Skip to main content
Tag

fairtrade

en man plukke kaffebønner

Hvilken kaffe er mest miljøvennlig?

By Bærekraft, Kaffe på jobben

Alle som er opptatt av å ta miljøvennlige valg i hverdagen, bør også tenke over hva slags
kaffe de kjøper. Det er nemlig ikke all kaffe som er produsert på en bærekraftig måte, der
både naturressurser, klima og sosiale rettigheter tas hensyn til.

Her ser vi nærmere på hvilken kaffe som er det mest miljøvennlige valget!

Hva avgjør om kaffe er miljøvennlig?

Miljøvennlig er et begrep som benyttes om tiltak som reduserer, begrenser eller utelukker
negative konsekvenser på økosystemer, natur og miljø for øvrig. Benyttes begrepet om
kaffe, er det vanligvis fordi produktet skader naturen i mindre grad enn de fleste tilsvarende
produkter.

Miljøvennlig kaffe kjennetegnes gjerne av at den er produsert uten kunstgjødsel eller bruk av
kjemiske sprøytemidler. Både kunstgjødsel og plantevernmidler er nokså vanlig innenfor
landbruk, og benyttes for å effektivisere produksjonen og gi større avlinger.

Sprøytemidler bidrar til at skadedyr ikke ødelegger eller skader avlinger, men har dessverre
også den effekten at de tar livet av utallige andre insekter også. Bestanden av pollinerende
insekter er i kraftig nedgang på verdensbasis, noe som blant annet skyldes sprøytemidler.

Kunstgjødsel – altså industrielt fremstilt gjødsel – er heller ikke bra for miljøet, da det avgir
klimagassen CO 2 .

Økologisk kaffe

Økologisk kaffe er et godt valg om du tenker miljø

Økologiske produkter er produsert i henhold til regelverket som gjelder for økologisk
matproduksjon, noe som innebærer at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller
kunstgjødsel. Istedenfor brukes husdyrgjødsel og ikke-syntetiske plantevernmidler.

Ved å støtte økologisk landbruk, støtter du også bøndene som velger å produsere kaffen på
en mer miljøvennlig måte. Da bidrar du også indirekte til at kaffe som er produsert på
mindre miljøvennlige (og ofte mer lønnsomme) måter tvinges til å tenke nytt.

Velger mange nok å kjøpe økologisk, må flere produsenter tilrettelegge for miljøvennlig
kaffeproduksjon.

Tenk også på kaffebøndene når du kjøper kaffe

Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima. Foruten det rent miljømessige aspektet, er
det også aktuelt å tenke på bærekraftig produksjonsstandard. Det finnes mange fattige
kaffebønder som ikke har gode arbeidsforhold eller lønnsbetingelser.

Ifølge FN kjennetegnes bærekraftig utvikling av at man imøtekommer dagens behov,
samtidig som man ikke ødelegger for fremtidige generasjoner muligheter for å dekke sine
behov. Her er ivaretakelse av naturressursene viktig, men også bekjempelse av fattigdom og
ulikheter.

Det sosiale aspektet av bærekraftig utvikling innebærer at alle mennesker får muligheten til
å leve et anstendig liv der menneskerettighetene blir ivaretatt. Blant punktene som inngår
her, er anstendig arbeid.

Mange kaffeprodukter har sertifiseringer som viser at kaffebøndene jobber under gode
miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold. Gjennom tilrettelegging, opplæring og
kontroller, kan bøndene styrkes økonomisk og få et verdig, anstendig liv.

Se etter disse merkene når du kjøper kaffe

Som forbruker kan det være vanskelig å vite hvilke produsenter man bør kjøpe kaffe av.
Hvilke kaffebønner er produsert på en miljøvennlig måte? Og hvordan kan du vite om
bøndene får rettferdig betaling for jobben de gjør?

Ved å se etter disse merkene eller sertifiseringene når du kjøper kaffe, blir det enklere å
gjøre gode valg:

Debio

Det finnes en rekke kaffeprodukter som er økologiske, og disse er i mange tilfeller merket
med Debio-merket (en grønn «Ø»). Bærer kaffen denne sertifiseringen, kan det anses som
en garanti for at kaffen er dyrket og produsert på en miljøvennlig måte.

 

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade er en verdensomspennende merkeordning som viser at bøndene bak et
kaffeprodukt (eller andre produkter( er sikret anstendige arbeidsforhold og lønnsbetingelser.

Ordningen bidrar til å bedre arbeidsforholdene og handelsbetingelsene for hver enkelt
kaffebonde. Dette gjør at bøndene på sikt kan få mulighet til å investere i mer bærekraftig
produksjon og eget lokalsamfunn.

UTZ Certified

UTZ Certified er et program og en sertifiseringsordning som viser at produsenten retter seg
etter et regelsett som skal sikre profesjonell, sosialt bærekraftig og miljøvennlig
kaffeproduksjon.

Kaffe som er UTZ Certified er dessuten sporbar, slik at du kan lære mer om opprinnelsen til
kaffen du drikker. Ordningen bidrar derfor til økt transparens i bransjen.

Rainforest Alliance

Miljøvennlig kaffe vil også kunne bære Rainforest Alliance-merket. Dette viser at
produsenten benytter råvarer som er produsert under miljøvennlige og sosialt verdige
forhold. Kaffegårder som inngår i ordningen, blir kontrollert på årlig basis.

Om du kjøper kaffe som er merket med Rainforest Alliance, kan du også støtte
organisasjonens arbeid mot miljøødeleggelser og avskoging.

Hvilken kaffe er den mest miljøvennlige?

Etter hvert som stadig flere forbrukere blir bevisste på produksjonsmetoder og bærekraft
når de kjøper kaffe, følger produsentene etter. I dag finnes det mange gode alternativer for
deg som er ute etter miljøvennlig kaffe.

Én av kaffeprodusentene som er sitt ansvar bevisst, er svenske Löfbergs. Samtlige
kaffeprodukter fra denne produsenten er miljømerket. Det svenske kaffemerket er faktisk
helt i verdenstoppen når det gjelder innkjøp av økologisk og Fairtrade-merket kaffe.

Server miljøvennlig kaffe på arbeidsplassen

Mange norske bedrifter ønsker å bidra i det grønne klimaskiftet, og da gjelder det å gjøre
miljøvennlige valg. Dette handler ikke bare om de store valgene – som valg av miljøvennlige
transportmidler eller begrensning av utslipp. Det handler også om de små valgene.

Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan du bidra til mer bærekraftig kaffeproduksjon. En
bedrift kan ha et nokså stort kaffekonsum, noe som betyr at valgene du gjør kan være av
stor betydning – særlig over tid.

I dag velger mange bedrifter å ha en kaffemaskin på kontoret, lunsjrommet eller
venterommet. Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan ansatte, kunder og andre nyte kaffe
med god samvittighet.

en miljøvennlig kaffeautomat

Velg også en miljøvennlig kaffeautomat

Miljøvennlig kaffe er et viktig tiltak, men visste du at du også kan velge en bærekraftig
kaffeautomat? Det finnes for eksempel kaffemaskiner som er laget av resirkulerbart
materiale. Disse kan bli til helt nye ting når de en dag skal byttes ut.

Du kan også finne kaffemaskiner med lavt strømforbruk, noe som kan bidra til å spare
naturens ressurser.

Gjennom Polardrikk.no finner du blant annet Polar Premium, en kaffeautomat som er laget
nesten utelukkende av resirkulerbare materialer. Kombinerer du med miljøvennlig kaffe fra
produsenter som Löfbergs, kan du trygt kalle bedriftens kaffeløsning for bærekraftig.

Kontakt oss i dag for flere anbefalinger eller et tilbud!

 

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  Fairtrade-kaffe

  Fairtrade-kaffe er fremtiden

  By Bærekraft, Fakta om kaffe

  Stadig flere ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Siden nordmenn er i
  verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking, kan valgene vi tar være av stor betydning.
  Fairtrade-kaffe er blant de beste valgene du kan ta om du vektlegger bærekraft.

  Her forklarer vi deg hvorfor du bør se etter Fairtrade-merket når du handler kaffe!

  Hva er Fairtrade-kaffe?

  Det finnes mange kaffeprodukter som er laget på en mer bærekraftig måte – ikke bare når
  det gjelder miljø, men også produksjonsmessig. Fairtrade-kaffe er kaffe som er produsert på
  en måte som ivaretar rettighetene til bønder og andre i produksjonslinjen.

  Fairtrade er kort fortalt en internasjonal sertifiseringsordning som har som formål å styrke
  arbeidere og bønder i utviklingsland gjennom rettferdig handel. Ordningen har eksistert
  siden 1988.

  Standardene som inngår i ordningen tilrettelegger for at personer i fattige land skal kunne
  investere i for eksempel kaffeproduksjon. Fairtrade-stempelet gis kun til selvstendige
  kaffebønder som dyrker i småskala, og er ment å beskytte de som er utsatt for fattigdom.

  Hvorfor velge kaffe som er Fairtrade-merket?

  Dersom du skal kjøpe kaffe og samtidig ønsker å bidra til bærekraftig kaffeproduksjon, er
  Fairtrade-kaffe et godt valg. Fairtrade-stempelet viser blant annet at …

  · Fairtrade jevnlig overvåker arbeidsforholdene på kaffegårdene
  · Bøndene har gode og rettferdige betingelser med arbeidskontrakt, ferie og
  stillingsbeskrivelse
  · Arbeiderne har fast lønn
  · Deler av inntektene (utenom arbeidernes lønn) går til fellesprosjekter som kommer
  mange i samfunnet til gode, som f.eks. helse, utdanning og velferdstiltak
  · Kaffegården følger standarder for bærekraftig produksjon av kafferåvare

  plukke opp kaffebønne

  Du bidrar til økonomisk stabilitet for bønder i fattige land

  I Afrika og Sør-Amerika antas det at det finnes omkring 25 millioner kaffebønder. Selv om
  levebrødet deres er dyrking av kaffe, er det langt fra alle som tjener en rettferdig lønn for
  arbeidet.

  Produksjon av kaffe er arbeidskrevende, og kan by på lav økonomisk fortjeneste. Mange
  bønder har dessuten få rettigheter, og svært mange arbeider uten kontrakter som sikrer
  dem økonomisk.

  Råvareprisen for kaffe kan dessuten svinge mye, i likhet med for eksempel olje. Dette kan gå
  hardt utover bøndenes allerede sårbare økonomi.

  Dersom du kjøper kaffe som er Fairtrade-merket, støtter du kaffeproduksjon fra Fairtrade-
  sertifiserte kaffegårder. Du bidrar dermed til at arbeiderne på kaffegården får rettferdig

  betalt for arbeidet de gjør. Fairtrade sikrer bøndene en viss minstepris, og dermed
  økonomisk stabilitet.

  Du støtter bærekraftig råvareproduksjon

  Klimaendringer rammer kaffebøndene relativt hardt. Reduserte nedbørsmengder og ustabile
  temperaturer kan gi dårlige avlinger. Ved å betale bøndene en anstendig lønn for råvarene
  de selger, tilrettelegger man samtidig for miljøvennlig kaffeproduksjon tilpasset klimaet.

  Bøndene kan igangsette tiltak som sikrer at kaffeproduksjonen kan utføres på en bedre og
  mer miljøvennlig måte.

  Ifølge en klimarapport er det kun rundt 50 % av dagens dyrkearealer for kaffe som også vil
  ære egnet for produksjon av kaffe i år 2050. Dårlig betalte bønder som opplever svingende
  råvarepriser har ikke midlene som trengs for å legge langsiktige planer for kaffeproduksjon.

  Gjennom Fairtrade vil kaffebønder blant annet få tilgang på læringsressurser som gir dem
  kunnskap om følgende:

  · Klimatilpasning og styrking av kaffeåkrene
  · Forhandlingsteknikk
  · Effektive og smarte jordbruksmetoder
  · Økologisk jordbruk

  Kvalitet i hele verdikjeden

  Kaffeaktørene som kjøper inn kaffe fra de små Fairtrade-kooperativene får tett og god
  kontakt med leverandørene sine. Dette gjør det enklere å få økt kontroll over alle ledd i
  verdikjeden, leveranser og lignende.

  Det er et stort behov for videre investeringer i klimatilpassede tiltak. Heldigvis er det god
  kjennskap til Fairtrade-merking både blant kommersielle kaffeaktører, forbrukere og de som
  driver med innkjøp av kaffe. Dette øker sjansen for at flere vil investere i Fairtrade-kaffe
  fremover.

  Hvorfor er Fairtrade fremtidens kaffe?

  Fairtrade er allerede en velkjent sertifisering som finnes på en rekke kaffeprodukter. Det er
  likevel mye kaffe på det norske og internasjonale markedet som ikke er Fairtrade-merket.
  Vi håper og tror at vi vil se mer og mer Fairtrade-kaffe i fremtiden. Mange er bekymret for
  klimaendringer og fattigdom, og ønsker derfor å ta mer bevisste og bærekraftige valg i
  hverdagen.

  Med tanke på klimaendringene som sees i områdene hvor kaffe dyrkes, er det også helt
  nødvendig å støtte kaffe som dyrkes på en mer miljøvennlig og tilpasset måte. Hvis ikke vil
  mengden kaffe i omløp reduseres betraktelig de kommende årene.

  Dersom mange nok kjøper Fairtrade-produkter, vil markedsandelen for mindre bærekraftige
  produkter reduseres. Vi oppfordrer deg derfor til å se etter Fairtrade-merket neste gang du
  skal kjøpe kaffe. Om hver enkelt bidrar, vil det kunne utgjøre en stor forskjell totalt sett.

  Hva slags kaffe er Fairtrade-merket?

  Det finnes utallige kaffesorter på markedet, og du vil kunne finne Fairtrade-produkter i de
  fleste kategorier. Dette gjelder enten du er på jakt etter filtermalt kaffe, hele kaffebønner
  eller lignende.

  Dersom du ønsker en oversikt, kan du alltids besøke Fairtrade sin egen nettside. Her kan du
  se noen av kaffeproduktene som har Fairtrade-merking.

  Enten du har automatisk kaffemaskin på jobben med innebygget kvern eller en tradisjonell
  kaffetrakter, kan du velge kaffesorter som er bærekraftige. Det finnes mange alternativer.

  kaffebønner

  Koster Fairtrade-kaffe mer?

  I mange tilfeller koster Fairtrade-kaffe noen kroner mer enn ikke-bærekraftige kaffesorter.
  Dette henger sammen med at bøndene som dyrker kaffen skal sikres en viss
  minimumsinntekt, og at deler av inntekten går til tiltak i lokalsamfunnet.

  Fairtrade-kaffen koster kanskje litt mer enn annen kaffe, men til gjengjeld kan den nytes
  med god samvittighet. Kaffen smaker tross alt litt bedre når man kan vite at kaffebøndene
  får betalt en anstendig lønn for alt arbeidet de legger ned i kaffeproduksjonen.

  Leter du etter bærekraftige kaffesorter?

  Kaffe er en viktig del av hverdagen for mange av oss, men du har kanskje ikke tenkt så mye
  over hvor kaffen kommer fra. Neste gang du skal kjøpe kaffe, kan du forsøke å se etter det
  grønne og blå Fairtrade-stempelet på kaffeemballasjen.

  Ved å kjøpe Fairtrade-kaffe kan du ikke bare bidra til gode arbeidsforhold for bøndene, men
  også mer miljøvennlig og bærekraftig kaffeproduksjon.

  Polardrikk tilbyr et bredt spekter av kaffesorter, og blant disse finner du Fairtrade-kaffe og
  diverse økologiske alternativer. Vi ønsker å bidra til at det blir enklere for deg å ta
  bærekraftige valg – også på kaffefronten.

  Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om kaffesortene vi fører!

   Meld meg på nyhetsbrev


   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   Kontakt oss

   Kontakt oss for en uforpliktende prat

   Ring oss på 55 25 99 25

   Eller send oss en melding: