Skip to main content

Fairtrade-kaffe er fremtiden

Fairtrade-kaffe

Stadig flere ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Siden nordmenn er i
verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking, kan valgene vi tar være av stor betydning.
Fairtrade-kaffe er blant de beste valgene du kan ta om du vektlegger bærekraft.

Her forklarer vi deg hvorfor du bør se etter Fairtrade-merket når du handler kaffe!

Hva er Fairtrade-kaffe?

Det finnes mange kaffeprodukter som er laget på en mer bærekraftig måte – ikke bare når
det gjelder miljø, men også produksjonsmessig. Fairtrade-kaffe er kaffe som er produsert på
en måte som ivaretar rettighetene til bønder og andre i produksjonslinjen.

Fairtrade er kort fortalt en internasjonal sertifiseringsordning som har som formål å styrke
arbeidere og bønder i utviklingsland gjennom rettferdig handel. Ordningen har eksistert
siden 1988.

Standardene som inngår i ordningen tilrettelegger for at personer i fattige land skal kunne
investere i for eksempel kaffeproduksjon. Fairtrade-stempelet gis kun til selvstendige
kaffebønder som dyrker i småskala, og er ment å beskytte de som er utsatt for fattigdom.

Hvorfor velge kaffe som er Fairtrade-merket?

Dersom du skal kjøpe kaffe og samtidig ønsker å bidra til bærekraftig kaffeproduksjon, er
Fairtrade-kaffe et godt valg. Fairtrade-stempelet viser blant annet at …

· Fairtrade jevnlig overvåker arbeidsforholdene på kaffegårdene
· Bøndene har gode og rettferdige betingelser med arbeidskontrakt, ferie og
stillingsbeskrivelse
· Arbeiderne har fast lønn
· Deler av inntektene (utenom arbeidernes lønn) går til fellesprosjekter som kommer
mange i samfunnet til gode, som f.eks. helse, utdanning og velferdstiltak
· Kaffegården følger standarder for bærekraftig produksjon av kafferåvare

plukke opp kaffebønne

Du bidrar til økonomisk stabilitet for bønder i fattige land

I Afrika og Sør-Amerika antas det at det finnes omkring 25 millioner kaffebønder. Selv om
levebrødet deres er dyrking av kaffe, er det langt fra alle som tjener en rettferdig lønn for
arbeidet.

Produksjon av kaffe er arbeidskrevende, og kan by på lav økonomisk fortjeneste. Mange
bønder har dessuten få rettigheter, og svært mange arbeider uten kontrakter som sikrer
dem økonomisk.

Råvareprisen for kaffe kan dessuten svinge mye, i likhet med for eksempel olje. Dette kan gå
hardt utover bøndenes allerede sårbare økonomi.

Dersom du kjøper kaffe som er Fairtrade-merket, støtter du kaffeproduksjon fra Fairtrade-
sertifiserte kaffegårder. Du bidrar dermed til at arbeiderne på kaffegården får rettferdig

betalt for arbeidet de gjør. Fairtrade sikrer bøndene en viss minstepris, og dermed
økonomisk stabilitet.

Du støtter bærekraftig råvareproduksjon

Klimaendringer rammer kaffebøndene relativt hardt. Reduserte nedbørsmengder og ustabile
temperaturer kan gi dårlige avlinger. Ved å betale bøndene en anstendig lønn for råvarene
de selger, tilrettelegger man samtidig for miljøvennlig kaffeproduksjon tilpasset klimaet.

Bøndene kan igangsette tiltak som sikrer at kaffeproduksjonen kan utføres på en bedre og
mer miljøvennlig måte.

Ifølge en klimarapport er det kun rundt 50 % av dagens dyrkearealer for kaffe som også vil
ære egnet for produksjon av kaffe i år 2050. Dårlig betalte bønder som opplever svingende
råvarepriser har ikke midlene som trengs for å legge langsiktige planer for kaffeproduksjon.

Gjennom Fairtrade vil kaffebønder blant annet få tilgang på læringsressurser som gir dem
kunnskap om følgende:

· Klimatilpasning og styrking av kaffeåkrene
· Forhandlingsteknikk
· Effektive og smarte jordbruksmetoder
· Økologisk jordbruk

Kvalitet i hele verdikjeden

Kaffeaktørene som kjøper inn kaffe fra de små Fairtrade-kooperativene får tett og god
kontakt med leverandørene sine. Dette gjør det enklere å få økt kontroll over alle ledd i
verdikjeden, leveranser og lignende.

Det er et stort behov for videre investeringer i klimatilpassede tiltak. Heldigvis er det god
kjennskap til Fairtrade-merking både blant kommersielle kaffeaktører, forbrukere og de som
driver med innkjøp av kaffe. Dette øker sjansen for at flere vil investere i Fairtrade-kaffe
fremover.

Hvorfor er Fairtrade fremtidens kaffe?

Fairtrade er allerede en velkjent sertifisering som finnes på en rekke kaffeprodukter. Det er
likevel mye kaffe på det norske og internasjonale markedet som ikke er Fairtrade-merket.
Vi håper og tror at vi vil se mer og mer Fairtrade-kaffe i fremtiden. Mange er bekymret for
klimaendringer og fattigdom, og ønsker derfor å ta mer bevisste og bærekraftige valg i
hverdagen.

Med tanke på klimaendringene som sees i områdene hvor kaffe dyrkes, er det også helt
nødvendig å støtte kaffe som dyrkes på en mer miljøvennlig og tilpasset måte. Hvis ikke vil
mengden kaffe i omløp reduseres betraktelig de kommende årene.

Dersom mange nok kjøper Fairtrade-produkter, vil markedsandelen for mindre bærekraftige
produkter reduseres. Vi oppfordrer deg derfor til å se etter Fairtrade-merket neste gang du
skal kjøpe kaffe. Om hver enkelt bidrar, vil det kunne utgjøre en stor forskjell totalt sett.

Hva slags kaffe er Fairtrade-merket?

Det finnes utallige kaffesorter på markedet, og du vil kunne finne Fairtrade-produkter i de
fleste kategorier. Dette gjelder enten du er på jakt etter filtermalt kaffe, hele kaffebønner
eller lignende.

Dersom du ønsker en oversikt, kan du alltids besøke Fairtrade sin egen nettside. Her kan du
se noen av kaffeproduktene som har Fairtrade-merking.

Enten du har automatisk kaffemaskin på jobben med innebygget kvern eller en tradisjonell
kaffetrakter, kan du velge kaffesorter som er bærekraftige. Det finnes mange alternativer.

kaffebønner

Koster Fairtrade-kaffe mer?

I mange tilfeller koster Fairtrade-kaffe noen kroner mer enn ikke-bærekraftige kaffesorter.
Dette henger sammen med at bøndene som dyrker kaffen skal sikres en viss
minimumsinntekt, og at deler av inntekten går til tiltak i lokalsamfunnet.

Fairtrade-kaffen koster kanskje litt mer enn annen kaffe, men til gjengjeld kan den nytes
med god samvittighet. Kaffen smaker tross alt litt bedre når man kan vite at kaffebøndene
får betalt en anstendig lønn for alt arbeidet de legger ned i kaffeproduksjonen.

Leter du etter bærekraftige kaffesorter?

Kaffe er en viktig del av hverdagen for mange av oss, men du har kanskje ikke tenkt så mye
over hvor kaffen kommer fra. Neste gang du skal kjøpe kaffe, kan du forsøke å se etter det
grønne og blå Fairtrade-stempelet på kaffeemballasjen.

Ved å kjøpe Fairtrade-kaffe kan du ikke bare bidra til gode arbeidsforhold for bøndene, men
også mer miljøvennlig og bærekraftig kaffeproduksjon.

Polardrikk tilbyr et bredt spekter av kaffesorter, og blant disse finner du Fairtrade-kaffe og
diverse økologiske alternativer. Vi ønsker å bidra til at det blir enklere for deg å ta
bærekraftige valg – også på kaffefronten.

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om kaffesortene vi fører!

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  Kontakt oss

  Kontakt oss for en uforpliktende prat

  Ring oss på 55 25 99 25

  Eller send oss en melding: