Skip to main content
All Posts By

Kanjana Reigstad

en man plukke kaffebønner

Hvilken kaffe er mest miljøvennlig?

By Bærekraft, Kaffe på jobben

Alle som er opptatt av å ta miljøvennlige valg i hverdagen, bør også tenke over hva slags
kaffe de kjøper. Det er nemlig ikke all kaffe som er produsert på en bærekraftig måte, der
både naturressurser, klima og sosiale rettigheter tas hensyn til.

Her ser vi nærmere på hvilken kaffe som er det mest miljøvennlige valget!

Hva avgjør om kaffe er miljøvennlig?

Miljøvennlig er et begrep som benyttes om tiltak som reduserer, begrenser eller utelukker
negative konsekvenser på økosystemer, natur og miljø for øvrig. Benyttes begrepet om
kaffe, er det vanligvis fordi produktet skader naturen i mindre grad enn de fleste tilsvarende
produkter.

Miljøvennlig kaffe kjennetegnes gjerne av at den er produsert uten kunstgjødsel eller bruk av
kjemiske sprøytemidler. Både kunstgjødsel og plantevernmidler er nokså vanlig innenfor
landbruk, og benyttes for å effektivisere produksjonen og gi større avlinger.

Sprøytemidler bidrar til at skadedyr ikke ødelegger eller skader avlinger, men har dessverre
også den effekten at de tar livet av utallige andre insekter også. Bestanden av pollinerende
insekter er i kraftig nedgang på verdensbasis, noe som blant annet skyldes sprøytemidler.

Kunstgjødsel – altså industrielt fremstilt gjødsel – er heller ikke bra for miljøet, da det avgir
klimagassen CO 2 .

Økologisk kaffe

Økologisk kaffe er et godt valg om du tenker miljø

Økologiske produkter er produsert i henhold til regelverket som gjelder for økologisk
matproduksjon, noe som innebærer at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller
kunstgjødsel. Istedenfor brukes husdyrgjødsel og ikke-syntetiske plantevernmidler.

Ved å støtte økologisk landbruk, støtter du også bøndene som velger å produsere kaffen på
en mer miljøvennlig måte. Da bidrar du også indirekte til at kaffe som er produsert på
mindre miljøvennlige (og ofte mer lønnsomme) måter tvinges til å tenke nytt.

Velger mange nok å kjøpe økologisk, må flere produsenter tilrettelegge for miljøvennlig
kaffeproduksjon.

Tenk også på kaffebøndene når du kjøper kaffe

Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima. Foruten det rent miljømessige aspektet, er
det også aktuelt å tenke på bærekraftig produksjonsstandard. Det finnes mange fattige
kaffebønder som ikke har gode arbeidsforhold eller lønnsbetingelser.

Ifølge FN kjennetegnes bærekraftig utvikling av at man imøtekommer dagens behov,
samtidig som man ikke ødelegger for fremtidige generasjoner muligheter for å dekke sine
behov. Her er ivaretakelse av naturressursene viktig, men også bekjempelse av fattigdom og
ulikheter.

Det sosiale aspektet av bærekraftig utvikling innebærer at alle mennesker får muligheten til
å leve et anstendig liv der menneskerettighetene blir ivaretatt. Blant punktene som inngår
her, er anstendig arbeid.

Mange kaffeprodukter har sertifiseringer som viser at kaffebøndene jobber under gode
miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold. Gjennom tilrettelegging, opplæring og
kontroller, kan bøndene styrkes økonomisk og få et verdig, anstendig liv.

Se etter disse merkene når du kjøper kaffe

Som forbruker kan det være vanskelig å vite hvilke produsenter man bør kjøpe kaffe av.
Hvilke kaffebønner er produsert på en miljøvennlig måte? Og hvordan kan du vite om
bøndene får rettferdig betaling for jobben de gjør?

Ved å se etter disse merkene eller sertifiseringene når du kjøper kaffe, blir det enklere å
gjøre gode valg:

Debio

Det finnes en rekke kaffeprodukter som er økologiske, og disse er i mange tilfeller merket
med Debio-merket (en grønn «Ø»). Bærer kaffen denne sertifiseringen, kan det anses som
en garanti for at kaffen er dyrket og produsert på en miljøvennlig måte.

 

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade er en verdensomspennende merkeordning som viser at bøndene bak et
kaffeprodukt (eller andre produkter( er sikret anstendige arbeidsforhold og lønnsbetingelser.

Ordningen bidrar til å bedre arbeidsforholdene og handelsbetingelsene for hver enkelt
kaffebonde. Dette gjør at bøndene på sikt kan få mulighet til å investere i mer bærekraftig
produksjon og eget lokalsamfunn.

UTZ Certified

UTZ Certified er et program og en sertifiseringsordning som viser at produsenten retter seg
etter et regelsett som skal sikre profesjonell, sosialt bærekraftig og miljøvennlig
kaffeproduksjon.

Kaffe som er UTZ Certified er dessuten sporbar, slik at du kan lære mer om opprinnelsen til
kaffen du drikker. Ordningen bidrar derfor til økt transparens i bransjen.

Rainforest Alliance

Miljøvennlig kaffe vil også kunne bære Rainforest Alliance-merket. Dette viser at
produsenten benytter råvarer som er produsert under miljøvennlige og sosialt verdige
forhold. Kaffegårder som inngår i ordningen, blir kontrollert på årlig basis.

Om du kjøper kaffe som er merket med Rainforest Alliance, kan du også støtte
organisasjonens arbeid mot miljøødeleggelser og avskoging.

Hvilken kaffe er den mest miljøvennlige?

Etter hvert som stadig flere forbrukere blir bevisste på produksjonsmetoder og bærekraft
når de kjøper kaffe, følger produsentene etter. I dag finnes det mange gode alternativer for
deg som er ute etter miljøvennlig kaffe.

Én av kaffeprodusentene som er sitt ansvar bevisst, er svenske Löfbergs. Samtlige
kaffeprodukter fra denne produsenten er miljømerket. Det svenske kaffemerket er faktisk
helt i verdenstoppen når det gjelder innkjøp av økologisk og Fairtrade-merket kaffe.

Server miljøvennlig kaffe på arbeidsplassen

Mange norske bedrifter ønsker å bidra i det grønne klimaskiftet, og da gjelder det å gjøre
miljøvennlige valg. Dette handler ikke bare om de store valgene – som valg av miljøvennlige
transportmidler eller begrensning av utslipp. Det handler også om de små valgene.

Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan du bidra til mer bærekraftig kaffeproduksjon. En
bedrift kan ha et nokså stort kaffekonsum, noe som betyr at valgene du gjør kan være av
stor betydning – særlig over tid.

I dag velger mange bedrifter å ha en kaffemaskin på kontoret, lunsjrommet eller
venterommet. Ved å velge en miljøvennlig kaffe, kan ansatte, kunder og andre nyte kaffe
med god samvittighet.

en miljøvennlig kaffeautomat

Velg også en miljøvennlig kaffeautomat

Miljøvennlig kaffe er et viktig tiltak, men visste du at du også kan velge en bærekraftig
kaffeautomat? Det finnes for eksempel kaffemaskiner som er laget av resirkulerbart
materiale. Disse kan bli til helt nye ting når de en dag skal byttes ut.

Du kan også finne kaffemaskiner med lavt strømforbruk, noe som kan bidra til å spare
naturens ressurser.

Gjennom Polardrikk.no finner du blant annet Polar Premium, en kaffeautomat som er laget
nesten utelukkende av resirkulerbare materialer. Kombinerer du med miljøvennlig kaffe fra
produsenter som Löfbergs, kan du trygt kalle bedriftens kaffeløsning for bærekraftig.

Kontakt oss i dag for flere anbefalinger eller et tilbud!

 

  Meld meg på nyhetsbrev


  Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


  Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner – hva er viktig å tenke på?

  By Bærekraft, Kaffe på jobben, Vanndispenser på jobben

  Bevissthet rundt valgene man tar til daglig er viktig om man skal kunne bidra til
  bærekraftig utvikling. Dette gjelder også når man skal gå til anskaffelse av vann- eller
  kaffemaskiner til bedriften.

  Her ser vi nærmere på hva du bør tenke på!

  Hvorfor bør bedriften din velge en bærekraftig vann- aller kaffemaskin?

  Det er smart å velge bærekraftige produkter når man har mulighet til det. Dette gjelder
  enten bedriften din jobber for å få Miljøfyrtårn-sertifisering eller bare ønsker å ta gode valg i
  hverdagen. Bærekraftige valg gir deg først og fremst bedre samvittighet overfor planeten.

  Om bedriften din gjør gode valg, kan dette imidlertid også ha positive ringvirkninger og
  styrke merkevaren. Vi opplever at det er økt bevissthet både blant forbrukere og ansatte når
  det kommer til miljø og bærekraft. Vis at bedriften din er sitt ansvar bevisst, og bidra der du
  kan!

  Hva mener vi egentlig med bærekraft?

  For å forstå hva bærekraftige vann- og kaffeprodukter er, er det nødvendig å først vite hva
  bærekraft faktisk er. Ifølge FN er en bærekraftig utvikling en utvikling der dagens behov
  ivaretas, samtidig som man tar hensyn til fremtidige generasjoners behov.

  Når vi snakker om bærekraft, tenker vi blant annet på ivaretakelse av sårbare naturressurser.
  Om vi ikke forvalter dagens naturressurser på en god måte, kan vi risikere at fremtidige
  generasjoner ikke får muligheten til å nyte de samme ressursene.

  Bærekraft handler imidlertid også om at fattige mennesker skal få mulighet til å skape et
  godt liv og oppfylle sine grunnleggende behov og rettigheter. Det finnes totalt tre elementer
  som ligger bak en bærekraftig utvikling:

  Miljø og klima: Klimakrisen må løses gjennom …

  o Reduksjon av klimagassutslipp
  o Ivaretakelse av naturmangfold og redusert belastning av naturressurser

   Sosiale forhold: Fattigdom må bekjempes gjennom blant annet …

  o Ivaretakelse av menneskerettighetene
  o Anstendig arbeid
  o Utdanningsmuligheter
  o Likestilling og kulturelt mangfold

   Økonomi: Grønn vekst og færre ulikheter kan løses gjennom …

  o Sikre økonomisk trygghet for både samfunn og mennesker
  o En mer rettferdig fordeling
  o Fokus på grønn vekst

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

  Hva er bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

  Når du skal gå til anskaffelse av vann- eller kaffemaskiner, er bærekraft verdt å ha i
  bakhodet. Miljø, klima og ivaretakelse av sosiale forhold kan nemlig påvirkes av valgene vi
  tar til daglig.

  Miljøvennlige løsninger

  For å finne en vann- eller kaffemaskin til bedrift som er miljøvennlig, bør du tenke over følgende
  elementer:

  o Hva slags materialer er vann- eller kaffemaskinen laget av? Er materialene
  resirkulerbare, slik at materialene kan gjenbrukes? Og er materialene holdbare, slik
  at kaffemaskinen kan brukes i lang tid? Materialer med høy gjenbruksgrad og kvalitet
  lar oss spare naturressurser.

  o  Er maskinen energieffektiv? Om vann- eller kaffemaskinen bruker lite strøm, kan
  naturens ressurser spares. Husk at ikke all strøm vi bruker her i Norge stammer fra
  fornybare ressurser. Strøm importeres tidvis også fra utlandet.

  o Hvor er vann- eller kaffemaskinen produsert? Er produktet kortreist, eller har det
  gjennomgått lange transportetapper?

  o Kan maskinen vedlikeholdes og rengjøres på en miljøvennlig måte? Sjekk for
  eksempel om det finnes miljøvennlige rengjøringsprodukter til maskinen.

  Bærekraftig produksjon som ivaretar sosiale og økonomiske forhold

  Når du skal vurdere hvorvidt en vanndispenser eller kaffemaskin er bærekraftig, bør du også tenke
  over produksjonslinjen.

  o Under hvilke forhold har vann- eller kaffemaskinen blitt produsert? Er det en seriøs
  produsent som ivaretar arbeidernes arbeidsforhold?
  o Blir arbeidernes sosiale og økonomiske rettigheter og behov ivaretatt? Det vil si –
  får de en rettferdig lønn for arbeidet, rett på fritid og lignende?

  Velg bærekraftig kaffe til kaffemaskinen

  Det er viktig å ta hensyn til bærekraft når du skal velge en vann- eller kaffemaskin. Husk
  imidlertid også på å ta bærekraftige valg når det kommer til eventuelt tilbehør. Har du en
  kaffemaskin, kan du for eksempel velge bærekraftige kaffeprodukter.

  Bærekraftig kaffe er kaffe som er produsert av kaffebønder som jobber under verdige
  forhold, samtidig som miljøfokuset blir ivaretatt.

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner

  Hvordan velge bærekraftige vann- og kaffemaskiner?

  Det kan være utfordrende å vite hvilke produsenter som faktisk kan vise til bærekraftig
  produksjon og miljøvennlige produkter. Heldigvis finnes det produktmerkinger som gjør
  jobben litt enklere for deg.

  Disse merkingene eller sertifiseringene viser at produsenten/produktet oppfyller gitte krav
  som kjennetegner bærekraft.

  Se etter disse sertifiseringene

  Her er en oversikt over de ulike sertifiseringene du kan se etter når du kjøper vann- og
  kaffemaskiner (eller tilhørende produkter til disse), og hva merkingen betyr:

  o Miljøfyrtårn: Bedrifter som bærer Miljøfyrtårn-sertifiseringen jobber aktivt for å
  implementere miljøvennlige arbeidsmetoder. Det kan for eksempel være snakk om
  grønn transport, resirkulering av avfall eller at bedriften handler lokalt.

  o Fairtrade: En merking som viser at arbeiderene bak er sikret en forhåndsbestemt
  minimumspris, og at sosiale rettigheter ivaretas. Fairtrade-merket kaffe betyr at
  kaffebonden får rettferdig betalt og har tilgang på forskjellige sosiale tilbud.

  o Debio: Økologisk merking som blant annet finnes på kaffeprodukter. Viser at kaffen
  er produsert, foredlet, omsatt og importert på en økologisk bærekraftig måte.

  o Økologisk (EU-økologisk): En annen merking du kan finne på kaffeprodukter. Viser at
  kaffebønnene stammer fra økologisk jordbruk der plantevernmidler og kunstgjødsel
  ikke har blitt benyttet.

  o UTZ: Sertifisering som ofte kan ses på kaffeprodukter. Viser at kaffebøndene veiledes
  slik at de kan lykkes med miljøvennlig kaffeproduksjon, gode arbeidsforhold og
  lønnsomt jordbruk.

  Bærekraftige vann- og kaffemaskiner for ethvert behov

  Det finnes et godt utvalg av vann- og kaffemaskiner som vil dekke bedriftens behov. Når du
  skal velge maskin, er det lurt å ta hensyn til faktorer som kapasitet, brukervennlighet,
  driftssikkerhet og vedlikeholdsbehov.

  Skal du kjøpe en kaffemaskin, kan det dessuten være smart å tenke over hva slags kaffe
  maskinen kan brygge. Ja, og ikke minst – hva slags kaffeprodukter kan brukes? Fairtrade-
  kaffe er et godt valg om bærekraft står i fokus.

  På utkikk etter en bærekraftig vann- eller kaffemaskin?

  Polardrikk har et bredt utvalg av bærekraftige vann- og kaffemaskiner. Hos oss finner du
  blant annet kaffemaskinen Polar Premium, som er produsert av 95 % resirkulerbare
  materialer. Det betyr at maskinen kan bli til nye produkter når den en dag skal
  «pensjoneres».

  Vi støtter også Fairtrade-produkter, og kan tilby bærekraftige kaffeprodukter fra
  produsenter som Löfbergs og Bergen Kaffebrenneri. Førstnevnte kan blant annet vise til
  sertifiseringer som Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance og Økologisk (EU-økologisk).

  Vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, og hjelper gjerne bedriften din med å
  ta gode valg.

  Kontakt oss i dag, og lær mer om bærekraftige vann- og kaffemaskiner!

   

   Meld meg på nyhetsbrev


   Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


   Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

   Kaffepausens historie

   Kaffepausens historie og betydning for dagens arbeidsmiljø

   By Kaffe i kulturen

   Kaffepauser er slettes ingen nymotens fenomen. Det å ta seg en velfortjent pause i løpet
   av arbeidsdagen der man nyter litt kaffe, var faktisk vanlig allerede på slutten av 1800-
   tallet. Siden den gang har tradisjonen blitt holdt ved like. Ikke bare i Norge, men i store
   deler av verden.

   Her ser vi nærmere på kaffepausens historie, og hvordan det kjærkomne avbrekket fortsatt
   er viktig for arbeidsmiljøet!

   Litt om kaffens historie i Europa og Norge

   På slutten av 1700-tallet kom den industrielle revolusjon til Europa, og verden stod overfor
   hurtig industrialisering. Dette innebar også lange og tunge arbeidsdager for arbeiderne. Med
   dette ble det også økt behov for pauser i løpet av arbeidsdagene.

   Kaffen ble introdusert for europeerne på 1600-tallet, og omkring 1675 kom drikken til Norge
   (eller nærmere bestemt Bergen). Frem mot 1850 ble kaffe gradvis mer populært, og tidlig på
   1900-tallet økte importen av kaffe betydelig.

   Lange arbeidsdager var fortsatt vanlig, og det var nok derfor et kjærkomment avbrekk å
   kunne nyte litt kaffe nå og da. I England ble det faktisk vanlig med en såkalt «tea break»
   allerede mellom 1760 og 1820.

   Det er mulig at den velkjente te-pausen ga inspirasjon til det som etter hvert skulle bli kjent
   som kaffepause.

    

   kaffens historie i Europa og Norge

   Når, hvor og hvordan oppstod fenomenet kaffepause?

   Det er noe uvisst når kaffepausen fikk sitt rotfeste, men det er antatt at fenomenet først ble
   vanlig i den vestlige verden på slutten av 1800-tallet.

   Ryktet skal ha det til at kaffepausen oppstod i Wisconsin, USA, da norske immigranter inntok
   Stoughton. Der feires kaffepausen fortsatt på årlig basis gjennom Stoughton Coffee Break
   Festival.

   Ifølge visitstoughton, var det norske innvandrerkvinner som skulle jobbe i
   varemagasinet til herr Osmund Gunderson som innførte trenden. De ville kun hjelpe ham på
   én betingelse – nemlig at de fikk tilgang på to korte kaffepauser i løpet av dagen.

   Kaffepausen ble fort vanlig blant bedrifter

   Det første selskapet som implementerte fast kaffepause for sine ansatte, skal visstnok ha
   vært enten Barcolo Company eller Larkin Soap Company (begge lokalisert i New York),
   omkring 1902.

   I etterkrigstiden, fra 1951 og utover, ble kaffepausen implementert i mange amerikanske
   fagforeningskontrakter. Reklamebyråer la også merke til trenden, og «Give Yourself a Coffee
   Break – and Get What Coffee Gives to You», ble brukt som slagord for et kaffemerke.

   Når ble kaffepausen vanlig i Norge?

   Det er uvisst når kaffepausen for alvor ble vanlig i norsk arbeidskultur. Likevel er det naturlig
   å anta at den har vært vanlig allerede fra slutten av 1800-tallet eller midten av 1900-tallet,
   tatt i betraktning at norske immigranter hadde en finger med i spillet.

   Vi kan kanskje driste oss til å si at nordmenn stod bak det vi i dag kjenner som dagens
   kaffepause. Det er imidlertid vanskelig å finne sikre kilder på dette.

   Fra rikmannsdrikk til hverdagsdrikk

   Det å drikke kaffe var lenge forbeholdt de velstående og rike her til lands. I starten var det
   først og fremst embetsmenn, handelsmenn og andre høytstående overklassefolk som hadde
   råd til den sorte drikken.

   Omkring 1857 skylte kafékulturen over landet vårt, og kultureliten fikk med det et
   kjærkomment samlingssted.

   Etter hvert kom krigen, og all import av kaffe ble satt på pause. I etterkrigstiden ble importen
   gjenopptatt, og i 1953 etablerte giganten Nescafé seg i Norge. I 1960 kom den elektriske
   kaffetrakteren på markedet, og ble raskt «allemannseie».

   Allerede i 1970 hadde det årlige kaffekonsumet passert ti kilo per nordmann. Siden den gang
   har vi nordmenn vært helt i verdenstoppen når det kommer til kaffeinntak – sammen med
   de andre skandinaviske landene.

   Kaffekulturen står sterkt i Norge

   Kaffekulturen står sterkt i Norge

   I dag finnes det kaffebarer på hvert gatehjørne, og i butikkhyllene kan man velge og vrake
   mellom ulike kaffesorter. Det finnes også utallige måter å brygge kaffe på, og alle har sine
   favoritter. For mange nordmenn er kaffe like viktig til frokost som til lunsj.

   Vi har for lengst blitt vant til jevnlige kaffepauser på jobb, og tar kanskje dette som en
   selvfølge. For de fleste bedrifter er det også ønskelig at ansatte tar seg små pauser
   innimellom – og da gjerne med en kopp kaffe eller to.

   Kaffe har en oppkvikkende effekt, og inneholder dessuten mange sunne antioksidanter og
   næringsstoffer. Ved å drikke kaffe i arbeidstiden, kan man unngå både søvnighet og
   konsentrasjonsproblemer. Kaffen gjør oss kort fortalt mer effektive når vi er på jobb.

   I dag har de fleste bedrifter kaffemaskiner eller kaffetraktere på lunsjrommet eller i
   kantinen. På den måten kan ansatte få seg en velfortjent kaffepause når det trengs.

   Kaffepausen har stor betydning for dagens arbeidsmiljø

    

   Kaffepausen bidrar ikke bare til økt effektivitet på arbeidsplassen og mer opplagte ansatte.
   Den har for mange bedrifter bidratt til et godt arbeidsmiljø og økt trivsel blant ansatte. Det å
   drikke kaffe er blant annet sosialt, og mange tar seg en prat over en kopp kaffe.

   Kaffe er en fin samtalestarter, og har blitt en selvfølgelig del av møter, lunsjpauser og
   lignende sammenkomster. Samtidig er kaffe nydelig som den er dersom man vil nyte fem
   minutter for seg selv – gjerne sammen med en knekk sjokolade.

   For mange ansatte assosieres kaffe med kos, hygge og avslapping. Kaffepausen gir en
   mulighet til å glemme jobben i noen minutter, og lade opp batteriene. Dette er viktig for å
   holde seg fokusert gjennom en lang og kanskje stressende arbeidsdag.

   Tilrettelegg slik at dine ansatte kan ta kaffepauser

   Dersom bedriften din har ansatte som jobber i bedriftens lokaler, bør det finnes en sone der
   de ansatte kan slappe av. Ha gjerne en loungegruppe eller en spisegruppe der det er mulig å
   sette seg ned og slappe av.

   Med en kaffemaskin gir du dine ansatte mulighet til å brygge fersk og velsmakende kaffe når
   kaffetørsten melder seg. Velg en maskin med stor nok kapasitet, og vurder hva slags tilvalg
   maskinen skal ha. Kanskje de ansatte kan få valget mellom flere ulike kaffesorter?

   Polardrikk.no har et stort utvalg av kaffemaskiner til bedrifter. Vi hjelper deg gjerne med å
   finne en kaffemaskin som dekker bedriftens behov og ønsker.

   Ta kontakt i dag for en prat, og motta et tilbud!

    

    Meld meg på nyhetsbrev


    Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


    Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

    koster det å leie kaffemaskin til bedrift

    Hva koster det å leie kaffemaskin til bedrift?

    By Kaffe på jobben

    Når bedriften skal gå til anskaffelse av en kaffemaskin, vil valget vanligvis stå mellom kjøp
    og leie. Nettopp det å leie kaffemaskin til bedrift kan by på mange fordeler sammenlignet
    med kjøp. Man kan blant annet fordele kostnaden, og unngå en større engangskostnad.

    Men, hva koster det egentlig?

    Pris avhenger av flere faktorer

    Vanligvis vil det være mulig å leie en kaffemaskin til en relativt gunstig månedspris. Du kan
    som regel finne en modell som er tilpasset bedriftens økonomi. Nettopp derfor er
    kaffemaskinleie aktuelt for både små og store bedrifter.

    Leieprisen avhenger nemlig av en rekke ulike faktorer. Derfor kan du i stor grad tilpasse
    prisen etter budsjett. Her er noen av faktorene som kan ha innvirkning på pris når du skal
    leie en kaffeautomat.

    Valg av kaffemaskin

    Først og fremst vil leieprisen avhenge av hva slags kaffemaskin man velger. Ønsker du en
    stor og robust kaffemaskin med mange funksjoner, vil den sannsynligvis koste mer enn en
    liten og enkel maskin.

    En stor bedrift har gjerne behov for en maskin med stor kapasitet, slik at det kan brygges
    mange kopper kaffe per time. Kanskje har du også behov for funksjoner som automatiske
    renseprogrammer eller lignende. I så fall kan dette påvirke prisen.

    Merkevare kan også ha noe å si. Mange er villige til å betale litt ekstra for velkjente
    merkevarer, da disse ofte assosieres med høy kvalitet. For andre er det viktigere at maskinen
    er funksjonell og velfungerende – mens merke er mindre viktig.

    Kort fortalt vil prisen påvirkes av følgende:

    o Muligheter og funksjoner
    o Kaffekvern
    o Tilkobling til det lokale vannledningsnettet
    o Berøringsfritt system
    o Automatisk renseprogram
    o Ekstrautstyr som oppbevaringshyller, termos etc.
    o Automatisk kaffedosering
    o Forsikring
    o Kapasitet
    o Kvalitet
    o Merke

    Leieperiode

    Hva det koster å leie en kaffemaskin til bedriften, kan også påvirkes av leieperiode. Dersom
    vi ser på totalkostnaden, vil det normalt sett være dyrere å leie over en lengre periode, enn
    en kortere periode.

    Samtidig kan man i noen tilfeller oppleve å få gode rabatter om man leier en kaffemaskin
    over lengre tid.

    Leverandør

    Leverandør

    Kostnaden for å leie kaffemaskin kan også avhenge av hvilken leverandør du velger. Ulike
    leverandører kan ha ulike prismodeller og produkter. Finn derfor en leverandør som er
    tilpasset din bedrifts behov.

    Husk at pris alene ikke nødvendigvis er det eneste du bør ta hensyn til. Minst like viktig er
    det kanskje å kontrollere at leverandøren er seriøs og kan vise til fornøyde kunder.

    Er bedriften din opptatt av å ta bærekraftige valg, kan det også være smart å velge en
    leverandør som er miljøvennlig. På den måten kan bedriften leie en kaffemaskin som har et
    lavest mulig karbonfotavtrykk, og få tilgang på bærekraftige kaffeprodukter.

    Hva koster det vanligvis å leie kaffemaskin til bedrift?

    I de fleste tilfeller vil det være mulig å leie en kaffemaskin til bedriften for mellom 700 og
    1 800 kroner per måned. For denne prisen vil du som regel kunne leie en kaffeautomat av
    høy kvalitet, gjerne med flere kaffesorter og praktiske funksjoner.

    Prisen kan naturligvis være både høyere og lavere enn dette, da det er så mange
    prisdrivende faktorer.

    Bør du kjøpe eller leie kaffemaskin til bedriften din?

    Når du leier en kaffemaskin til bedrift, betaler du i prinsippet for bruksrett til maskinen i en
    gitt periode. Det er med andre ord ikke bedriften din som eier kaffemaskinen, slik tilfellet vil
    være ved kjøp.

    Hva som er det beste valget for din bedrift, avhenger av flere ting. Har man økonomi til å
    betale maskinen med en gang, kan kjøp være et greit alternativ. Trenger du derimot
    fleksibilitet, er leie det beste valget. Tenk derfor over bedriftens behov – både i dag og i
    fremtiden.

    Her ser vi nærmere på noen av grunnene til å velge nettopp leie, fremfor kjøp.

    Fri bruksrett

    Det er verdt å merke seg at bedriften har fri bruksrett over kaffemaskinen når den leies.
    Kaffemaskinen kan derfor brukes som om den var bedriftens egen, og ansatte kan tappe
    fersk kaffe når som helst. I praksis vil man derfor ikke tenke over at maskinen leies fremfor å
    eies.

    Skulle det skje et uhell der maskinen blir ødelagt, stjålet eller lignende, er det ikke
    nødvendigvis slik at bedriften må erstatte den. Det finnes nemlig muligheter for å få
    forsikring inkludert i leieavtalen. I så fall trenger bedriften kun å betale en symbolsk egenandel.

    Fleksibilitet og oppgraderingsmuligheter

    En av de kanskje største fordelene ved å leie kaffemaskinen, er at bedriften når som helst
    kan velge å oppgradere maskinen til en annen modell. Nettopp dette er praktisk for
    selskaper i vekst. Når nye ansatte begynner i firmaet, er det gjerne behov for økt kapasitet
    på maskinen.

    Det å oppgradere kaffemaskinen er også aktuelt hvis selskapet vil ha en maskin med flere
    spennende kaffesorter eller smarte funksjoner.

    Hvis man kjøper kaffeautomaten, vil nok terskelen for å bytte maskinen ut med en ny være
    litt høyere.

    Kostnadene fordeles når du leier

    Det å kjøpe en kaffemaskin kan være en god investering, men vil vanligvis innebære en større
    engangskostnad. Velger bedriften din å heller leie kaffemaskinen, kan kostnaden fordeles
    over en lengre periode.

    Som en bonus kan leiekostnaden utgiftsføres, noe som gjør både budsjettering og
    regnskapsføring enkelt.

    Leie gir forutsigbare driftskostnader

    Når man skal leie kaffemaskin til bedriften, kan man ofte velge en leieavtale med service og
    vedlikehold inkludert i prisen. Dette bidrar til å gi forutsigbare driftskostnader. Kjøpes
    maskinen, må du gjerne bestille service utenom eller tegne en rimelig serviceavtale – noe som kommer i tillegg til kjøpsprisen.

     

    en fornøyd kunde

    Lurer du på hva det vil koste din bedrift å leie en kaffemaskin?

    Hos Polardrikk kan du finne mange kaffemaskiner av høy kvalitet, og disse er skreddersydd
    alt fra store til små bedrifter. Gjennom oss kan du leie kaffemaskinen din, og se frem til
    forutsigbare priser, gode vilkår og stor fleksibilitet gjennom vår finansieringspartner, DLL Finans.

    For å få et eksakt prisoverslag, kan du fylle ut kontaktskjemaet nederst på denne siden. Du
    kan også ringe oss eller sende en e-post. Vi vil utarbeide et tilbud som er skreddersydd
    bedriftens behov – både når det kommer til funksjonalitet, kaffesorter og kapasitet.

    Motta et tilbud på leie av kaffemaskin, i dag!

     

     Meld meg på nyhetsbrev


     Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


     Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

     smiler en gruppen jenta

     Tilfredsstillende pauserom har en skikkelig kaffemaskin!

     By Kaffe på jobben, Kaffepauser

     Dersom arbeidsplassen har et pauserom, vil de fleste være enige i at en god kaffemaskin
     er minst like viktig som behagelige stoler. Pauser er nærmest synonymt med kaffe! Om du i
     dag har en gammel kaffetrakter, kan det være på tide med en liten oppgradering.

     Her forklarer vi deg hvordan en skikkelig kaffemaskin kan utgjøre en stor forskjell på
     lunsjrommet.

     En kaffemaskin på pauserommet byr på mange fordeler

     Den gode, gammeldagse kaffetrakteren har for lengst fått en ny og mer robust konkurrent –
     nemlig den automatiske kaffemaskinen. Selv om du synes kaffetrakteren har fungert fint de
     siste 20 årene, kan du sikkert si deg enig i at den også kan by på visse utfordringer.

     Kapasitet

     Det kan ta lang tid å trakte nok kaffe til alle kaffedrikkerne med en tradisjonell kaffetrakter.
     Er det mange som bruker pauserommet, har trakteren kanskje ikke den kapasiteten
     bedriften din er ute etter.
     Når du bestiller en kaffemaskin kan maskinen tilpasses antall ansatte. Det finnes
     kaffemaskiner som er perfekte for bedriften din enten du har fem eller hundrevis av ansatte.

     kaffe er klar

     Fyll koppen med et lite tastetrykk

     Når du skal trakte kaffe på «gamlemåten» må du bruke tid på å fylle trakteren med vann. Du
     må også legge i et nytt kaffefilter hver gang det skal traktes. Greit nok, dette er kanskje ikke
     vanskelig, men det kan likevel gjøres så mye enklere!

     En automatisk kaffemaskin kan kobles til bedriftens vannledningsnett. På den måten slipper
     man å fylle på vann hver eneste gang man skal lage kaffe.

     Det eneste du trenger å gjøre, er å trykke på en knapp! Velg ønsket kaffesort, og sett koppen
     på plass. Etter få sekunder har du en rykende, fersk kopp kaffe. Enklere blir det ikke.

     Tidsbesparende

     Siden en skikkelig kaffemaskin er enkel i bruk, er den også veldig tidsbesparende. Dersom
     det ofte er «kø» foran kaffetrakteren på pauserommet, kan en kaffemaskin løse problemet.

     Husk at mange kaffemaskiner har plass til mer enn én kopp. Man kan ofte fylle to kopper av
     gangen. Det tar heller ikke mange sekundene å fylle koppene med kaffe.

     La oss heller ikke glemme at en kaffemaskin ofte har et automatisk rensesystem. Det betyr
     at man ikke trenger å bruke tid på manuell vask av komponentene. Har du en tradisjonell
     kaffetrakter derimot, må kannen vaskes nokså ofte for å ivareta den gode kaffesmaken.

     Avkalkning kan også være tidkrevende når man har vanlig kaffetrakter. Om du har en
     kaffemaskin vil den som regel ha automatisk avkalkning.

     Tilgang på ulike kaffesorter

     Personene som bruker pauserommet til daglig har kanskje ulike preferanser når det kommer
     til kaffe. Noen foretrekker sort kaffe, mens andre vil ha cappuccino eller lignende. Har du
     bare en ordinær kaffetrakter, er imidlertid ikke valgmulighetene så mange.

     Med en skikkelig kaffemaskin kan alle få tilgang på sine varme drikkefavoritter. Maskinen
     kan for eksempel by på sort kaffe, espresso, kaffe latte, cappuccino, varmt tevann, suppe
     eller kakao. Valgmulighetene er mange!

     Det er ikke til å legge skjul på at pausen blir ekstra hyggelig når man kan drikke det man liker
     best. Husk at det ikke er alle som liker kaffe, og da er det fint å kunne by på alternativer som
     varm sjokolade eller te.

     Bidrar til økt trivsel blant ansatte

     Det å ha en god kaffemaskin på pauserommet kan også bidra til økt trivsel. Kaffe kan være
     helsefremmende, oppkvikkende og gi ansatte et pust i en travel arbeidshverdag. Samtidig er
     det sosialt å kunne samlet rundt lunsjbordet med hver sin kopp kaffe i pausene.

     Dersom bedriften din ikke har en god kaffemaskin, blir det gjerne til at de ansatte må bruke
     pausen på å kjøre til nærmeste kafé eller bensinstasjon. Med en kaffemaskin på
     lunsjrommet er veien kort til velsmakende kaffe med «kafé-kvalitet».

     Stilrent design

     Synes du den gamle kaffetrakteren ser litt utdatert ut? En moderne kaffemaskin kan løfte
     pauserommets visuelle uttrykk mange hakk! Det finnes mange flotte design å velge mellom,
     og ulike størrelser.

     Du kan velge en benkmodell som kan settes på kjøkkenbenken eller lunsjbordet, eller en
     modell med tilhørende underskap. Maskinen har ofte et stilrent og moderne design, med
     flotte touch-display og proff utførelse.

     jenta som kose seg

     Andre tips for et hyggelig pauserom

     Foruten en velfungerende kaffemaskin, bør et pauserom også by på andre elementer. Husk
     at pauserommet først og fremst skal være en sone for avkobling og ro. Rommet kan gjerne
     ha ulike soner og sitteplasser.

     Kanskje du har plass til en liten sofa-lounge i et hjørne? Her kan de ansatte slappe av når det
     trengs. Et spisebord med behagelige stoler rundt er selvfølgelig også et must. Her kan de
     ansatte nyte lunsjen (og kaffen).

     Et annet tips er å plassere noen grønne planter rundt omkring i pauserommet. Planter er
     kjent for å kunne øke luftkvaliteten, samtidig som de kan ha en beroligende effekt. Det å
     omgi seg selv med frodige inneplanter gir nesten en følelse av å være ute i naturen.

     Ellers kan det være fint å male veggene i en beroligende farge, enten det er en lys grønntone
     eller blått. En kontrastvegg kan gjøre underverker i et ellers kjedelig pauserom.

     Finn den perfekte kaffemaskinen til ditt pauserom

     Er du på jakt etter en kaffemaskin som gjør pauserommet til et hyggelig sted å være? Hos
     Polardrikk finner du et bredt utvalg av gode kaffemaskiner. Maskinene er av høy kvalitet, og
     byr på mange brukervennlige og smarte funksjoner.

     Vi har kaffemaskiner som er enkle og raske i bruk, og som byr på mange velsmakende
     kaffesorter. Hos oss finner du dessuten flere lekre design å velge mellom, slik at
     pauserommet får det uttrykket du er på jakt etter.

     Vi hjelper deg gjerne med å skreddersy en løsning som er optimalisert for bedriften med
     tanke på kapasitet og kaffesorter.

     Bestill din kaffemaskin på 1, 2, 3!

      

      Meld meg på nyhetsbrev


      Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


      Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

      en group som fornøy med kaffe

      Trivsel på arbeidsplassen øker for hver kopp

      By Kaffe på jobben, Ukategorisert

      Visste du at en kaffemaskin på arbeidsplassen kan bidra til økt trivsel blant de ansatte?
      Det finnes blant annet mange studier som bekrefter at kaffe har positive effekter på
      helsen. Samtidig kan trivselen øke på grunn av de mange andre fordelene det sorte gullet
      byr på!

      Her er fem grunner til at kaffe kan gi økt trivsel på arbeidsplassen!

      1. Kaffe er sosialt

      De fleste vil være enige at kaffe er forbundet med mange sosiale sammenkomster. Enten det
      er snakk om bursdagsselskap, møter eller andre sammenkomster, er kaffen en sentral
      ingrediens.

      Dette handler kanskje om at kaffen gir oss en god grunn til å sette oss ned rundt bordet og
      snakke sammen.

      Ved å ha en kaffemaskin på arbeidsplassen, kan du enkelt tilrettelegge for at dine ansatte
      kan ta en hyggelig kaffeprat i ny og ne. For mange er den sosiale biten med på å gi økt trivsel
      i hverdagen.

      2. Gir pusterom i en travel hverdag

      En annen grunn til at kaffe kan skape økt trivsel på arbeidsplassen, er at den assosieres med
      pause og pusterom. I en hektisk arbeidsdag er det fort gjort å la seg stresse. Med en kopp
      kaffe kan man senke skuldrene og ta en velfortjent «pust i bakken»!

      Kaffepauser kan bidra til økt effektivitet, siden man får mulighet til å samle seg og koble litt
      av. Pauser er viktig i de fleste yrker, enten man jobber på kontor, lager eller i butikk.

      3. Kaffe gjør oss i godt humør

      Nordmenn elsker kaffe, og vi ligger faktisk helt i verdenstoppen når det kommer til
      kaffekonsum. Omkring 7 av 10 nordmenn oppgir å drikke kaffe på daglig basis, og ofte er det
      snakk om 3–5 kopper.

      For mange er kaffe synonymt med kos og hygge, og drikken bidrar for mange til godt humør.
      Med jevnlig påfyll av kaffe gjennom arbeidsdagen, blir kanskje stemningen på kontoret
      hakket bedre?

      Det som er sikkert, er at mangel på kaffe kan gå negativt utover humøret. Dersom man er
      vant til å drikke kaffe hver dag, kan fravær av kaffe føre til abstinenser. Disse abstinensene
      kan inkludere alt fra økt irritabilitet og hodepine, til angst og tretthet.

      Ettersom 70 % av oss har et jevnlig kaffekonsum, er det ikke utenkelig at mangel på kaffe kan
      føre til en del irritasjon blant ansatte.

      kaffer er social

      4. Oppkvikkende

      Kaffe har også den fordelen at den er oppkvikkende. Koffeinet er sentralstimulerende, og
      motvirker blant annet tretthetsfornemmelse og søvnighet. Det er ikke utenkelig at ansatte
      som er trøtte på jobb kjenner på redusert trivsel.

      Når man er trøtt føler man kanskje at man ikke jobber like effektivt som man ellers kunne ha
      gjort, og man føler på utilstrekkelighet.

      Med tilgang på kaffe kan man føle seg mer våken og opplagt. Trivselen øker, og sjansen øker
      for at man får gjort de arbeidsoppgavene man skal.

      5. Kaffe er sunt

      God helse er viktig for trivsel og velvære. Dette gjelder også på arbeidsplassen. Det som er så
      positivt med kaffe, er at drikken kan by på mange positive helsefordeler. Kaffe inneholder
      blant annet mange viktige antioksidanter, så vel som koffein.

      Ifølge forskning skal blant annet kaffe kunne bidra til økt blodsirkulasjon, og redusere
      forekomsten av hodepine. Studier viser også at kaffe står bak omkring 60 % av nordmenns
      antioksidantinntak.

      Antioksidanter har evnen til å begrense, uskadeliggjøre og fjerne frie radikaler i kroppen. Frie
      radikaler kan forårsake oksidative celleskader, noe som igjen kan føre til en rekke
      sykdommer. Med jevnlig inntak av kaffe kan man med andre ord forhindre oksidative skader.

      Klorogensyren i kaffe er en viktig bidragsyter til antioksidantene i kaffe, og kan blant annet
      beskytte mot tykktarmskreft og diabetes type 2. Forskning viser også at kaffe kan bidra til å
      forebygge mot kognitive sykdommer som demens, og forbedre hjertehelsen.

      glad i kaffe

      Tilgang på kvalitetskaffe gir optimal trivsel

      Dersom du ønsker å skape god trivsel på arbeidsplassen er god kaffe et viktig element. Med
      en kaffemaskin kan du forsikre deg om at alle på arbeidsplassen får tilgang på smakfull og
      nykvernet kaffe når de ønsker det.

      De fleste har smakt både god og dårlig kaffe, og vi kan nok alle være enige om at dårlig kaffe
      ikke skaper økt trivsel. Skal man virkelig kunne nyte kaffen og assosiere den med noe
      positivt, er god smak bud nummer én.

      Slik velger du riktig kaffemaskin til bedriften
      Når bedriften din skal finne en kaffemaskin som gir fornøyde ansatte, er det mange
      elementer å ta hensyn til. Her er de viktigste:

      Kapasitet

      Sammenlignet med en gammeldags kaffetrakter kan en kaffemaskin by på langt høyere
      kapasitet. Det betyr kort og godt at maskinen kan produsere mange kopper kaffe hver
      eneste time, sammenlignet med en tradisjonell trakter.

      Det er viktig å velge en kaffemaskin med riktig kapasitet basert på antall ansatte. Har
      maskinen for lav kapasitet, kan dette føre til mer ventetid foran kaffemaskinen.

      Kaffesorter

      Tenk også over hvilke kaffesorter maskinen skal ha. For å sikre best mulig trivsel for alle
      ansatte, er det lurt å tilby noe for enhver smak. Noen foretrekker espresso, mens andre
      ønsker svart kaffe, cappuccino eller kaffe latte.

      Husk også på at ikke alle drikker kaffe. Noen foretrekker kanskje kakao eller te, og da er det
      fint å vite at enkelte kaffemaskiner byr på dette, også!

      Brukervennlighet

      Skal dine ansatte få mest mulig glede ut av kaffemaskinen, er det også en fordel om den er
      brukervennlig. Maskinen bør være enkel i bruk, slik at man ikke bruker lang tid på å fylle en
      kopp med ønsket kaffesort.

      Er kaffemaskinen innviklet, kan den potensielt være et irritasjonsmoment i hverdagen. Og
      akkurat det vil neppe bidra til økt trivsel!

      Finn en kaffemaskin til arbeidsplassen, og få fornøyde ansatte!

      Polardrikk har kaffemaskiner for både små, mellomstore og store bedrifter, og skreddersyr
      den beste løsningen for ditt behov. Enten du har fem eller hundre ansatte, kan
      kaffemaskinene våre bidra til økt trivsel og velvære.

      Vi har helautomatiske kaffemaskiner som er selvrensende og brukervennlige, og du kan
      velge mellom mange stilrene design. Ta gjerne kontakt om du ønsker noen anbefalinger!

       

       Meld meg på nyhetsbrev


       Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


       Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

       company planning

       Valg av kaffemaskin til din bedrift – dette bør du tenke på

       By Kaffe på jobben, Ukategorisert

       Planlegger bedriften din å gå til anskaffelse av en kaffemaskin? Det er i så fall en god idé,
       siden nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til kaffekonsum! Ifølge undersøkelser
       mener også 9 av 10 ansatte at kaffepausen på jobb er dagens viktigste kaffekopp.

       Her forklarer vi hvilke faktorer du bør vektlegge ved valg av kaffemaskin!

       Hva slags kaffemaskin skal du velge?

       Først og fremst bør du tenke over hva slags kaffemaskin bedriften skal gå for. Det finnes
       nemlig mange valgmuligheter. Her er de vanligste:

        Filterkaffe
        Kaffekapsler
        Bønner

       Er det ønskelig å kunne servere rykende fersk kaffe med best mulig smak? Da kan en
       kaffemaskin med bønnekvern være et godt valg! Kaffe av nykvernede bønner sikrer at både
       smak og aroma ivaretas.

       Kapasitet: Hvor mange kaffekopper skal fylles i timen?
       Det er også viktig å vurdere hvor god kapasitet kaffeløsningen skal ha. Her bør du ta hensyn
       til antall brukere.

       Skal kaffemaskinen stå på lunsjrommet, er det for eksempel lurt å ta utgangspunkt i antall
       ansatte. Er det en kaffemaskin som skal stå på venterommet til et tannlegekontor, kan det
       være greit å tenke over gjennomsnittlig pasienttrafikk.

       Kapasiteten sier noe om hvor mange kopper kaffe maskinen klarer å servere i løpet av 60
       minutter. Husk at det finnes kaffemaskiner med både lav og høy kapasitet. Noen maskiner
       passer for bedrifter med hundrevis av ansatte, mens andre passer for deg med fem ansatte.

        

       Tidsbruk: Hvor lang tid tar det å fylle koppen?

       Når du skal velge kaffemaskin er effektivitet ofte en viktig faktor – spesielt i større bedrifter
       med mange ansatte eller kunder. Dersom det tar lang tid å brygge en kopp kaffe, kan det
       fort bli kø rundt automaten, kanskje det er smart å ha to kaffemaskiner på en plass.

       Hvor effektiv kaffemaskinen er, avhenger av både kapasitet, brukervennlighet og
       brukergrensesnitt.

       Utvalg av kaffe (og andre drikker)

       Selv om svart kaffe er en favoritt blant mange, er det også de som foretrekker kaffe med
       melk, sjokolade eller lignende. Det er også enkelte som ikke liker eller tåler kaffe, og da kan
       det være kjekt å ha tilgang på kakao, suppe eller te.

       En kaffemaskin kan blant annet ha følgende alternativer:

        Sort kaffe
        Espresso
        Kaffe latte
        Cappuccino
        Moccachino
        Espreschoc
        Kakao
        Suppe
        Varmt tevann

       Det finnes til og med kaffemaskiner med mer enn bare kaffe og andre drikker. På venterom
       kan det for eksempel være praktisk med en kombi-maskin med snacks. Med en maskin som
       dette kan brukerne nyte både mat og drikke – raskt og enkelt.

       en group som drikker kaffe

       Behov for rengjøring

       Når bedriften din skal velge kaffemaskin, er det lurt å ta hensyn til rengjøringsbehov. En ren
       kaffemaskin er viktig med tanke på både smak og hygiene.

       Har dere anledning til å rengjøre komponenter i maskinen jevnlig? Hvis ikke kan en
       kaffemaskin med et innebygget automatisk renseprogram være løsningen. Da er det ikke
       nødvendig å rense maskinen manuelt, noe som er både tidsbesparende og enkelt.

       Kostnader og betalingsmodell

       Bedrifter som planlegger å gå til anskaffelse av en ny kaffemaskin, kan som regel velge
       mellom to betalingsmodeller:

        Leasing / leie av kaffemaskin
        Kjøp

       Hva som er ideelt for din bedrift, avhenger av både budsjett og fremtidige behov. Det å leie
       kaffemaskinen kan ofte være et godt alternativ. Du betaler da et gitt beløp i en gitt frekvens,
       og kan disponere maskinen fritt i leieperioden.

       En av fordelene ved å leie kaffeautomaten, er at bedriften kan oppgradere maskinen om det
       skulle være nødvendig. Merker du for eksempel at det er behov for en maskin med økt
       kapasitet, kan kaffemaskinen potensielt oppgraderes på 1, 2, 3.

       Det som er sikkert, er at det finnes en kaffemaskin for ethvert budsjett. En kaffemaskin
       trenger slettes ikke å sprenge budsjettet, enten du velger kjøp eller leie. Noen kaffemaskiner
       er skreddersydd for små bedrifter med begrenset budsjett, mens andre passer større
       bedrifter.

       Service og drift

       Ved kjøp eller inngåelse av leieavtale, er det greit å sjekke om leverandøren tilbyr en
       serviceavtale. Det er viktig at kaffemaskinen fungerer sømløst, slik at kaffetørste ansatte og
       kunder blir fornøyde.

       En serviceavtale sikrer problemfri drift, og innebærer at maskinen blir ivaretatt gjennom
       jevnlig service. Og dersom maskinen mot formodning skulle slutte å fungere, trenger du bare
       å ta en rask telefon for videre hjelp.

       Med de beste serviceavtalene kan du få oppfølgning på dagen, noe som er betryggende!

        

       folk som kose seg med kaffe

       Design

       Kaffemaskiner fås i mange flotte design og størrelser. Noen maskiner er gulvstående og har
       et medfølgende skap, mens andre modeller er mer kompakte og kan plasseres på en benk.

       Tenk også over finish. Ønsker du et proft og stilrent design? Da kan en kaffemaskin i
       materialer som aluminium og glass være et godt valg. Det finnes moderne og tidløse
       kaffemaskiner for enhver smak!

       Kvalitet: Velg riktig kaffemaskinleverandør

       Ved valg av kaffemaskin til bedriften din er det også viktig å tenke over hvilken leverandør
       du skal velge. Dersom du velger en pålitelig og anerkjent leverandør, kan du som regel føle
       deg trygg på at kvaliteten er god i alle ledd.

       Vurder gjerne også om kaffemaskinleverandøren driftes i tråd med bedriftens verdier. Om
       du vektlegger bærekraft og miljø, er det fint om leverandøren din gjør det samme.

       Vi har kaffemaskinen bedriften din leter etter

       Hos Polardrikk kan du kjøpe eller lease en kaffemaskin som oppfyller alle bedriftens krav –
       både til kapasitet, type, effektivitet, kapasitet, kaffeutvalg, funksjonalitet og design. Vi har
       økologiske og Fairtrade-merkede alternativer, og er stolt av å være en Miljøfyrtårn-bedrift.

       Dersom du synes det er vanskelig å velge kaffemaskin, hjelper vi deg med å finne et
       alternativ som er skreddersydd dine behov.

       Kontakt oss i dag, og finn den perfekte kaffemaskinen for din bedrift!

        

        Meld meg på nyhetsbrev


        Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


        Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

        Guide for leie av kaffemaskin

        Guide for leie av kaffemaskin til din bedrift

        By Kaffe på jobben, Leasingavtaler

        Dersom det er mange kaffetørste ansatte i bedriften din, er en kaffemaskin midt i blinken.
        Mange bedrifter synes det er praktisk å leie maskinen fremfor å kjøpe den. Her ser vi
        nærmere på hva leie innebærer, hvilke fordeler det byr på og hvordan du går frem.

        Finn alternativet som passer best for din bedrift!

        Hva innebærer leie av kaffemaskin?

        Leasing eller leie av kaffemaskin innebærer at du betaler for bruksrett til kaffemaskinen over
        faste intervaller. Hvor hyppige disse intervallene skal være, spesifiseres i leieavtalen. Det kan
        for eksempel være snakk om månedlig innbetaling av leie.

        Når du leier en kaffemaskin til bedriften, er det med andre ord ikke bedriften selv som eier
        maskinen. Samtidig er det viktig å huske på at du og dine ansatte (eller kunder) har fri
        bruksrett til maskinen.

        Sånn sett er det ikke noen merkbar forskjell på å leie vs. å kjøpe maskinen. Man har tilgang
        på rykende fersk kaffe – hver dag!

        Hva er fordelene med å leie kaffemaskinen fremfor å kjøpe den?

        Dersom valget står mellom å kjøpe eller leie en kaffemaskin, finnes det faktisk flere gode
        grunner til å velge sistnevnte.

        Her er noen av dem.

        Fordeling av kostnadene

        Når du kjøper en kaffemaskin vil du typisk betale hele beløpet i ett jafs. Ved å leie én eller
        flere kaffemaskiner kan du enkelt fordele kostnadene over tid, noe som kan gjøre det lettere
        å finne rom i budsjettet.

        Du kan dessuten frigjøre kapital som kan brukes på helt andre ting bedriften trenger. Husk
        dessuten på at de totale leiekostnadene kan utgiftsføres, noe som gir enkel regnskapsføring
        og budsjettering.

        Dersom du velger å leie kaffemaskinen kan du også se frem til forutsigbare driftskostnader,
        noe som er en klar fordel.

        Fordeling av kostnadene

        Fleksibilitet og mulighet for oppgradering

        En annen klar fordel ved å leie kaffemaskinen, er at du når som helst kan velge å oppgradere
        den innenfor leieperioden. Har du kjøpt maskinen vil du nok ha en litt høyere terskel for
        utbytting, siden du først må selge den eksisterende maskinen.

        Når du leier kaffemaskinen kan den byttes inn mot en ny maskin hos leasing-leverandøren
        din. Dette er ypperlig for bedrifter i vekst, siden du kan oppgradere til en kaffemaskin med
        økt kapasitet ved behov.

        Oppgradering kan også være aktuelt om det er ønskelig med flere valgmuligheter når det
        kommer til kaffesorter eller funksjonalitet.

        Forsikring som dekker eventuelle skader eller uhell

        Dersom du leier kaffemaskinen er du kanskje bekymret for hva som skjer dersom maskinen
        skulle bli skadet, stjålet eller lignende. Heldigvis finnes det gode forsikringsordninger som
        kan inkluderes i avtalen.

        Skulle for eksempel kaffemaskinen utsettes for brann, vannskader, hærverk, tyveri eller
        lynnedslag, vil forsikringen dekke mesteparten av utgiftene. Du som leier kaffemaskinen
        trenger da kun å betale en mindre egenandel, noe som gir økt økonomisk trygghet.

        Hvem bør kjøpe kaffemaskinen?

        Selv om det å leie en kaffemaskin kan by på mange fordeler, er det også mange som
        foretrekker å kjøpe maskinen. Dette kan være et godt alternativ dersom du har mulighet for
        å dekke hele kostnaden på en gang.

        Kjøp av en kaffemaskin kan være en god investering. Bedriften eier maskinen selv, og har full
        råderett over den. Hva du bør velge (av leie og kjøp), avhenger kort og godt av hva som
        passer selskapet ditt best – både nå og frem i tid.

        Husk imidlertid på at dersom du ønsker fleksible oppgraderingsmuligheter, er leie det klart
        beste valget!

        Hvordan velge riktig kaffemaskin?

        Dersom du har bestemt deg for å leie kaffemaskin, er neste steg å finne ut hvilken maskin
        som passer best for bedriften. Her er det flere faktorer å ta hensyn til.

         

         

        Hvordan velge riktig kaffemaskin?

        1. Kapasitet

        Først og fremst er det greit å tenke over hvor god kapasitet kaffemaskinen bør ha. Hvor
        mange kopper kaffe skal den kunne servere i løpet av en typisk arbeidsdag? Dette vil
        naturligvis avhenge av antall ansatte/kunder som skal bruke maskinen på daglig basis.

        Husk likevel på at dersom du skulle ende opp med en kaffemaskin med for liten kapasitet, er
        det alltids mulig å oppgradere den!

        2. Kaffesorter

        Det kan også være lurt å ta hensyn til hvilke kaffesorter maskinen skal kunne by på. Noen
        kaffemaskiner er enkle og har få kaffesorter, mens andre byr på alt fra supper og sort kaffe
        til cappuccino.

        Hvis bedriften regner med at mange kommer til å benytte seg av maskinen, kan det være
        greit å ha et godt utvalg av kaffetyper. Husk at alle kan ha ulike preferanser.

        De beste kaffemaskinene har dessuten andre alternativer enn bare kaffe, som for eksempel
        te eller kakao. Av kaffesorter kan du blant annet velge mellom moccachino, kaffe latte,
        espresso, espreschoc og sort kaffe.

         

        3. Funksjoner og muligheter

        Til slutt anbefaler vi deg å tenke over hva slags funksjonalitet du ønsker at kaffemaskinen
        skal ha. Her er noen av funksjonene og mulighetene du kan vurdere:

         Automatisk dosering av kaffe
         Kaffekvern
         Automatisk rensesystem
         Mulighet for tilkobling til vannledningsnett
         Tilgang på ekstrautstyr som termos, oppbevaringshyller etc.
         Berøringsfri tapping av kaffe
         Ekstra romslig beholder for kaffebønner
         Integrert kaldtvann med eller uten kullsyre

        4. Design og størrelse

        Det kan også være greit å vurdere kaffemaskinens design og størrelse. Ønsker du kanskje å
        leie en frittstående kaffemaskin, eller foretrekker du en kaffemaskin med medfølgende
        gulvskap?

        Du kan velge mellom en rekke design og løsninger, alt etter hva du foretrekker. Heldigvis
        finnes det mange stilrene og moderne design. En kaffemaskin kan virkelig løfte
        venterommet, lunsjrommet eller kontorlokalene mange hakk visuelt sett!

        Ønsker bedriften din å leie en kaffemaskin?

        Polardrikk har et stort utvalg av kaffemaskiner som kan leies av bedriften din. Vi har
        modeller som er perfekte for både små og store virksomheter! Dersom du ønsker å leie en
        av våre kvalitetskaffemaskiner, kan du fylle ut dette kontaktskjemaet, sende en e-post eller
        ringe oss.

        Sammen finner vi det beste alternativet for bedriften din. Vi hjelper deg gjerne med å
        skreddersy en løsning som imøtekommer dine krav til kapasitet, kaffesorter, design og
        funksjonalitet.

        Vi vet at kaffe er en viktig del av hverdagen, og gjør vårt ytterste for at du skal bli fornøyd
        med kaffeavtalen.

         

         Meld meg på nyhetsbrev


         Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


         Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

         Fordeler ved helautomatisk kaffemaskin i bedriften

         Fordeler ved helautomatisk kaffemaskin i bedriften

         By Kaffe på jobben

         Ønsker bedriften velsmakende kaffe uten å måtte ha barista-kunnskaper? Det enkleste
         ville tross alt vært å bare kunne trykke på en knapp, og dermed fylle koppen med rykende
         fersk og velsmakende kaffe. Vel, med en helautomatisk kaffemaskin kan du nettopp det!

         Her ser vi nærmere på noen av fordelene ved å velge en helautomatisk kaffemaskin til
         bedriften.

         Først og fremst: Hva menes med «helautomatisk» kaffemaskin?

         Kaffemaskiner kan være både halv- og helautomatiske. De halvautomatiske modellene vil
         gjøre mye av kaffebryggingsarbeidet for deg, men du må også gjøre noe selv. Maskinen vil
         som regel sørge for optimalisering av trykk, mens du står for dosering, kverning og press.

         En helautomatisk kaffemaskin derimot, har som regel en automatisert kaffekvern som gjør
         det meste av jobben for deg. Maskinen kan også ha andre mekanismer som automatiserer
         prosesser du ellers måtte ha gjort manuelt.

         Hvorfor velge en kaffemaskin som er helautomatisk?

         Det finnes mange gode grunner til å velge en kaffemaskin som er helautomatisk. La oss kikke
         på de viktigste.

         1. Enkelt (og minimalt med forarbeid!)

         Den kanskje mest åpenbare fordelen ved å velge helautomatiske kaffemaskiner, er at den
         gjør mesteparten av jobben for deg. Det betyr at alle på arbeidsplassen kan nyte kaffe med
         «kafé-kvalitet», selv om de ikke har kunnskap om hverken kverning eller pressing av bønner.

         Kaffemaskinen har innebygde mekanismer som gjør det lekende lett for hvem som helst å
         brygge en kopp kaffe. Du trenger som regel bare å velge kaffesorten du vil ha, og sette
         koppen på koppholderen. Maskinen gjør resten.

         Du kan også eliminere behovet for forarbeid som dosering eller påfyll av vann. Maskinen kan
         kobles til vannledningsnettet, og så lenge det er bønner i beholderen går kaffebryggingen
         automatisk fra start til slutt.

         2. Tidsbesparende

         I en travel arbeidshverdag er det kanskje lite tid til kaffebrygging (og alt det måtte innebære
         av dosering, pressing og kverning). En av fordelene med helautomatiske kaffemaskiner, er at
         de kan brygge kvalitetskaffe på svært kort tid.

         Med en halvautomatisk kaffemaskin eller tradisjonell kaffetrakter er det som regel langt mer
         tidkrevende å brygge mange kaffekopper. Dette kan føre til mye ventetid og kødannelse på
         pauserommet.

         3. Velsmakende kvalitetskaffe

         Alle bedrifter som setter pris på velsmakende kaffe bør ha en helautomatisk kaffemaskin.
         Siden maskinen har kaffekvern og kan male hele kaffebønner, kan du se frem til ekstra
         aromatisk og smaksrik kaffe.

         Ettersom maskinen tar seg av dosering og pressing, trenger du heller ikke å bekymre deg for
         at kaffen skal være for svak eller sterk.

         4. Kaffe for enhver smak

         De fleste helautomatiske kaffemaskiner byr på flere spennende kaffesorter. Det eneste du
         trenger å gjøre, er å velge den kaffesorten du foretrekker. Maskinen kan for eksempel la deg
         velge mellom espresso, sort kaffe, cappuccino, kaffe latte eller andre kaffesorter.

         Mange helautomatiske maskiner har dessuten valgmuligheter for de som ikke ønsker å
         drikke kaffe. Det kan for eksempel være snakk om varmt vann til te, suppe eller varm
         sjokolade.

         Hva kan en helautomatisk kaffemaskin gjøre for deg?

         Den helautomatiske kaffemaskinen kan gjøre arbeidshverdagen enklere og mer effektiv, og
         samtidig servere velsmakende kaffesorter etter den enkeltes preferanser. Her ser vi
         nærmere på noen av oppgavene maskinen vil gjøre for deg.

         Dosering av kaffe

         En god kopp kaffe starter med riktig dosering. Er mengden kaffepulver eller -bønner for liten,
         kan kaffen bli tynn og vandig. Ved for store mengder kan kaffen bli vel sterk – selv for
         kaffeelskere.

         Alle kan naturlig nok ha ulike preferanser når det kommer til dosering. Derfor lar den
         helautomatiske kaffemaskinen deg tilpasse doseringen slik du selv ønsker. Når ønsket styrke
         er oppgitt, går resten av seg selv.

         Kverning av bønner

         Hvor fint bønnene skal og bør kvernes, avhenger av hvilken kaffesort som skal brygges. Skal
         du lage espresso, skal for eksempel bønnene males finere enn dersom du skal lage vanlig
         sort kaffe.

         Med en automatisk kaffekvern slipper du å tenke på hvor grovt kaffebønnene skal kvernes.
         Maskinen tilpasser kverningen automatisk, basert på kaffetypen du ønsker.

         Kaffegrut fjernes

         Kaffegrut er restproduktet som er igjen etter å ha brygget kaffe. Etter å ha laget kaffe med
         en halvautomatisk maskin eller kaffetrakter, må du som regel fjerne kaffegruten manuelt.

         En helautomatisk kaffemaskin har som regel en egen beholder der kaffegrutet samles opp.
         Det betyr at du slipper å fjerne grut hver gang du lager kaffe, noe som er veldig praktisk!

         Her finner du 7 ting du kan bruke kaffegruten til!

          

         Rens og avkalking av maskinen

         Husk at en ren kaffemaskin er viktig for smakens skyld. Gamle kafferester kan påvirke
         smaken, og bør derfor fjernes. Rens er også viktig med tanke på hygienen. Det er dessuten
         viktig med jevnlig avkalking av maskinen, spesielt om vannet er hardt.

         Heldigvis vil en automatisk kaffemaskin som regel være selvrensende. Det betyr at maskinen
         renser innvendige deler og rør selv, og at du slipper å vaske manuelt. Maskinen kan også ha
         en automatisk avkalkningsprosess.

         Akkurat dette kan spare deg for mye tid og arbeid!

         Riktig temperatur

         En annen god grunn til å velge en helautomatisk kaffemaskin til bedriften, er at kaffen
         tempereres til optimal drikketemperatur. Dersom du brygger kaffe med en tradisjonell
         kaffetrakter, må du som regel vente noen minutter før kaffen er drikkeklar.

         De helautomatiske maskinene sørger for at kaffen er klar til å nytes med en gang. Perfekt for
         kaffetørste ansatte og kunder i en travel hverdag!

         Perfekt trykk

         Skal man brygge en perfekt kopp med kaffe er det også viktig med korrekt trykk. Espresso
         lages for eksempel under høyt trykk (helst 9 til 11 bar).

         En helautomatisk kaffemaskin sørger for at trykket optimaliseres, slik at kaffen blir like
         velsmakende hver gang.

         Andre funksjoner

         Helautomatiske kaffemaskiner kan også by på andre automatiserte funksjoner, utenom de vi
         har nevnt hittil. Hvilke funksjoner maskinen har, avhenger naturligvis av både modell og
         leverandør.

         Noen kaffemaskiner har for eksempel innebygget melkeskummer, slik at man slipper å
         steame melk til kaffen selv.

         Ønsker du en helautomatisk kaffemaskin til bedriften?

         Polardrikk har helautomatiske kaffemaskiner som er skreddersydd dine ønsker og behov.
         Dersom du synes det er vanskelig å bestemme seg, gir vi deg gjerne noen gode råd og
         anbefalinger på veien.
         Bestill din kaffemaskin på 1, 2, 3!

          

          Meld meg på nyhetsbrev


          Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


          Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår

          Fairtrade-kaffe

          Fairtrade-kaffe er fremtiden

          By Bærekraft, Fakta om kaffe

          Stadig flere ønsker å gjøre gode og bærekraftige valg i hverdagen. Siden nordmenn er i
          verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking, kan valgene vi tar være av stor betydning.
          Fairtrade-kaffe er blant de beste valgene du kan ta om du vektlegger bærekraft.

          Her forklarer vi deg hvorfor du bør se etter Fairtrade-merket når du handler kaffe!

          Hva er Fairtrade-kaffe?

          Det finnes mange kaffeprodukter som er laget på en mer bærekraftig måte – ikke bare når
          det gjelder miljø, men også produksjonsmessig. Fairtrade-kaffe er kaffe som er produsert på
          en måte som ivaretar rettighetene til bønder og andre i produksjonslinjen.

          Fairtrade er kort fortalt en internasjonal sertifiseringsordning som har som formål å styrke
          arbeidere og bønder i utviklingsland gjennom rettferdig handel. Ordningen har eksistert
          siden 1988.

          Standardene som inngår i ordningen tilrettelegger for at personer i fattige land skal kunne
          investere i for eksempel kaffeproduksjon. Fairtrade-stempelet gis kun til selvstendige
          kaffebønder som dyrker i småskala, og er ment å beskytte de som er utsatt for fattigdom.

          Hvorfor velge kaffe som er Fairtrade-merket?

          Dersom du skal kjøpe kaffe og samtidig ønsker å bidra til bærekraftig kaffeproduksjon, er
          Fairtrade-kaffe et godt valg. Fairtrade-stempelet viser blant annet at …

          · Fairtrade jevnlig overvåker arbeidsforholdene på kaffegårdene
          · Bøndene har gode og rettferdige betingelser med arbeidskontrakt, ferie og
          stillingsbeskrivelse
          · Arbeiderne har fast lønn
          · Deler av inntektene (utenom arbeidernes lønn) går til fellesprosjekter som kommer
          mange i samfunnet til gode, som f.eks. helse, utdanning og velferdstiltak
          · Kaffegården følger standarder for bærekraftig produksjon av kafferåvare

          plukke opp kaffebønne

          Du bidrar til økonomisk stabilitet for bønder i fattige land

          I Afrika og Sør-Amerika antas det at det finnes omkring 25 millioner kaffebønder. Selv om
          levebrødet deres er dyrking av kaffe, er det langt fra alle som tjener en rettferdig lønn for
          arbeidet.

          Produksjon av kaffe er arbeidskrevende, og kan by på lav økonomisk fortjeneste. Mange
          bønder har dessuten få rettigheter, og svært mange arbeider uten kontrakter som sikrer
          dem økonomisk.

          Råvareprisen for kaffe kan dessuten svinge mye, i likhet med for eksempel olje. Dette kan gå
          hardt utover bøndenes allerede sårbare økonomi.

          Dersom du kjøper kaffe som er Fairtrade-merket, støtter du kaffeproduksjon fra Fairtrade-
          sertifiserte kaffegårder. Du bidrar dermed til at arbeiderne på kaffegården får rettferdig

          betalt for arbeidet de gjør. Fairtrade sikrer bøndene en viss minstepris, og dermed
          økonomisk stabilitet.

          Du støtter bærekraftig råvareproduksjon

          Klimaendringer rammer kaffebøndene relativt hardt. Reduserte nedbørsmengder og ustabile
          temperaturer kan gi dårlige avlinger. Ved å betale bøndene en anstendig lønn for råvarene
          de selger, tilrettelegger man samtidig for miljøvennlig kaffeproduksjon tilpasset klimaet.

          Bøndene kan igangsette tiltak som sikrer at kaffeproduksjonen kan utføres på en bedre og
          mer miljøvennlig måte.

          Ifølge en klimarapport er det kun rundt 50 % av dagens dyrkearealer for kaffe som også vil
          ære egnet for produksjon av kaffe i år 2050. Dårlig betalte bønder som opplever svingende
          råvarepriser har ikke midlene som trengs for å legge langsiktige planer for kaffeproduksjon.

          Gjennom Fairtrade vil kaffebønder blant annet få tilgang på læringsressurser som gir dem
          kunnskap om følgende:

          · Klimatilpasning og styrking av kaffeåkrene
          · Forhandlingsteknikk
          · Effektive og smarte jordbruksmetoder
          · Økologisk jordbruk

          Kvalitet i hele verdikjeden

          Kaffeaktørene som kjøper inn kaffe fra de små Fairtrade-kooperativene får tett og god
          kontakt med leverandørene sine. Dette gjør det enklere å få økt kontroll over alle ledd i
          verdikjeden, leveranser og lignende.

          Det er et stort behov for videre investeringer i klimatilpassede tiltak. Heldigvis er det god
          kjennskap til Fairtrade-merking både blant kommersielle kaffeaktører, forbrukere og de som
          driver med innkjøp av kaffe. Dette øker sjansen for at flere vil investere i Fairtrade-kaffe
          fremover.

          Hvorfor er Fairtrade fremtidens kaffe?

          Fairtrade er allerede en velkjent sertifisering som finnes på en rekke kaffeprodukter. Det er
          likevel mye kaffe på det norske og internasjonale markedet som ikke er Fairtrade-merket.
          Vi håper og tror at vi vil se mer og mer Fairtrade-kaffe i fremtiden. Mange er bekymret for
          klimaendringer og fattigdom, og ønsker derfor å ta mer bevisste og bærekraftige valg i
          hverdagen.

          Med tanke på klimaendringene som sees i områdene hvor kaffe dyrkes, er det også helt
          nødvendig å støtte kaffe som dyrkes på en mer miljøvennlig og tilpasset måte. Hvis ikke vil
          mengden kaffe i omløp reduseres betraktelig de kommende årene.

          Dersom mange nok kjøper Fairtrade-produkter, vil markedsandelen for mindre bærekraftige
          produkter reduseres. Vi oppfordrer deg derfor til å se etter Fairtrade-merket neste gang du
          skal kjøpe kaffe. Om hver enkelt bidrar, vil det kunne utgjøre en stor forskjell totalt sett.

          Hva slags kaffe er Fairtrade-merket?

          Det finnes utallige kaffesorter på markedet, og du vil kunne finne Fairtrade-produkter i de
          fleste kategorier. Dette gjelder enten du er på jakt etter filtermalt kaffe, hele kaffebønner
          eller lignende.

          Dersom du ønsker en oversikt, kan du alltids besøke Fairtrade sin egen nettside. Her kan du
          se noen av kaffeproduktene som har Fairtrade-merking.

          Enten du har automatisk kaffemaskin på jobben med innebygget kvern eller en tradisjonell
          kaffetrakter, kan du velge kaffesorter som er bærekraftige. Det finnes mange alternativer.

          kaffebønner

          Koster Fairtrade-kaffe mer?

          I mange tilfeller koster Fairtrade-kaffe noen kroner mer enn ikke-bærekraftige kaffesorter.
          Dette henger sammen med at bøndene som dyrker kaffen skal sikres en viss
          minimumsinntekt, og at deler av inntekten går til tiltak i lokalsamfunnet.

          Fairtrade-kaffen koster kanskje litt mer enn annen kaffe, men til gjengjeld kan den nytes
          med god samvittighet. Kaffen smaker tross alt litt bedre når man kan vite at kaffebøndene
          får betalt en anstendig lønn for alt arbeidet de legger ned i kaffeproduksjonen.

          Leter du etter bærekraftige kaffesorter?

          Kaffe er en viktig del av hverdagen for mange av oss, men du har kanskje ikke tenkt så mye
          over hvor kaffen kommer fra. Neste gang du skal kjøpe kaffe, kan du forsøke å se etter det
          grønne og blå Fairtrade-stempelet på kaffeemballasjen.

          Ved å kjøpe Fairtrade-kaffe kan du ikke bare bidra til gode arbeidsforhold for bøndene, men
          også mer miljøvennlig og bærekraftig kaffeproduksjon.

          Polardrikk tilbyr et bredt spekter av kaffesorter, og blant disse finner du Fairtrade-kaffe og
          diverse økologiske alternativer. Vi ønsker å bidra til at det blir enklere for deg å ta
          bærekraftige valg – også på kaffefronten.

          Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om kaffesortene vi fører!

           Meld meg på nyhetsbrev


           Vi deler aldri dine data med andre. Se våre personvernregler


           Skjema er beskyttet av reCAPTCHA fra Google: Personvernregler og Vilkår