Skip to main content
Tag

bærekraftig kaffe

kaffemaskin Miljøfyrtårn Polardrikk As

Slik velger du en bærekraftig kaffemaskin

By Bærekraft

En bærekraftig kaffemaskin er produsert på en måte som i minst mulig grad skader naturens ressurser, klimaet eller sosialøkonomiske forhold. Gjennom gode valg kan du bidra til en grønnere planet der det er plass til alle, både nå og i fremtiden.

Her forklarer vi deg hvordan du finner en kaffemaskin som lar deg nye kaffen med god samvittighet!

Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft handler om ivareta dagens behov, uten at dette går på bekostning av muligheten fremtidige generasjoner har til å sikre egne behov. Dette betyr blant annet at man må finne langsiktige løsninger for å ivareta miljø, klima og sosialøkonomiske forhold.

Klima- og miljøkrisen kan potensielt løses gjennom en bærekraftig utvikling der man reduserer klimagassutslipp og ivaretar naturens mangfold og ressurser. Fattigdom og sosiale ulikheter kan bekjempes gjennom blant annet anstendig arbeid, likestilling og økonomisk trygghet.

 

Økologisk, UTZ Fairtrade og Rainforest alliance sertifisert merke

Dette kjennetegner en bærekraftig kaffemaskin

Med tanke på hva som ligger i begrepet «bærekraft», er det flere elementer som kan si noe om hvorvidt en kaffemaskin er bærekraftig eller ikke. Dersom ett eller flere av disse er oppfylt, kan du kjøpe maskinen med litt bedre samvittighet.

La oss se nærmere på de viktigste faktorene!

Resirkulerte materialer

Når det kommer til klima og miljø, er det blant annet ønskelig å redusere bruken av sårbare naturressurser. Materialer som plast er fremstilt av naturlige råvarer som olje og cellulose, og produksjonen byr på en del forurensning.

Ved å bruke materialer på nytt, enten det er glass, plast eller annet materiale, kan man spare sårbare ressurser i naturen. Noen kaffemaskiner er for eksempel laget av resirkulert plast, og bidrar derfor til en mer bærekraftig hverdag.

Sjekk gjerne også om kaffemaskinen er laget av materialer som kan resirkuleres når maskinen en dag takker for seg. Resirkulerbare materialer bidrar til at maskinen kan bli til noe nytt når du kasserer den!

vannkule i gress

Energieffektivitet og standby-modus

Ikke all strøm er produsert av fornybare ressurser. Derfor kan det være gunstig å velge en bærekraftig kaffemaskin med lavt strømforbruk. Dette er dessuten positivt med tanke på strømregningen!

Mange bærekraftige kaffemaskiner har ekstra lavt strømforbruk med standby-modus eller lignende eco-funksjoner.

Kvalitet og forventet brukstid

Dersom kaffemaskinen er av lav kvalitet, er det ikke usannsynlig at den må byttes ut relativt ofte. Hyppig utbytting vil også medføre økt bruk av naturressurser. Investerer du i en kaffemaskin som varer, vil dette i seg selv være positivt for miljøet.

Vurder derfor hvor god kvalitet kaffemaskinen har. Er den laget av slitesterke materialer som varer?

Vedlikehold uten miljøskadelige stoffer

Når kaffemaskinen skal vedlikeholdes, er det en fordel om du kan bruke miljøvennlige rengjøringsmidler som ikke skader livet i naturen.

Derfor kan det være greit å kontrollere at det tilbys skånsomme rengjøringsprodukter til modellen du vurderer. Eller har kanskje maskinen smarte automatiske renseprogrammer som reduserer behovet for vedlikehold?

 

Bærekraftig produksjonskjede

Bærekraftig produksjon handler som nevnt også om at de økonomiske og sosiale forholdene ivaretas gjennom hele produksjonslinjen. Nettopp dette kan være vanskelig å finne ut av med mindre produsenten eller leverandøren er åpen om prosessen.

Velg derfor en seriøs aktør som er opptatt av at arbeidernes rettigheter og arbeidsforhold sikres i alle ledd. Har ansatte rett på fritid, og mottar de rettferdig lønn?

Produksjonsland

En siste faktor som kan være aktuell å tenke over, er hvor i verden kaffemaskinen er produsert. Mange maskiner produseres i land som Kina, men det finnes også noen som lages i europeiske land som Italia, Sveits og Nederland

Dersom kaffemaskinen er kortreist, kan den potensielt ha et lavere karbonfotavtrykk grunnet kortere transportavstander. Men dette punktet kan være vanskelig å skaffe seg oversikt over.

 

Andre tips til bedrifter som ønsker en bærekraftig kaffehverdag

Foruten det å velge kaffemaskin med omhu, kan du også bidra til at andre aspekter av kaffepausen blir mer bærekraftig.

La oss se nærmere på noen eksempler!

 

1. Prioriter bærekraftig kaffe

Det finnes mange kaffeprodusenter på markedet, og det er dessverre ikke alle som er like bærekraftige. Heldigvis er det enkelt å se hvilke produkter som er bærekraftige og ikke, takket være sertifiseringsordninger.

At kaffen er bærekraftig, innebærer for eksempel at kaffebøndene har verdige arbeidsforhold og at kaffen er produsert på en miljøvennlig måte. Se gjerne etter disse merkene på kaffeproduktene du vurderer:

• Fairtrade: Viser at produktet stammer fra kaffebønder som mottar rettferdig lønn og gode arbeidsforhold
• UTZ: Dokumenterer at kaffebøndene har mottatt veiledning i hvordan de kan sikre lønnsomt og miljøvennlig jordbruk
• Debio: Viser at kaffen lages, foredles og transporteres på økologisk vis
• EU-økologisk: Kaffen har sin opprinnelse fra økologiske kaffegårder der det ikke tas i bruk plantevernmidler eller kunstgjødsel

Se også etter om produsenten eller leverandøren du vurderer har Miljøfyrtårn-sertifisering. Denne sertifiseringen vitner om at aktøren aktivt forsøker å jobbe på en mest mulig miljøvennlig måte, for eksempel med tanke på resirkulering og utslippskutt.

 

2. Kildesorter avfallet

Utenom det å velge en bærekraftig kaffemaskin og kaffesort, kan det være smart å implementere gode rutiner på kontoret. Legg for eksempel til rette for at alle ansatte enkelt kan kildesortere avfall som engangskopper, servietter og lignende.

Kaffegrut trenger heller ikke å kastes i søppelet, og kan for eksempel komposteres. Dette kan bli til super plantejord, for eksempel dersom bedriften har et bed utenfor inngangsdøren.
De fleste større bedrifter har noe matavfall og kaffegruten kan fint kastes i bedriftens egen spann for dette. Matavfall benyttes gjerne til å lage biogass og biogjødsell.

 

3. Bruk kaffekoppene om igjen!

Det er ikke uvanlig å drikke mange kopper kaffe hver eneste dag. Brukes det plastkrus, bør det i det minste oppfordres til å ikke kaste disse etter å ha bruk dem kun én gang.

Enten bedriften bruker plastkrus eller kopper av keramikk/glass, er det mulig å bruke koppene flere ganger før de resirkuleres eller vaskes.

Miljøvennlige pappkopper

Finn en bærekraftig kaffemaskin tilpasset bedriftens behov!

Polardrikk er Miljøfyrtårn-sertifisert, og jobber daglig for å sikre mest mulig miljøvennlig drift. I sortimentet vårt vil du også finne en rekke bærekraftige kaffemaskiner som blant annet er laget av resirkulerbare materialer.

Vi tilbyr også kaffeprodukter som er produsert på bærekraftig vis, og som har både Debio- og Fairtrade-sertifisering. Vårt mål er å gjøre det enkelt for deg å ta gode valg som gjør det mulig å nyte kaffen med god samvittighet.

Kontakt oss i dag, og motta tilbud på bærekraftige kaffeprodukter!

 

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  damer prater over kaffe på jobb

  Bærekraftig kaffekultur er fremtiden

  By Bærekraft, Kaffe i kulturen

  Mange norske bedrifter ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Tiltak som virker ubetydelige hver for seg, kan til sammen være av stor betydning for både mennesker og miljø. Og mange av disse tiltakene kan man gjøre enkelt gjøre ved kaffemaskinen!

  Her forklarer vi hvordan bedriften din kan implementere en bærekraftig kaffekultur.

   

  Først og fremst: Hva menes med bærekraft?

  For å forstå effekten av ulike tiltak, ønsker vi å presisere hva vi legger i ordet bærekraft. Bærekraftige tiltak lar en oppfylle dagens behov, samtidig som man ikke ødelegger fremtidige generasjoners mulighet for å gjøre det samme.

  Selv om bærekraft ofte assosieres med klima og miljø, kan det også handle om økonomi og sosiale forhold. Det kan for eksempel handle om at man begrenser bruken av sårbare naturressurser, slik at fremtidige generasjoner kan nyte de samme ressursene.

   

  Merker - Fairtrade, Økologisk, UTZ, Miljøfyrtårn, Rainforrest

   

  5 tips for en mer bærekraftig kaffekultur på jobben

  Dersom bedriften din ønsker å gjøre bærekraftige tiltak, finnes det mange områder å ta tak i. Kaffekulturen er én av dem. Og tiltakene det er snakk om er såpass enkle at alle kan klare å bidra.

  Her er noen tips!

  1. Avfallssortering

  Når bedriftens ansatte lager kaffe, vil det kunne bli en del avfall. Ha gjerne en oversiktlig avfallsstasjon slik at det er enkelt å se hva som skal kastes hvor. Noen bruker pappkrus, andre plastkrus. Unngå å kaste disse krusene i restavfallet, da de kan gjenvinnes!

  Ved å gjenvinne materialer, kan man bidra til å spare naturressursene. Pappkopper kan for eksempel bli til pappemballasje, mens plastkopper kan bli til møbler eller blomsterpotter. Alternativt og så ofte som mulig, bør man bruke krus, som kan benyttes igjen og igjen.

  Husk også på at kaffegruten bør kastes i matavfallet, og ikke i restavfallet. Har bedriften en kompostbeholder, kan man også kaste kaffegruten her. I så fall kan den bli til næringsrik og god jord for planter!

  2. Gjenbruk av kaffekopper

  Et annet tips er å bruke kaffekopper av papp eller plast om igjen. Mange ansatte drikker 2–4 kopper kaffe hver eneste arbeidsdag. Dersom man tar en ny kopp for hvert kaffepåfyll, kan dette utgjøre noen kopper i løpet av et år.

  Heldigvis viser en dansk undersøkelse at hele 71 % av bedriftens ansatte er villige til å gjenbruke kaffekoppen sin. Det er nærliggende å tro at disse tallene også gjør seg gjeldende i norsk arbeidsliv.

  Har bedriften 20 ansatte som hver drikker 3 kopper kaffe daglig, og 230 arbeidsdager per år, kan man spare hele 9 200 kaffekopper årlig! Her har vi tatt utgangspunkt i at man benytter én kaffekopp per ansatt per dag, fremfor tre.

   

  3. Velg bærekraftige kaffebønner

  Bedriften din kan også bidra til en mer bærekraftig kaffekultur ved å kjøpe de riktige kaffebønnene. Et tips er å se etter sertifiseringer som dokumenterer at kaffeprodusenten tar ansvar. Her er noen av merkingene du bør lete etter:

  • Fairtrade: Kaffebøndene mottar et garantert minstebeløp for kaffebønnene de selger, samt sosiale tilbud.
  • Miljøfyrtårn: Bedriften/produsenten jobber målrettet for å oppnå mer miljøvennlige arbeidsmetoder.
  • Debio: Kaffen omsettes, foredles, produseres og importeres på en økologisk måte.
  • UTZ: Det tilrettelegges for at kaffebøndene målrettet kan jobbe for å sikre lønnsom drift og miljøvennlig kaffeproduksjon under gode arbeidsforhold.
  • EU-økologisk: Kaffebønnene stammer fra økologiske kaffegårder hvor det ikke brukes plantevernmidler eller kunstgjødsel.

  Det å kjøpe kaffeprodukter med overnevnte sertifiseringer, betyr at du med sikkerhet kan vite at produksjonsmetoden er bærekraftig. Og da smaker kanskje også kaffen ekstra godt!

  Økologisk og Fair Trade Kaffe - Polardrikk

   

  4. Benytt øko-modus på kaffemaskinen

  Noen kaffemaskiner har såkalt øko-modus, noe som innebærer at maskinen går i dvale når den ikke er i bruk. Dette gjør det mulig å begrense strømforbruket til bedriften. Ved å bruke mindre energi, bidrar man også til et lavere CO2-utslipp fra olje og gass.

  Energiforbruket vårt bidrar indirekte til verdens klimagassutslipp. Selv om mye av strømmen vi bruker her til lands er produsert av fornybare ressurser som vann og vind, importeres det også strøm fra utlandet.

  Det å la kaffemaskinen stå i dvalemodus er kanskje bare en dråpe i havet. Men husk på at du også kan spare strøm ved å la annen elektronikk stå i dvalemodus, eller ved å slå dem helt av.

   

  5. Drikk opp kaffen

  Vårt siste tips for en bærekraftig kaffekultur på arbeidsplassen, er å oppfordre alle til å drikke opp kaffen de fyller koppene sine med. Det er nok enkelte som opplever at de glemmer å drikke kaffen slik at den blir kald. Da tømmes gjerne kaffen ut, og man fyller en ny kopp.

  Ved å drikke opp kaffen kan man redusere bedriftens totale forbruk, eller i det minste begrense graden av matsvinn

  .

  6. Velg en bærekraftig kaffemaskin

  Når bedriften skal gå til anskaffelse av en kaffemaskin, er det mulig å ta valg som er positive for miljøet. Utforsk bærekraftige kaffemaskiner som for eksempel er laget av resirkulerbare materialer, og som kan brukes med bærekraftige kaffeprodukter.
  Husk at kaffemaskinens kvalitet også spiller en rolle. En maskin som fungerer optimalt, trenger ikke å byttes ut like raskt som maskiner av dårligere kvalitet.

  kaffemaskin Miljøfyrtårn Polardrikk As

   

  Bedriften din kan bidra til en bedre fremtid

  Det er ingen tvil om at bærekraftige valg kan bidra til en bedre fremtid for kommende generasjoner. En god og bærekraftig kaffekultur er enkel å implementere, og koster hver enkelt minimalt med innsats.

  Selv om tiltakene man gjør kan virke små og ubetydelige, kan de ha en betydelig effekt i lengden. Det er for eksempel stor forskjell på å bruke 13 800 vs. 4 600 kaffekopper per år. Ved å kutte kaffekoppforbruket fra tre til én per dag, kan naturressursene spares – det beste er gjennbruks kopper av feks. porselen.

  Og dersom mange bedrifter gjør det samme, vil effekten bli enda mer tydelig. Gå frem som et godt eksempel, og innfør en bærekraftig kaffekultur på kontoret ditt!

  Polardrikk oppfordrer også alle bedrifter til å støtte veldedige organisasjoner, som feks. Norges Miljøvernforbund som jobber hardt, hver eneste dag for fellesskapet.

   

  Trenger du bærekraftige kaffeprodukter?

  Hos Polardrikk finner du et stort utvalg bærekraftige kaffemaskiner og -produkter. Med en kaffeavtale hos oss, vil du blant annet få miljømerket og økologisk kaffe. Samtidig kan du forvente topp kvalitet og smarte løsninger, noe som gjør det enkelt å ta gode valg.

  Ønsker du hjelp til å finne en kaffeløsning som er skreddersydd bedriftens behov? Ta kontakt for et tilbud!

   Meld meg på nyhetsbrev


   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   Kontorfolk

   Slik kan du brygge kontorkultur i 2024

   By Kaffe i kulturen

   For ansatte er kaffe ofte en viktig del av kontorkulturen. Det er ingen hemmelighet at det sorte gullet har en oppkvikkende effekt, og at den kan bidra til økt konsentrasjon og ytelse. Men kanskje minst like viktig er kaffen som sosialt bindemiddel.

   Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan «brygge» god kontorkultur ved hjelp av nettopp kaffe!

   Hva legger vi i begrepet «kontorkultur»?

   Kontorkultur kan beskrives som verdiene som kommer til uttrykk på arbeidsplassen din. Disse verdiene gir utslag i ansattes ritualer, vaner og holdninger. Og ikke minst – deres oppfatning av hva som er «riktig» måte å gjøre ting på.

   Med utgangspunkt i kulturen, ender fellesskapet opp med en felles forståelse av at «slik gjør vi ting her». Ja, som at «her på kontoret løser vi konflikter over en kopp kaffe». Eller «har man behov for en pause, er det fritt frem å slappe av i fem minutter med en kaffekopp».

   Man oppnår på den måten et fellesskap, og et felles syn på noe. Og nettopp dette fellesskapet vil ofte kunne bidra til økt trivsel blant de ansatte.

   smilende kontorfolk

   Kaffekultur + kontorkultur = sant

   I Norge står kaffekulturen sterkt. Hele 69 % av landets voksne befolkning drikker kaffe hver eneste dag. Vi møtes gjerne over en kopp kaffe på fritiden, og de fleste assosierer den sorte drikken med sosiale sammenkomster.

   Begrepet kaffekultur refererer hovedsakelig til de sosiale aspektene ved det å nyte en kopp kaffe sammen. Men det kan også vise til mulighetene for å kunne nyte kaffe for seg selv, i fred og ro.

   For mange nordmenn er kaffepausen en obligatorisk del av hverdagen. Men også arbeidsdagen. Ja, du kan nesten betrakte det som en tradisjon eller rutine. Kaffe er sosialt, oppkvikkende og en del av våre daglige ritualer.

   Når vi drikker kaffe på jobb, er det gjerne i forbindelse med pauser eller lunsj. Derfor er kaffen også viktig for det sosiale på arbeidsplassen. Kaffen assosieres med gode samtaler og en pust i bakken.

   Ansatte forventer kvalitetskaffe på jobb

   I en utenlandsk spørreundersøkelse, kom det frem at 65 % av ansatte forventer høykvalitets kaffe på jobb. Hele 77 % mener også at kaffepauser om morgenen er viktig. Tallene vitner om at kaffekultur er en selvfølgelig del av god kontorkultur.

   Med andre ord: Har du en gammel kaffetrakter, er det kanskje på tide å oppgradere til en mer moderne kaffemaskin. Slik kan du bidra til at kaffen blir av høy kvalitet. En kaffemaskin kan dessuten tilpasses bedriften med tanke på kapasitet. På den måten kan du sørge for at alle får sin sårt etterlengtede morgenkaffe!

   Kaffemaskin på jobb

   (K)affeksjon på arbeidsplassen

   Det å affisere betyr å «gjøre inntrykk», eller å ha en innvirkning på noe. Og nettopp dette er verdt å ha i bakhodet når du utformer arbeidsplassen! Hvordan kan du sørge for at kontorlandskapet skaper et innbydende inntrykk på ansatte og andre besøkende?

   Ønsker du å beholde dine beste ansatte, er det blant annet smart å vise dem at du verdsetter dem. Ved å tilby velsmakende kaffe og gode kaffeløsninger, kan du sørge for at kontorlokalene gjør positivt inntrykk på staben.

   Skaper kontorlokalene positive assosiasjoner, er det nærliggende å tro at dette også fører til økt trivsel. Ja, og ikke minst – at ansatte ønsker å bli værende.

    

   Ha komfortable kaffesoner på kontoret

   Skal man tilrettelegge for god kontorkultur, bør man også sørge for at ansatte har soner som assosieres med avkobling og hygge. Undersøkelser viser at hele 92 % av ansatte ønsker en sosial kaffesone på kontoret.

   Kaffesonene bør ha komfortable sitteplasser og kaffemaskiner med ulike valgmuligheter. Ja, nesten som på en moderne kafé. Skap en hyggelig atmosfære, gjerne med sofaer, behagelige stoler, grønne planter og lun belysning.

   Kaffesonen skal gjøre det mulig for ansatte å senke skuldrene i en hektisk arbeidshverdag. Her skal det være rom for gode samtaler, avkobling og velsmakende kaffe.

    

   Hyppige kaffepauser gir flinkere ansatte

   Det er lett å tro at intense arbeidsøkter uten pauser vil høste bedre resultater. Sannheten er imidlertid en annen. Ifølge dansk forskning, blir ansatte faktisk mer effektive om de tar hyppige pauser. Uten pauser vil konsentrasjonen falle, og det samme gjelder produktivitet.

   Hjernen trenger kort og godt hvile for å gjenvinne kreativitet og konsentrasjon. Helst bør man ha en pause på 10–15 minutter per halvannen time. Ved å oppfordre ansatte til hyppige kaffepauser, kan du altså oppnå bedre resultater. Og ikke minst – trivelig kontorkultur!

    

   Velg en kaffemaskin tilpasset ditt kontor

   God kaffe- og kontorkultur kommer ikke av seg selv. For at ansatte skal oppnå felles holdninger og ritualer, må du legge til rette for at dette er mulig. Skal du «brygge» god kontorkultur, trenger du først og fremst en maskin som kan brygge kvalitetskaffe.

   Når du skal velge kaffemaskin, bør du blant annet tenke over disse elementene:

   • Kapasitet
   • Kaffesorter
   • Smak
   • Brukervennlighet
   • Vedlikehold
   • Design
   • Pris

   En moderne kaffemaskin kan oppfylle alle bedriftens behov. Du kan få en maskin med kapasitet tilpasset antall ansatte, og med kaffesorter for enhver smak. Selv om svart kaffe er normen for mange, er det også mange som foretrekker cappuccino, kakao eller te.

   Kaffemaskinen skal også være enkel å ta i bruk. Med oversiktlige displayer eller knapper, kan ansatte enkelt fylle koppen med ønsket drikke. Og med automatiske renseprogrammer går dessuten vedlikeholdet mer eller mindre av seg selv.

   kaffemeny i skjerm

   Kontorkulturen i 2024 bør brygges på bærekraftig kaffe

   Dersom du skal tilrettelegge for god kontorkultur i 2024, er det også viktig å ta hensyn til bærekraftaspektet. For mange ansatte er det ønskelig å ta gode og bærekraftige valg i løpet av arbeidsdagen. En god bærekraftstrategi er selvfølgelig også noe bedriften selv bør ha.

   Fokuser derfor på bærekraftige kaffetyper og -maskiner. Kaffebønnene som brukes i maskinen bør for eksempel komme fra Fairtrade-sertifiserte kaffeprodusenter.

    

   Ønsker du «kaffektive» og fornøyde ansatte?

   Polardrikk.no har kaffemaskiner tilpasset både små og store bedrifter. Dersom du ønsker å oppnå god kontorkultur, er kaffe en viktig del av strategien. Vi hjelper deg gjerne med å finne maskinen som best er tilpasset dine behov.

   Med en kaffemaskin kan du oppnå mer effektive ansatte, og ikke minst – tilrettelegge for god arbeidsplasskultur. La kaffepausene bli en naturlig del av kontoret og de ansattes identitet. Og sørg for at dine ansatte hver dag blir møtt av kvalitetskaffe.

   Ta kontakt for flere gode råd. Vi sitter på kaffekompetansen du trenger!

    Meld meg på nyhetsbrev


    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår