, sosialt bærekraftig og miljøvennlig
kaffeproduksjon.

Kaffe som er UTZ Certified er dessuten sporbar, slik at du kan lære mer om opprinnelsen til
kaffen du drikker. Ordningen bidrar derfor til økt transparens i bransjen.

Rainforest Alliance

Miljøvennlig kaffe vil også kunne bære Rainforest Alliance-merket. Dette viser at
produsenten benytter råvarer som er produsert under miljøvennlige og sosialt verdige
forhold. Kaffegårder som inngår i ordningen, blir kontrollert på årlig basis.

Om du kjøper kaffe som er merket med Rainforest Alliance, kan du også støtte
organisasjonens arbeid mot miljøødeleggelser og avskoging.

Hvilken kaffe er den mest miljøvennlige?

Etter hvert som stadig flere forbrukere blir bevisste på produksjonsmetoder og bærekraft
når de kjøper kaffe, følger produsentene etter. I dag finnes det mange gode alternativer for
deg som er ute etter miljøvennlig kaffe.

Én av kaffeprodusentene som er sitt ansvar bevisst, er svenske Löfbergs. Samtlige
kaffeprodukter fra denne produsenten er miljømerket. Det svenske kaffemerket er faktisk
helt i verdenstoppen når det gjelder innkjøp av økologisk og Fairtrade-merket kaffe.

Server miljøvennlig kaffe på arbeidsplassen

Mange norske bedrifter ønsker å bidra i det grønne klimaskiftet, og da gjelder det å gjøre
miljøvennlige valg. Dette handler ikke bare om de store valgene – som valg av miljøvennlige
transportmidler eller begrensning av utslipp. Det handler også om de små valgene.

Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan du bidra til mer bærekraftig kaffeproduksjon. En
bedrift kan ha et nokså stort kaffekonsum, noe som betyr at valgene du gjør kan være av
stor betydning – særlig over tid.

I dag velger mange bedrifter å ha en kaffemaskin på kontoret, lunsjrommet eller
venterommet. Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan ansatte, kunder og andre nyte kaffe
med god samvittighet.

en miljøvennlig kaffeautomat

Velg også en miljøvennlig kaffeautomat

Miljøvennlig kaffe er et viktig tiltak, men visste du at du også kan velge en bærekraftig
kaffeautomat? Det finnes for eksempel kaffemaskiner som er laget av resirkulerbart
materiale. Disse kan bli til helt nye ting når de en dag skal byttes ut.

Du kan også finne kaffemaskiner med lavt strømforbruk, noe som kan bidra til å spare
naturens ressurser.

Gjennom Polardrikk.no finner du blant annet Polar Premium, en kaffeautomat som er laget
nesten utelukkende av resirkulerbare materialer. Kombinerer du med miljøvennlig kaffe fra
produsenter som Löfbergs, kan du trygt kalle bedriftens kaffeløsning for bærekraftig.

Kontakt oss i dag for flere anbefalinger eller et tilbud!

 

    Meld meg på nyhetsbrev


    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår