Skip to main content
Tag

brannvesen

I fyr og flamme

By Kunder

Polardrikk har blitt leverandør av vanndispensere til Bergen brannvesen! Mens byens brannfolk slukker branner, skal vi gjøre vårt ytterste for å slukke tørsten deres.

I år har det vært ekstra mye fokus på brannvesenet siden det i sommer brøt ut brann hele tre ganger i området mellom Torget, Kong Oscarsgate og Hamburgersmauet samt flere andre den siste tiden. Heldigvis sørget iherdig innsats for at det hele endte relativt godt. Brannene ble rask isolert og slukket, ingen døde og det var et lavt antall alvorlige personskader.

Hovedbrannstasjonen

35 branner

Det er i midlertid ikke første gangen det brenner i Bergen. I alt har ca. 35 store bybranner herjet siden Olav Kyrre grunnla byen i 1070.

Den første brannreguleringen kom i 1276 med Magnus Lagabøtes bylov. Her fikk byen flere gode brannsikringsparagrafer, som skulle stå sterkt i flere hundre år. Det sto blant annet at «Tårnvakt skal holdes hver natt i Nicolaykirkens tårn. Den skal holdes av tvende skjellige og uberyktede menn som byfogden og huseierne utpeker…» Flere andre tiltak mot brann ble også iverksatt, blant annet innføring av allmenninger. Disse preger bybildet den dag i dag.

Bergen brannvesen ble etablert i 1863. Siden 18. juni 2007 har etaten hatt tilhold i Bergens nye hovedbrannstasjon på Nygårdstangen. Den tidligere brannstasjonen i Christies gate ble blant brannfolk spøkefullt omtalt som «hestestallen». I 1883 erstattet hest og kjerre de håndtrukne kjerrene som fram til da ble brukt som utrykningskjøretøy.

Simon Snorkel

Bybrannen 1916

Den største bybrannen i nyere tid har 100-årsjubileum om kort tid. Bergensbrannen i 1916 fant sted mellom 15. og 16. januar og la store deler av byen i aske.

Bilde: Bergen Byarkiv.

Bilde – Bergen Byarkiv.

Klokken fem om ettermiddagen lørdag var noen arbeidere i ferd med å telle varebeholdningen til jernhandler Berstad i en bod ute ved Murallmenningen. Ute blåste det en sterk storm med orkan i kastene. En av arbeiderne antente en ball tjæredrev med et lys ved et uhell. Han åpnet døren for å lempe den på sjøen. Da kom et stormkast og snart sto hele boden i lys lue. Raskt spredte ilden seg innover mot byen og sjøbodene brant som knusk. Brannen la øde hele området mellom Torgallmenningen og Murallmenningen.

Med unntak av husene på Rådstuplassen ble alle bygningene i sentrum ødelagt i brannen. 380 bygninger gikk tapt og 2700 mennesker ble hjemløse. For å få skaffe bolig til mange av dem som var blitt husløse etter brannen, bygget kommunen en brakkeby på Gyldenpris. Denne brakkebyen ble kjent som «Blodbyen».

I dag er Bergen brannvesen delt opp i en brannforebyggende avdeling, en operativ avdeling og 110-sentralen. Brannvesenets hovedoppgaver omfatter brann, redning og sikkerhet. I tillegg til hovedbrannstasjonen, har brannvesenet fem stasjoner med utrykningsklare mannskaper døgnet rundt. Disse stasjonene er plassert i bydelene Sandviken, Åsane, Arna, Fana og Laksevåg.